Teknisk-vetenskapliga beräkningar B, TDV 5p (TDBB19)

2007-01-16 - 2007-03-16
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
andersr G070301 larsk G070307 jeanette G070305 larsk G070321 larsk G20070321
anton G070315 larsk G070315 larsk G070328 jeanette G070315 larsk G20070328
c02rtn G070220 jeanette G070313 jeanette G070416 jeanette
c03pwl G070301 larsk G070307 jeanette G070305 larsk G070321 larsk G20070321
c04lmn G070321 jeanette G070326 jeanette U070413 larsk G070413 larsk
c04lpn G070213 jeanette G070215 larsk G070307 larsk G070320 larsk G20070320
c04mjn G070321 jeanette G070326 jeanette U070413 larsk G070413 larsk
c04sjs G070213 jeanette G070215 larsk G070307 larsk G070320 larsk G20070320
c05aan G070209 larsk G070312 jeanette G070313 larsk G070314 jeanette G20070314
c05ang O070202 larsk
c05ejn G070206 jeanette G070209 larsk G070306 larsk G070314 larsk G20070314
c05ekn G070305 larsk G070309 larsk G070329 jeanette G070329 jeanette G20070329
c05esm G070309 larsk G070322 jeanette G070322 jeanette G070323 jeanette G20070323
c05fam G070213 jeanette G070213 jeanette G070307 larsk G070314 larsk G20070314
c05gvn G070302 jeanette G070301 larsk G070328 jeanette G070313 larsk G20070328
c05kad U070212 jeanette U070213 jeanette G070321 jeanette G070313 larsk
c05msn G070220 jeanette G070228 jeanette G070305 larsk G070313 larsk G20070313
c05nbn G070215 larsk G070309 larsk G070305 larsk G070329 jeanette G20070329
c05pan G070207 larsk G070209 larsk G070305 larsk G070314 jeanette G20070314
c05pbn G070302 jeanette G070213 larsk G070314 jeanette G070320 larsk G20070320
c05plg G070302 jeanette G070209 larsk G070314 jeanette G070320 larsk G20070320
c05psl U070416 jeanette
c05rvi G070207 larsk G070209 larsk G070305 larsk G070314 jeanette G20070314
c05snn G070213 jeanette G070213 jeanette G070307 larsk G070314 larsk G20070314
c05stm G070206 larsk G070228 larsk G070403 jeanette G070321 jeanette G20070403
c05tkt G070209 larsk G070312 jeanette G070313 larsk G070314 jeanette G20070314
c05vbn G070301 larsk U070209 larsk G070321 larsk G070321 jeanette
c06shd G070209 larsk G070309 larsk G070323 jeanette G070323 larsk G20070323
dit04aet G070213 jeanette G070214 jeanette G070305 larsk G070321 jeanette G20070321
dit04jst G070213 jeanette G070214 jeanette G070305 larsk G070321 jeanette G20070321
dit04lfg G070212 larsk G070215 larsk G070321 larsk G070321 larsk G20070321
dv01tkn G070228 larsk G070228 larsk G070322 jeanette
dv04jlm O070226 larsk O070209 larsk
dv04jsg G070228 jeanette G070228 jeanette G070322 jeanette G070322 jeanette G20070322
dv05dse G070220 larsk G070302 jeanette G070323 jeanette G070323 jeanette G20070323
dv05ias G070215 larsk G070302 jeanette G070322 jeanette G070328 jeanette G20070328
dv05lnm G070213 larsk G070228 larsk G070305 larsk G070314 jeanette G20070314
dv05mon G070220 jeanette G070228 jeanette G070305 larsk G070313 larsk G20070313
ei98fsg O070205 larsk U070214 larsk U070403 jeanette U070315 larsk
ens01asi G070206 larsk G070301 larsk G070326 jeanette G070402 jeanette G20070402
ens04tld G070206 jeanette G070213 larsk G070305 larsk G070314 jeanette G20070314
ens05mln G070205 larsk G070302 jeanette G070312 larsk G070315 larsk G20070315
fys04smd G070206 jeanette G070213 larsk G070305 larsk G070314 jeanette G20070314
joelc G070321 jeanette G070302 jeanette G070321 jeanette G070321 larsk G20070321
johanw G070416 larsk G070416 larsk G070328 jeanette G070416 larsk G20070416
kem06jjn G070315 larsk G070315 larsk G070315 larsk G070315 larsk G20070315
kv02bfa G070212 larsk G070215 larsk G070321 larsk G070321 larsk G20070321
linusj G070206 jeanette G070209 larsk G070306 larsk G070314 larsk G20070314
mollevik G070216 jeanette G070403 jeanette G070313 larsk
oskarl G070307 jeanette G070228 larsk G070305 larsk G070314 jeanette G20070314
pw G070220 larsk G070302 jeanette G070323 jeanette G070323 jeanette G20070323
thardin G070209 larsk G070309 larsk G070323 jeanette G070323 larsk G20070323
G46/90.20 %46/92.00 %46/93.88 %46/97.87 %
O3/5.88 %1/2.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/3.92 %3/6.00 %3/6.12 %1/2.13 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt51 st 50 st 49 st 47 st 41 st (87.23 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
jeanette: Jeanette Tångrot
larsk: Lars Karlsson
Kursansvarig
pedher: Pedher Johansson