Systemprogrammering för ingenjörer 5p (TDBB15)

2007-03-19 - 2007-06-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c04hjn G070508 emanuel G070528 emanuel G070528 emanuel G20070528
di05cnk G070418 emanuel G070522 emanuel G070601 emanuel G20070601
di05jkn G070423 emanuel G070611 emanuel G070611 emanuel G20070611
di05jnn G070424 emanuel G070528 emanuel G070601 emanuel G20070601
di05mln G070424 emanuel G070522 emanuel G070611 emanuel G20070611
di05mpn G070423 emanuel G070511 emanuel G070526 emanuel G20070526
di05msn G070418 emanuel G070610 emanuel G070610 emanuel G20070610
di05nfm G070508 emanuel G070611 emanuel G070526 emanuel G20070611
di05nst G070508 emanuel G070601 emanuel G070526 emanuel G20070601
di05tfr G070522 emanuel G070511 emanuel G070526 emanuel G20070526
dit03abm G070514 emanuel G070511 emanuel G070528 emanuel G20070528
dit03edl G070508 emanuel G070526 emanuel G070528 emanuel G20070528
dit03mes G070417 emanuel G070611 emanuel G070611 emanuel G20070611
dit04aet G070418 emanuel G070511 emanuel G070526 emanuel G20070526
dit04awm G070424 emanuel G070511 emanuel G070529 emanuel G20070529
dit04cor G070423 emanuel G070511 emanuel G070529 emanuel G20070529
dit04dag G070424 emanuel G070511 emanuel G070610 emanuel G20070610
dit04dmd G070423 emanuel G070511 emanuel G070526 emanuel G20070526
dit04fsk U070522 emanuel
dit04hfm G070423 emanuel G070511 emanuel G070526 emanuel G20070526
dit04lfg U070611 emanuel U070611 emanuel G070601 emanuel
dit04mkn G070514 emanuel G070601 emanuel G070526 emanuel G20070601
dit04mss G070417 emanuel G070528 emanuel G070526 emanuel G20070528
dit04njn G070528 emanuel G070528 emanuel G070610 emanuel G20070610
dit04ssn G070424 emanuel G070511 emanuel G070526 emanuel G20070526
dit04sss G070424 emanuel G070511 emanuel G070526 emanuel G20070526
fys98mrn G070402 emanuel
kv02bfa G070427 emanuel G070522 emanuel G070601 emanuel G20070601
kv03afn G070508 emanuel G070511 emanuel G070526 emanuel G20070526
mattiasa G070903 emanuel G070903 emanuel G070903 emanuel G20070903
tfy03ohm G070423 emanuel G070601 emanuel G070526 emanuel G20070601
tfy03rbr G070416 emanuel G070601 emanuel G070526 emanuel G20070601
tfy04jjs G070522 emanuel G070610 emanuel G070610 emanuel G20070610
tfy04mon G070423 emanuel G070514 emanuel G070526 emanuel G20070526
tfy04mrl G070425 emanuel G070515 emanuel G070526 emanuel G20070526
G33/94.29 %32/96.97 %33/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/5.71 %1/3.03 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt35 st 33 st 33 st 32 st (96.97 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
emanuel: Emanuel Dohi
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar