Intelligenta robotar D 5p (TDBD17)

2007-03-20 - 2007-05-29
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c03eet G070424 billing G070507 billing G070605 billing G070605 billing G20070605
c03hkk G070412 billing G070522 billing G070507 billing G070605 billing G20070605
c03jsg U070627 billing U070627 billing G070522 billing G070605 billing
c03kcn G070424 billing G070507 billing G070605 billing G070605 billing G20070605
c03psn G070412 billing G070522 billing G070507 billing G070605 billing G20070605
dit02pon G070416 billing G070423 billing G070507 billing G070605 billing G20070605
ens03mkc G070418 billing G070615 billing G070511 billing G070605 billing G20070615
ens03sbr G070416 billing G070423 billing G070507 billing G070605 billing G20070605
ens06jpk G070611 billing G070605 billing G070511 billing G070605 billing G20070611
ens06mbk G070528 billing G070528 billing G070522 billing G070605 billing G20070605
G9/90.00 %9/90.00 %10/100.00 %10/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/10.00 %1/10.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt10 st 10 st 10 st 10 st 9 st (90.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
billing: Erik Billing
Kursansvarig
thomash: Thomas Hellström