Future coursesStartEnd
5DV176 - Programmeringsteknik med Python och Matlab2017-09-282017-10-30
5DV181 - Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar2017-10-312018-02-01

Current coursesStartEnd
5DA003 - Matrisberäkningar och tillämpningar2017-08-282018-01-31
5DV088 - Systemnära programmering2017-08-282017-11-15
5DV158 - Programmering i C2017-08-282017-11-03
5DV166 - Datakommunikation och datornät2016-08-292017-10-31
5DV167 - Datakommunikation och internet2016-08-292017-10-31
5DV171 - Operativsystem2017-08-292017-10-30
5DV197 - Datakommunikation och datornät2017-08-282017-11-03
5DV198 - Datakommunikation och internet2017-08-282017-11-03

Old coursesStartEnd
5DA000 - Applikationsprogrammering i Python2013-04-092013-06-04
5DA000 - Applikationsprogrammering i Python2012-03-302012-06-08
5DA001 - Icke-linjär Optimering2013-11-082014-01-31
5DA001 - Icke-linjär Optimering2016-11-012017-01-31
5DA001 - Icke-linjär Optimering2015-11-012016-01-20
5DA001 - Icke-linjär Optimering2014-11-042015-01-31
5DA002 - Matrisberäkningar och tillämpningar2009-08-312009-10-30
5DA002 - Matrisberäkningar och tillämpningar2011-09-052011-11-02
5DA002 - Matrisberäkningar och tillämpningar2014-09-012014-12-31
5DA002 - Matrisberäkningar och tillämpningar2015-08-312016-01-31
5DA002 - Matrisberäkningar och tillämpningar2008-09-012008-10-31
5DA002 - Matrisberäkningar och tillämpningar2013-09-022013-12-31
5DA002 - Matrisberäkningar och tillämpningar2016-09-012017-01-31
5DV000 - Programmeringsmetodik, påbyggnad2007-11-192008-01-19
5DV001 - Programmering, påbyggnad2007-11-082008-01-19
5DV002 - Människa-dator interaktion2007-10-112007-11-16
5DV004 - Systemprogrammering för ingenjörer2010-03-252010-06-04
5DV004 - Systemprogrammering för ingenjörer2009-04-032009-06-05
5DV004 - Systemprogrammering för ingenjörer2008-03-312008-06-05
5DV005 - Teknisk-vetenskapliga beräkningar2016-10-312017-01-15
5DV005 - Teknisk-vetenskapliga beräkningar2012-11-082013-01-13
5DV005 - Teknisk-vetenskapliga beräkningar2009-09-042009-11-02
5DV005 - Teknisk-vetenskapliga beräkningar2013-11-052014-01-14
5DV005 - Teknisk-vetenskapliga beräkningar2008-01-222008-03-19
5DV005 - Teknisk-vetenskapliga beräkningar2011-09-052011-11-07
5DV005 - Teknisk-vetenskapliga beräkningar2015-11-012016-01-20
5DV005 - Teknisk-vetenskapliga beräkningar2014-11-042015-01-31
5DV005 - Teknisk-vetenskapliga beräkningar2009-02-192009-03-25
5DV006 - Systemprogrammering2007-09-042007-11-06
5DV007 - Logik för datavetare2007-09-032007-10-10
5DV008 - Datorarkitektur2007-09-102007-10-31
5DV008 - Datorarkitektur2008-09-022008-11-03
5DV009 - Datorgrafik och visualisering2007-11-082008-01-19
5DV009 - Datorgrafik och visualisering2009-11-052010-01-30
5DV009 - Datorgrafik och visualisering2008-11-052009-01-18
5DV011 - Parallelldatorsystem2008-01-212008-03-25
5DV011 - Parallelldatorsystem2009-01-212009-03-14
5DV011 - Parallelldatorsystem2012-01-232012-03-31
5DV011 - Parallelldatorsystem2011-01-192011-03-31
5DV011 - Parallelldatorsystem2010-01-212010-03-23
5DV011 - Parallelldatorsystem2013-01-212013-03-31
5DV013 - Datakommunikation och datornät2008-03-312008-06-07
5DV013 - Datakommunikation och datornät2012-09-072012-11-01
5DV013 - Datakommunikation och datornät2014-09-022014-10-31
5DV013 - Datakommunikation och datornät2010-08-312010-11-02
5DV013 - Datakommunikation och datornät2009-09-042009-11-02
5DV013 - Datakommunikation och datornät2013-09-032013-11-15
5DV013 - Datakommunikation och datornät2011-09-062011-11-08
5DV015 - Bildanalys2009-01-202009-04-01
5DV016 - Operativsystem2009-01-192009-03-16
5DV017 - Emergenta system2008-01-212008-03-19
5DV017 - Emergenta system2010-01-182010-03-31
5DV017 - Emergenta system2009-01-192009-04-10
5DV017 - Emergenta system2011-01-172011-03-16
5DV017 - Emergenta system2012-01-192012-03-31
5DV019 - Artificiell intelligens2010-08-312010-11-04
5DV019 - Artificiell intelligens2009-09-012009-11-03
5DV020 - Distribuerade system2012-11-082013-01-16
5DV020 - Distribuerade system2010-08-312010-11-02
5DV020 - Distribuerade system2011-11-102012-01-19
5DV020 - Distribuerade system2008-09-022008-11-03
5DV020 - Distribuerade system2009-09-012009-11-02
5DV027 - Resonerande och informationsbehandling2008-11-062008-12-05
5DV027 - Resonerande och informationsbehandling2009-11-042009-12-04
5DV031 - Programmeringsteknisk översiktskurs2009-02-232009-03-25
5DV031 - Programmeringsteknisk översiktskurs2010-02-152010-12-31
5DV031 - Programmeringsteknisk översiktskurs2008-02-252008-03-30
5DV031 - Programmeringsteknisk översiktskurs2011-02-212011-03-26
5DV031 - Programmeringsteknisk översiktskurs2013-11-072013-12-31
5DV031 - Programmeringsteknisk översiktskurs2014-11-032014-12-02
5DV031 - Programmeringsteknisk översiktskurs2012-11-082012-12-07
5DV035 - Programmeringsteknik för civilingenjörer2008-01-222008-03-19
5DV035 - Programmeringsteknik för civilingenjörer2009-01-202009-03-20
5DV037 - Datavetenskapens grunder2008-09-012008-11-05
5DV037 - Datavetenskapens grunder2009-08-312009-11-05
5DV039 - Objektorienterad programmering i Java för ingenjörer2008-03-312008-06-05
5DV041 - Datastrukturer och algoritmer för ingenjörer2008-09-012008-10-31
5DV041 - Datastrukturer och algoritmer för ingenjörer2007-09-032007-11-05
5DV041 - Datastrukturer och algoritmer för ingenjörer2009-08-312009-11-02
5DV041 - Datastrukturer och algoritmer för ingenjörer2010-08-302010-11-04
5DV042 - Programmeringsteknik för ingenjörer2008-04-012008-06-05
5DV042 - Programmeringsteknik för ingenjörer2009-03-272009-06-05
5DV043 - Datastrukturer och algoritmer2009-03-262009-06-05
5DV043 - Datastrukturer och algoritmer2008-03-312008-06-05
5DV044 - Artificiell intelligens med inriktning mot kognition och design2007-10-082007-11-09
5DV044 - Artificiell intelligens med inriktning mot kognition och design2008-10-062008-11-09
5DV045 - Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design2008-09-012008-10-03
5DV045 - Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design2013-09-032013-10-31
5DV045 - Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design2011-09-052011-11-07
5DV045 - Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design2015-09-012015-10-30
5DV045 - Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design2009-09-012009-11-02
5DV045 - Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design2012-09-112012-10-31
5DV045 - Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design2014-09-022014-10-29
5DV045 - Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design2010-08-312010-11-02
5DV046 - Programmeringsmetodik med inriktning mot kognition2007-12-102008-01-21
5DV048 - Människa-dator interaktion, fördjupningskurs2011-01-182011-03-25
5DV050 - Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem2013-04-092013-06-07
5DV050 - Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem2009-03-272009-06-02
5DV050 - Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem2011-03-292011-05-31
5DV051 - Avancerad datorgrafik och tillämpningar2011-09-062011-11-20
5DV051 - Avancerad datorgrafik och tillämpningar2016-01-192016-03-30
5DV051 - Avancerad datorgrafik och tillämpningar2017-01-172017-03-30
5DV051 - Avancerad datorgrafik och tillämpningar2015-01-202015-03-20
5DV051 - Avancerad datorgrafik och tillämpningar2008-01-222008-03-27
5DV051 - Avancerad datorgrafik och tillämpningar2012-09-042012-12-31
5DV051 - Avancerad datorgrafik och tillämpningar2013-09-022013-12-31
5DV053 - Intelligenta robotar2011-03-282011-05-30
5DV053 - Intelligenta robotar2010-03-252010-05-31
5DV053 - Intelligenta robotar2008-04-022008-06-05
5DV055 - Geometrisk bildanalys2008-04-012009-02-28
5DV059 - Programmeringsmetodik för kognitionsvetare2007-12-102008-01-21
5DV060 - Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare2010-08-312010-11-02
5DV060 - Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare2009-09-012009-11-02
5DV060 - Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare2008-09-012008-10-03
5DV060 - Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare2015-09-012015-10-30
5DV060 - Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare2013-09-032013-10-31
5DV060 - Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare2012-09-112012-10-31
5DV060 - Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare2011-09-052011-11-07
5DV060 - Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare2014-09-022014-10-29
5DV063 - Artificiell intelligens för kognitionsvetare2008-10-062008-11-09
5DV063 - Artificiell intelligens för kognitionsvetare2007-10-082007-11-09
5DV065 - Datakommunikation och internet2009-09-042009-11-02
5DV065 - Datakommunikation och internet2008-09-022008-11-03
5DV065 - Datakommunikation och internet2012-09-072012-11-01
5DV065 - Datakommunikation och internet2013-09-032013-11-15
5DV065 - Datakommunikation och internet2014-09-022014-10-31
5DV065 - Datakommunikation och internet2010-08-312010-11-02
5DV065 - Datakommunikation och internet2011-09-062011-11-08
5DV066 - Programspråksteori2007-09-042007-11-05
5DV066 - Programspråksteori2008-11-072009-01-15
5DV074 - Grundläggande programmeringsteknik och datorsystem2007-11-082007-12-08
5DV074 - Grundläggande programmeringsteknik och datorsystem2008-11-062008-12-05
5DV075 - Grundläggande programmeringsteknik och gränssnitt2008-11-062008-12-05
5DV075 - Grundläggande programmeringsteknik och gränssnitt2007-11-082007-12-08
5DV076 - Webutveckling för serversidan2007-06-012007-09-04
5DV077 - Webutveckling för klientsidan2007-06-012007-07-02
5DV078 - Interaktionsteknik2010-03-262010-06-01
5DV078 - Interaktionsteknik2008-01-012008-06-02
5DV078 - Interaktionsteknik2009-03-272009-06-02
5DV081 - Objektorienterad programmeringsmetodik2010-03-252010-06-03
5DV081 - Objektorienterad programmeringsmetodik2009-01-192009-03-20
5DV081 - Objektorienterad programmeringsmetodik2008-01-212008-03-19
5DV082 - Matlab: beräkningar, programmering och visualisering2008-09-012009-01-18
5DV084 - Artificiellt intelligent beteende2009-08-312009-10-28
5DV084 - Artificiellt intelligent beteende2010-08-302010-11-05
5DV085 - Applikationsprogrammering i Java2010-11-082011-01-12
5DV085 - Applikationsprogrammering i Java2008-11-062009-01-13
5DV085 - Applikationsprogrammering i Java2009-11-052010-01-12
5DV085 - Applikationsprogrammering i Java2011-11-102012-01-16
5DV086 - Programspråk2010-11-092011-01-14
5DV086 - Programspråk2008-11-012009-01-15
5DV086 - Programspråk2009-11-062010-01-15
5DV086 - Programspråk2012-03-302012-06-07
5DV086 - Programspråk2014-01-212014-03-26
5DV086 - Programspråk2015-01-202015-03-31
5DV086 - Programspråk2016-01-202016-04-15
5DV086 - Programspråk2017-01-162017-04-15
5DV088 - Systemnära programmering2016-08-302016-11-15
5DV088 - Systemnära programmering2013-09-032013-11-10
5DV088 - Systemnära programmering2008-09-022008-11-03
5DV088 - Systemnära programmering2010-09-032010-11-04
5DV088 - Systemnära programmering2015-09-012015-11-15
5DV088 - Systemnära programmering2014-09-012014-11-15
5DV088 - Systemnära programmering2009-09-012009-11-06
5DV088 - Systemnära programmering2011-09-062011-11-08
5DV088 - Systemnära programmering2012-09-042012-11-05
5DV090 - Objektorienterad programmeringsmetodik för öppen ingång2009-01-192009-03-20
5DV090 - Objektorienterad programmeringsmetodik för öppen ingång2008-01-212008-03-19
5DV092 - Webbutveckling med XHTML, CSS och JavaScript2008-06-022008-09-05
5DV093 - Webbutveckling med Java, JSP och Web Services2008-06-022008-09-05
5DV094 - Spelutveckling: design och produktion2008-06-022008-09-05
5DV095 - Service Oriented Architectures2011-01-012011-08-31
5DV095 - Service Oriented Architectures2013-01-222013-03-27
5DV095 - Service Oriented Architectures2008-11-072009-01-15
5DV095 - Service Oriented Architectures2009-11-062010-01-14
5DV098 - Grundläggande programmeringsteknik för kognitionsvetare2008-11-062008-12-05
5DV099 - Objektorienterad programmering i Java för kognitionsvetare2009-03-272009-12-31
5DV100 - Programmeringsteknik för naturvetare2009-01-202009-03-03
5DV102 - Grundläggande logik och modellteori2010-01-192010-03-26
5DV102 - Grundläggande logik och modellteori2009-01-192009-03-29
5DV102 - Grundläggande logik och modellteori2011-01-172011-03-31
5DV104 - Programmeringsteknik med C och Matlab2013-10-072013-11-06
5DV104 - Programmeringsteknik med C och Matlab2009-10-052009-10-28
5DV104 - Programmeringsteknik med C och Matlab2010-10-042010-11-05
5DV104 - Programmeringsteknik med C och Matlab2011-10-102011-11-08
5DV104 - Programmeringsteknik med C och Matlab2012-10-082012-11-06
5DV105 - Programmeringsteknik med Python och Matlab2009-10-052009-11-03
5DV106 - Programmering i Python2009-10-052009-11-03
5DV108 - Datastrukturer och algoritmer2011-01-172011-03-26
5DV108 - Datastrukturer och algoritmer2010-01-182010-03-22
5DV109 - Objektorienterad programmeringsmetodik2011-03-282011-05-26
5DV109 - Objektorienterad programmeringsmetodik2010-03-252010-06-03
5DV111 - Datorgrafik och visualisering2010-11-082011-01-14
5DV112 - Interaktionsteknik2011-03-292011-05-30
5DV114 - Programmering i C2013-10-072013-11-06
5DV114 - Programmering i C2010-10-042010-11-05
5DV114 - Programmering i C2011-10-102011-11-08
5DV114 - Programmering i C2012-10-082012-11-06
5DV117 - Effektiva algoritmer och problemkomplexitet2013-09-032013-11-03
5DV117 - Effektiva algoritmer och problemkomplexitet2014-09-022014-11-02
5DV117 - Effektiva algoritmer och problemkomplexitet2012-09-042012-11-06
5DV119 - Introduktion till databashantering2016-01-182016-03-17
5DV119 - Introduktion till databashantering2015-01-192015-03-20
5DV119 - Introduktion till databashantering2017-01-162017-03-17
5DV121 - Artificiell intelligens - grunderna2011-09-062011-11-08
5DV121 - Artificiell intelligens - grunderna2013-09-022013-11-15
5DV121 - Artificiell intelligens - grunderna2014-09-012014-12-31
5DV121 - Artificiell intelligens - grunderna2012-09-042012-11-06
5DV122 - Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar2016-11-012017-02-01
5DV122 - Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar2014-11-042015-01-31
5DV127 - Datastrukturer och Algoritmer (C)2013-01-212013-03-27
5DV127 - Datastrukturer och Algoritmer (C)2012-01-232012-03-26
5DV128 - Datastrukturer och Algoritmer (Python)2012-01-232012-03-26
5DV128 - Datastrukturer och Algoritmer (Python)2013-01-212013-03-27
5DV131 - Datormoln2012-03-292012-06-09
5DV132 - Interaktionsteknik2014-03-282014-06-05
5DV132 - Interaktionsteknik2015-03-242015-06-05
5DV132 - Interaktionsteknik2013-04-092013-06-05
5DV132 - Interaktionsteknik2012-03-302012-06-05
5DV132 - Interaktionsteknik2016-03-292016-05-31
5DV133 - Objektorienterad programmeringsmetodik2013-04-082013-06-05
5DV133 - Objektorienterad programmeringsmetodik2015-03-202015-06-05
5DV133 - Objektorienterad programmeringsmetodik2012-03-292012-06-08
5DV133 - Objektorienterad programmeringsmetodik2014-03-272014-06-05
5DV133 - Objektorienterad programmeringsmetodik2017-03-232017-06-04
5DV133 - Objektorienterad programmeringsmetodik2016-03-222016-06-05
5DV135 - Applikationsutveckling i Java2014-11-032015-01-12
5DV135 - Applikationsutveckling i Java2012-11-082013-01-19
5DV135 - Applikationsutveckling i Java2013-11-072014-01-17
5DV146 - IT-projekt - Utveckla morgondagens digitala tjänst: från idé till produkt2013-06-102013-09-01
5DV147 - Distribuerade system2016-08-282016-11-15
5DV147 - Distribuerade system2015-09-012015-11-15
5DV149 - Datastrukturer och algoritmer (C)2014-01-202014-03-26
5DV149 - Datastrukturer och algoritmer (C)2017-03-222017-08-31
5DV149 - Datastrukturer och algoritmer (C)2017-01-162017-08-31
5DV149 - Datastrukturer och algoritmer (C)2015-01-192015-03-21
5DV150 - Datastrukturer och algoritmer (Python)2015-01-192015-03-21
5DV150 - Datastrukturer och algoritmer (Python)2014-01-202014-03-26
5DV153 - Avancerade distribuerade system2014-11-032015-01-15
5DV153 - Avancerade distribuerade system2016-11-032017-01-17
5DV153 - Avancerade distribuerade system2015-11-022016-01-15
5DV157 - Programmeringsteknik med C och Matlab2014-10-012014-10-30
5DV157 - Programmeringsteknik med C och Matlab2016-09-292016-11-06
5DV157 - Programmeringsteknik med C och Matlab2015-09-302015-10-30
5DV158 - Programmering i C2016-08-292016-11-04
5DV158 - Programmering i C2015-09-012015-10-30
5DV158 - Programmering i C2014-09-022014-10-30
5DV999 - Testkurs2014-09-112014-09-21
KOGA09 - Programmeringsmetodik, KV2006-10-302006-11-28
TDBA36 - Datastrukturer och algoritmer2007-03-202007-05-31
TDBA39 - Programmeringsteknik för ingenjörer2006-10-302006-11-28
TDBA39 - Programmeringsteknik för ingenjörer2007-03-192007-06-01
TDBA47 - Datastrukturer och algoritmer för ingenjörer2006-08-292006-10-24
TDBA49 - Datavetenskap för Teknisk Kemi2006-10-302006-11-28
TDBA63 - Objektorienterad Programmeringsmetodik2006-10-312007-01-10
TDBA64 - Datavetenskapens grunder, TDV/DV/ÖI2007-01-162007-03-14
TDBA65 - Funktionell programmering2007-03-192007-05-29
TDBA66 - Programmeringsteknik för civ-ing, TFy2007-01-162007-03-06
TDBA70 - Programmeringsmetodik med inriktning, KV 2006-10-302006-11-28
TDBA75 - Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogrammet2007-02-152007-03-23
TDBA82 - Matlab: beräkningar, programmering och visualisering2007-01-152007-08-31
TDBB15 - Systemprogrammering för ingenjörer2007-03-192007-06-02
TDBB19 - Teknisk-vetenskapliga beräkningar B, TDV2007-01-162007-03-16
TDBB24 - Programmeringsmetodik B2006-10-312007-01-12
TDBB25 - Programmering B2006-10-312007-01-12
TDBB26 - Människa-dator-interaktion, ID2006-10-062006-11-10
TDBB41 - Datakommunikation och Internet2006-08-292006-10-24
TDBC07 - Datorgrafik och visualisering2006-10-302007-01-12
TDBC33 - Operativsystem2007-01-162007-03-16
TDBC37 - Emergenta system2006-10-312007-01-08
TDBC64 - Datakommunikation och datornät2007-03-192007-05-28
TDBD17 - Intelligenta robotar D2007-03-202007-05-29