Programmeringsteknik för civ-ing, TFy 5p (TDBA66)

2007-01-16 - 2007-03-06
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c01bsn G070227 tommy G070319 denniso G20070319
c01mhn G070221 johanw G070319 denniso G20070319
ens05mon G070228 denniso G070321 denniso G20070321
ens05tcy G070607 denniso G070601 denniso G20070607
ens06ccn O070308 tommy
ens06hkg K070319 denniso F070320 denniso
ens06hst G070301 johanw O070312 tommy
ens06mjl O070308 tommy
et00pmn G070221 johanw
et06djn G070301 denniso G070313 johanw G20070313
et06eog G070301 tommy G070313 johanw G20070313
et06ewn G070321 denniso G070321 denniso G20070321
et06iad G070221 johanw G070419 tommy G20070419
et06iha G070301 denniso G070321 tommy G20070321
et06jbm G070302 tommy G070313 johanw G20070313
et06jlt G070301 denniso G070307 johanw G20070307
et06jrg G070221 johanw G070313 johanw G20070313
et06ksm G070221 johanw G070419 tommy G20070419
et06mcg U070424 johanw
et06mjn G070227 johanw G070320 johanw G20070320
et06mum G070301 denniso G070307 johanw G20070307
et06sen G070221 johanw G070313 johanw G20070313
et99ert G070221 johanw
fys06aan G070228 denniso G070420 denniso G20070420
fys06bsn K070222 tommy
fys06cem G070227 johanw G070515 denniso G20070515
fys06ekn G070223 tommy G070313 tommy G20070313
fys06eld G070219 johanw G070321 denniso G20070321
fys06emr G070219 johanw G070321 denniso G20070321
fys06epn G070228 tommy G070321 denniso G20070321
fys06ewn G070223 johanw G070313 tommy G20070313
fys06mam G070228 denniso G070420 denniso G20070420
fys06pan G070219 johanw G070529 denniso G20070529
fys06pjn G070219 johanw G070529 denniso G20070529
kem06jjn G070309 denniso G070309 denniso G20070309
kv05fft G070221 johanw G070321 denniso G20070321
kv05jed G070301 denniso G070321 tommy G20070321
steffe G070228 tommy G070322 johanw G20070322
tfy00slc K071001 denniso O070313 tommy
tfy04mmn U070424 johanw
tfy05crs K070227 denniso O070313 tommy
tfy06abd G070219 johanw G070326 tommy G20070326
tfy06ahn K070319 denniso
tfy06aln G071009 denniso G071009 denniso G20071009
tfy06awa G070221 johanw G070307 johanw G20070307
tfy06bbt G070308 tommy G070326 tommy G20070326
tfy06ccn G070322 johanw
tfy06ckn G070301 denniso G070326 tommy G20070326
tfy06ehg G070315 tommy G070313 johanw G20070315
tfy06ehs G070227 johanw G070322 johanw G20070322
tfy06esk G070228 denniso G070402 tommy G20070402
tfy06esm G070312 tommy G070321 denniso G20070321
tfy06ffn G070228 denniso G070402 tommy G20070402
tfy06jll G070221 johanw G070307 johanw G20070307
tfy06jlm G070301 denniso G070326 tommy G20070326
tfy06jln K070227 denniso K071001 denniso
tfy06jng G070228 denniso G070321 denniso G20070321
tfy06jon G070308 tommy G070326 tommy G20070326
tfy06jsg G070322 johanw G080121 johanw G20080121
tfy06jsm G070315 tommy G070313 johanw G20070315
tfy06kht G070302 denniso G070321 denniso G20070321
tfy06ktl G070320 tommy G070402 tommy G20070402
tfy06ljn G070330 denniso G070315 johanw G20070330
tfy06mjn G070330 denniso G070315 johanw G20070330
tfy06mkg G070219 johanw G070326 tommy G20070326
tfy06mon G070319 tommy G070320 johanw G20070320
tfy06nzl G070320 tommy G070402 tommy G20070402
tfy06oan G070312 tommy G070321 denniso G20070321
tfy06pbd G070219 johanw
tfy06rng G070301 tommy G070321 denniso G20070321
tfy06sen G070321 denniso G070321 denniso G20070321
tfy06son G070227 johanw G070322 johanw G20070322
tfy06tfn G070302 denniso G070321 denniso G20070321
tfy06tsm G070301 tommy G070321 denniso G20070321
tfy06tsn G070228 tommy G070322 johanw G20070322
tfy06twm G070321 tommy G070326 johanw G20070326
tfy06vjn G070319 tommy G070320 johanw G20070320
tfy06vln G070227 denniso G070322 johanw G20070322
tfy98dtn K070319 denniso F070320 denniso
tfy99bqu G070607 denniso G070601 denniso G20070607
tm02kja G070228 denniso
tm06aon F070222 tommy
tm06don G070419 tommy G070326 tommy G20070419
tm06hsd G070228 denniso
tm06kgn G070219 johanw G070326 tommy G20070326
tm06lwn G070219 johanw G070326 tommy G20070326
tm06mhr G070315 tommy G070321 denniso G20070321
tm06npn K070222 tommy
tm06sgn G070315 tommy G070321 denniso G20070321
tm06tlg G070228 tommy G070321 denniso G20070321
zao G070222 tommy G070319 denniso G20070319
G78/85.71 %71/92.21 %
O2/2.20 %3/3.90 %
K8/8.79 %1/1.30 %
F1/1.10 %2/2.60 %
U2/2.20 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt91 st 77 st 71 st (92.21 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
johanw: Johan Westerlund
tommy: Tommy Löfstedt
Kursansvarig
perl: Per Lindström