Programmeringsmetodik med inriktning, KV 10p (TDBA70)

2006-10-30 - 2006-11-28
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
dit02jwn G070111 denniso G070129 denniso G070129 denniso G20070129
kv04mkn G061109 erikw G061121 denniso O061203 erikw
G2/100.00 %2/100.00 %1/50.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %1/50.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt2 st 2 st 2 st 1 st (50.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
erikw: Erik Waling
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson