Icke-linjär Optimering 5p (5DA001)

2014-11-04 - 2015-01-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
ens08nbd G141216 niclas G150108 niclas G150213 klasm G20150213
ens11ate G141216 niclas G150108 niclas G150213 klasm G20150213
oi11dlk O141218 niclas O150108 niclas
tfy09hfg G150616 niclas G150108 niclas G150213 klasm G20150616
tfy10dek G141216 niclas G150108 niclas G150213 klasm G20150213
tfy10hst G141218 niclas
tfy10jpa G141216 niclas G150108 niclas G150213 klasm G20150213
tfy10lln G141216 niclas G150108 niclas G150213 klasm G20150213
tfy10sak G141216 niclas G150108 niclas G150213 klasm G20150213
G8/88.89 %7/87.50 %7/100.00 %
O1/11.11 %1/12.50 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt9 st 8 st 7 st 7 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
klasm: Klas Markström
Kursansvarig
niclas: Niclas Börlin