Datakommunikation och Internet 5p (TDBB41)

2006-08-29 - 2006-10-24
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c02mee U061110 erikw U061019 schlyter
c03kcn G061001 schlyter G061108 schlyter G20061108
c03psn G061001 schlyter G061108 schlyter G20061108
c05mbm G061005 schlyter G070503 schlyter G20070503
dit04fht G061003 erikw O061020 erikw
dit04jmz G061003 erikw O061020 erikw
dit05ajn G061003 schlyter G061114 schlyter G20061114
dit05akl G061003 erikw G061019 schlyter G20061019
dit05ald G061003 erikw G061019 schlyter G20061019
dit05amo G061003 schlyter G061020 erikw G20061020
dit05cae G061002 schlyter G061113 schlyter G20061113
dit05ecn G061005 schlyter G061110 erikw G20061110
dit05evn G061003 erikw G061108 schlyter G20061108
dit05hwm G061003 erikw G061026 erikw G20061026
dit05jhd G061003 schlyter G061020 erikw G20061020
dit05jjn G061017 erikw O061108 erikw
dit05jlm G061019 schlyter G061020 schlyter G20061020
dit05jpn G061009 schlyter G061109 erikw G20061109
dit05jsm G061003 schlyter G061114 schlyter G20061114
dit05lad G061002 schlyter G061113 schlyter G20061113
dit05mbg G061006 erikw G061108 schlyter G20061108
dit05mhd G061005 erikw G061019 schlyter G20061019
dit05mzk G061017 erikw O061108 erikw
dit05oan G061005 erikw G061019 schlyter G20061019
dit05rtd G061005 schlyter G061110 erikw G20061110
dit05sln G061009 schlyter G061109 erikw G20061109
dit05svn G061005 schlyter G070503 schlyter G20070503
dit05tfr G061003 erikw G061020 schlyter G20061020
ens05rhg G061009 erikw G061114 erikw G20061114
kv01pax G061009 erikw G061114 erikw G20061114
martinh G061006 erikw G061026 erikw G20061026
G30/96.77 %26/83.87 %
O0/0.00 %4/12.90 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U1/3.23 %1/3.23 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt31 st 31 st 26 st (83.87 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
erikw: Erik Waling
schlyter: Erik Schlyter
Kursansvarig
thomasj: Thomas Johansson