Programmeringsteknisk översiktskurs för yrkeshögskoleprogrammet 5p (TDBA75)

2007-02-15 - 2007-03-23
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c05alk G070216 schlyter G070307 schlyter G070227 schlyter G070320 aron G20070320
ens03jen G070216 kallin G070316 aron G070227 schlyter G070321 schlyter G20070321
kem06log G070216 kallin G070306 schlyter G070227 schlyter G070315 aron G20070315
mi00bog G070216 kallin
yhi04dwd R070321 schlyter R070321 schlyter R070321 schlyter G070315 schlyter G20070321
yhi04hjn G070216 schlyter G070315 schlyter G070216 schlyter G070404 schlyter G20070404
yhi04spv G070216 schlyter G070305 schlyter G070216 schlyter G070327 aron G20070327
yhi05asg G070216 kallin G070312 aron G070227 schlyter U070329 schlyter
yhi05lon G070216 kallin U070329 schlyter G070227 schlyter
yhi05ohn G070223 schlyter
yhi06can G070216 kallin G070321 aron G070226 aron G070316 schlyter G20070321
yhi06chd G070216 schlyter G070315 schlyter G070226 aron G070329 aron G20070329
yhi06cjn G070216 schlyter
yhi06clm G070216 kallin G070321 aron G070226 aron G070321 aron G20070321
yhi06djn G070216 kallin G070226 aron
yhi06emd G070216 schlyter G070312 aron G070226 aron G070327 aron G20070327
yhi06jhn G070216 schlyter G070312 aron G070226 aron G070320 schlyter G20070320
yhi06jnn G070216 kallin G070329 aron G070227 schlyter G070329 schlyter G20070329
yhi06jsz G070216 kallin G070305 schlyter G070227 schlyter G070321 aron G20070321
yhi06man G070226 aron G070329 aron G070226 aron U070329 schlyter
yhi06mjn G070216 schlyter G070226 aron
yhi06mng G070216 schlyter G070305 schlyter G070227 schlyter G070320 schlyter G20070320
yhi06mtn G070216 schlyter G070302 schlyter G070227 schlyter G070316 aron G20070316
yhi06rgm G070216 kallin G070327 aron G070226 aron G070327 aron G20070327
yhi06rln G070216 schlyter G070321 aron G070226 aron G070320 aron G20070321
yhi06sbn G070223 kallin G070227 schlyter
yhi06tjm G070216 kallin G070316 aron G070226 aron G070320 schlyter G20070320
yhi06tog G070216 kallin G070321 aron G070305 aron G070316 schlyter G20070321
yhi06ttn G070216 schlyter G070321 schlyter G070227 schlyter G070321 schlyter G20070321
G28/96.55 %21/91.30 %25/96.15 %20/90.91 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %1/4.35 %0/0.00 %2/9.09 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/3.45 %1/4.35 %1/3.85 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt29 st 23 st 26 st 22 st 20 st (90.91 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
aron: Aron Andersson
schlyter: Erik Schlyter
Kursansvarig
kallin: Lena Kallin Westin