Operativsystem 5p (TDBC33)

2007-01-16 - 2007-03-16
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c01bsn R070205 schlyter O070329 schlyter O070329 schlyter
c02rtn G070208 schlyter G070418 schlyter G070418 schlyter G20070418
c03amn R070205 schlyter O070303 schlyter
c03bsd R070212 schlyter
c03jlt R070212 schlyter
c03mnd R070221 schlyter O070303 schlyter
c04abn G070208 schlyter G070417 schlyter G070417 schlyter G20070417
c04hgg G070208 schlyter G070417 schlyter G070417 schlyter G20070417
c04hng G070329 schlyter G070426 schlyter G070426 schlyter G20070426
c04jjn G070208 schlyter G070417 schlyter G070417 schlyter G20070417
c04lnn G070208 schlyter O070303 schlyter O070402 schlyter
c04mnn G070208 schlyter O070303 schlyter O070402 schlyter
c04ojn G070208 schlyter G070418 schlyter G070418 schlyter G20070418
c04rnd G070208 schlyter G070507 schlyter G070507 schlyter G20070507
c04tjn G070208 schlyter G070402 schlyter G070402 schlyter G20070402
c04tsn G070208 schlyter G070402 schlyter G070402 schlyter G20070402
c99jbm O070329 schlyter O070303 schlyter
davidg G070208 schlyter G070417 schlyter G070417 schlyter G20070417
denniso G070212 schlyter G070510 schlyter G070510 schlyter G20070510
dv01dem O070329 schlyter O070303 schlyter
dv04jsg O070207 schlyter
dv04nhg O070207 schlyter
fors G070208 schlyter G070507 schlyter G070507 schlyter G20070507
tm02ahd G070212 schlyter G070510 schlyter G070510 schlyter G20070510
G15/62.50 %13/65.00 %13/81.25 %
O4/16.67 %7/35.00 %3/18.75 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R5/20.83 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt24 st 20 st 16 st 13 st (81.25 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
schlyter: Erik Schlyter
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström