Datavetenskapens grunder, TDV/DV/ÖI 5p (TDBA64)

2007-01-16 - 2007-03-14
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
adams G070215 johanna G070226 johnt G070307 johnt G070225 johnt G070302 johanna G20070307
c01blm G070214 larsson G070219 johanna G070222 johanna G070219 johanna G070312 johanna G20070312
c01mhn G070214 larsson G070219 johanna G070222 johanna G070219 johanna G070312 johanna G20070312
c05fam G070213 johanna G070219 johnt G070222 johanna G070306 johanna G070313 johanna G20070313
c05kcu G070314 johanna G070219 johanna G070307 johnt G070314 johanna G070314 johanna G20070314
c05snn G070213 johanna G070219 johnt G070222 johanna G070306 johanna G070313 johanna G20070313
c05vwg G070213 johnt G070212 johnt G070218 johanna G070222 johanna G070312 johanna G20070312
c06aag G070304 johnt G070219 johnt G070315 johnt G070307 johnt G070322 johanna G20070322
c06ahm G070202 johnt G070210 johanna G070218 johnt G070225 johnt G070305 johnt G20070305
c06ald G070213 johnt G070219 johanna G070306 johanna G070312 johanna G070309 johanna G20070312
c06asn O070202 johnt O070210 johanna
c06awt G070304 johnt G070221 johnt G070304 johnt G070226 johanna G070312 johanna G20070312
c06ctl G070213 johnt G070218 johanna G070218 johanna G070301 johanna G070306 johanna G20070306
c06dhg G070209 larsson G070210 johanna G070304 johnt G070222 johanna G070302 johanna G20070304
c06edg G070221 johanna G070306 johanna G070221 johanna G070306 johanna G070308 johanna G20070308
c06erk G070215 johanna G070226 johnt G070321 johanna G070225 johnt G070321 johanna G20070321
c06gbm G070209 larsson G070210 johanna G070304 johnt G070222 johanna G070302 johanna G20070304
c06ian O070202 larsson O070210 johanna O070218 johanna
c06jng K070301 johanna K070222 johanna O070218 johanna O070222 johanna
c06jsn G070213 johanna G070212 johnt G070218 johanna G070225 johnt G070302 johanna G20070302
c06jws O070202 larsson
c06ksd K070219 johnt G070212 johnt K070301 johanna
c06ksm G070213 johanna G070223 johanna G070308 johanna G070225 johnt G070308 johanna G20070308
c06ktg G070302 larsson G070302 johnt O070301 johanna O070301 johanna
c06lnn G070213 johnt G070219 johnt G070222 johanna G070322 johanna G070314 johanna G20070322
c06pjn G070205 larsson G070210 johanna G070219 johanna G070308 johanna G070308 johanna G20070308
c06pln G070319 johnt G070223 johanna G070308 johanna G070223 johanna O070403 johanna
c06rwd G070219 johnt G070226 johnt G070301 johanna G070312 johnt G070312 johanna G20070312
c06shd G070213 johnt G070219 johnt G070312 johnt G070222 johanna G070309 johanna G20070312
c06thd G070219 johnt G070213 johanna G070308 johnt G070307 johnt G070307 johnt G20070308
c06tmn G070301 johanna G070223 johanna G070306 johanna G070223 johanna G070322 johanna G20070322
dit04lfg G070219 johnt G070308 johnt G070320 johanna G070222 johanna G070315 johnt G20070320
dv01msr G070212 larsson G070301 johnt G070304 johnt G070315 johnt G070324 johnt G20070324
dv04jsg G070205 johnt G070222 johanna G070301 johanna G070302 johnt G070315 johnt G20070315
dv04nhg G070205 johnt G070222 johanna G070301 johanna G070302 johnt G070315 johnt G20070315
dv06cig G070212 larsson G070212 johnt G070218 johanna G070222 johanna G070312 johanna G20070312
dv06gkn G070213 johnt G070219 johanna G070307 johnt G070314 johanna G070314 johanna G20070314
dv06jon G070216 larsson G070226 johanna G070301 johanna G070312 johanna G070313 johanna G20070313
dv06mge G070307 johnt G070219 johanna G070306 johanna G070301 johanna G070307 johnt G20070307
dv06mon G070302 larsson
dv06pas G070205 larsson G070210 johanna
dv06rem G070213 johnt G070219 johnt G070222 johanna G070322 johanna G070314 johanna G20070322
dv11can O070202 larsson O070210 johanna O070218 johanna
ei98fsg K070226 johnt K070218 johanna O070222 johanna O070225 johnt
ens02pkm O070203 larsson G070312 johanna
ens04kde G070213 johnt G070219 johanna G070306 johanna G070306 johanna G070309 johanna G20070309
ericj G070214 larsson G070212 johanna G070219 johanna G070301 johanna G070322 johanna G20070322
kv02bfa G070206 larsson G070209 johnt G070301 johanna G070222 johanna G070306 johanna G20070306
lidman O070202 larsson O070209 johnt
mattiasa G070213 johnt G070215 johnt G070222 johanna G070306 johnt G070304 johnt G20070306
mikaelo G070207 larsson G070213 johnt G070219 johanna G070222 johanna G070302 johanna G20070302
pettter G070205 larsson G070212 johnt G070219 johanna G070301 johanna G070305 johanna G20070305
rasmusl G070319 johnt G070223 johanna G070308 johanna G070223 johanna G070313 johanna G20070319
thardin G070202 johnt G070219 johnt G070312 johnt G070222 johanna G070309 johanna G20070312
tm02ahd G070216 johnt G070222 johanna G070315 johnt G070315 johnt G070319 johanna G20070319
tm06ckn G070220 larsson K070222 johanna K070218 johnt G070222 johanna
tomasb G070302 johanna G070223 johanna G070302 johanna G070223 johanna O070308 johanna
tors G070213 johanna G070210 johanna G070218 johanna G070225 johnt G070302 johanna G20070302
G49/84.48 %48/87.27 %45/90.00 %47/94.00 %43/91.49 %
O6/10.34 %4/7.27 %4/8.00 %3/6.00 %3/6.38 %
K3/5.17 %3/5.45 %1/2.00 %0/0.00 %1/2.13 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt58 st 55 st 50 st 50 st 47 st 43 st (91.49 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
johnt: John Talling
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
johanna: Johanna Björklund