Matrisberäkningar och tillämpningar 5p (5DA002)

2011-09-05 - 2011-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
andrii G120123 larsk G120123 larsk G111108 larsk G111216 larsk G111108 larsk G20120123
c05ben O111004 larsk G111004 larsk K111028 larsk G111108 larsk
c07men G111013 larsk G111004 larsk G111117 larsk G111031 larsk G111108 larsk G20111117
cse09nai O111004 larsk O111028 larsk O111028 larsk
cse10bmi O111017 larsk
cse10ssn O111004 larsk
cse11dks G111004 larsk G111006 larsk G111014 larsk G111101 larsk G111108 larsk G20111108
dv07nhn G111013 larsk G111004 larsk G111117 larsk G111031 larsk G111108 larsk G20111117
ehsan G111006 larsk G111006 larsk G111014 larsk G111028 larsk G111108 larsk G20111108
ens10ohn G111010 larsk G111007 larsk G111026 larsk G111102 larsk G111108 larsk G20111108
ens11mdg G111004 larsk G111004 larsk G111014 larsk G111109 larsk G111108 larsk G20111109
ens11mea G111028 larsk O111028 larsk O111028 larsk
mcs10asa G111013 larsk G111013 larsk G111121 larsk G111103 larsk G111121 larsk G20111121
mk O111004 larsk O111005 larsk
tfy08aol G111005 larsk G111017 larsk G111108 larsk G111028 larsk G111108 larsk G20111108
G10/66.67 %10/90.91 %9/81.82 %9/75.00 %10/100.00 %
O5/33.33 %1/9.09 %2/18.18 %2/16.67 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/8.33 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt15 st 11 st 11 st 12 st 10 st 9 st (90.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsk: Lars Karlsson
Kursansvarig
bokg: Bo Kågström