Objektorienterad Programmeringsmetodik 5p (TDBA63)

2006-10-31 - 2007-01-10
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Resultat
adams G061114 johnt G061116 johnt G061214 olovy O070104 olovy G070108 johnt G061219 olovy G070129 olovy
c03abm G061114 johnt G061123 olovy
c05vwg G070108 johnt G061214 olovy G061219 olovy G070205 johnt
c06aag G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070108 johnt G070121 olovy G061219 johnt G070208 olovy G20070208
c06ahm G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G061214 olovy G061219 johnt G070129 johnt G20070129
c06ald G061114 johnt G061117 olovy G070124 johnt
c06awt G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070116 johnt G061220 johnt G070222 olovy
c06ctl G061114 olovy G061117 olovy G061212 olovy G070104 olovy G061221 johnt G070205 johnt
c06dhg G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070107 johnt G061214 olovy G061219 johnt G070126 johnt G20070126
c06edg G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070108 johnt G070116 johnt G061219 johnt G070126 johnt G20070126
c06erk G061114 olovy G061116 johnt G061130 johnt G070109 olovy G070108 johnt G061219 olovy G070126 olovy G20070126
c06gbm G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070119 johnt G061214 olovy G070109 olovy G070126 johnt G20070126
c06ian G061114 johnt G061121 johnt G070222 olovy
c06jng G061114 johnt O061117 olovy G070121 olovy
c06jsn G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G061220 johnt G061219 johnt G070126 johnt G20070126
c06jws G061114 olovy G061122 olovy G070121 olovy G070117 johnt G061221 johnt G070121 olovy G070208 olovy G20070208
c06ksd G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070117 johnt G070108 johnt O061219 johnt G070205 johnt
c06ksm G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G061214 olovy G061219 johnt G070205 johnt G20070205
c06ktg G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070121 olovy G061214 olovy G061215 johnt O070208 olovy
c06ljn G061220 johnt
c06lnn G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G061221 johnt G061219 johnt G070205 johnt G20070205
c06pjn G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070108 johnt G061214 olovy G061219 johnt G070126 johnt G20070126
c06pln G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070108 johnt G061220 johnt G061219 olovy G070213 olovy G20070213
c06rwd G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070117 johnt G070116 johnt G061219 olovy G070222 olovy G20070222
c06thd G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070109 johnt G070116 johnt G061219 johnt G070126 johnt G20070126
c06tmn G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070106 johnt G070121 olovy G061219 olovy G070208 olovy G20070208
di04mia G070129 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G070121 olovy G070129 olovy G070129 olovy G20070129
di04vhd G061114 johnt G061121 olovy G061214 olovy O070106 johnt G070121 olovy G061219 johnt G070206 johnt
di05cnk G061114 olovy G061117 olovy G061201 johnt G070208 olovy G070121 olovy G061219 olovy G070208 johnt G20070208
di05jkn G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070106 johnt G070121 olovy G061219 olovy G070129 olovy G20070129
di05msn G061114 johnt G061121 olovy G061214 olovy G070129 johnt G070121 olovy G061219 johnt G070129 olovy G20070129
di05nfm G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070205 johnt G070121 olovy G061219 johnt G070206 johnt G20070206
di05tfr G061114 johnt O061117 olovy G061214 olovy G070129 olovy G070121 olovy G061214 johnt G070208 johnt
dv06asl G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070124 johnt G061221 johnt G061219 johnt G070208 olovy G20070208
dv06cig G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G070108 johnt G061219 olovy G070126 olovy G20070126
dv06gkn G070108 johnt G061129 olovy G061214 olovy G070108 johnt G070124 johnt G061220 johnt G070126 johnt G20070126
dv06jon G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070117 johnt G070121 olovy G061219 johnt
dv06mge G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070106 johnt G061221 johnt G061219 olovy G070205 johnt G20070205
dv06mon G061114 johnt G061117 olovy G061128 olovy G070129 olovy G061214 olovy G061220 johnt O070208 olovy
dv06pas G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070115 johnt G061214 olovy G061219 johnt G070126 johnt G20070126
dv06rem G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G061221 johnt G061219 johnt G070205 johnt G20070205
dv06ymu G061123 olovy
dv11can G061114 olovy G061123 olovy G070108 johnt G070124 johnt G061219 johnt G070222 olovy
ericj G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G070124 johnt G061219 johnt G070208 olovy G20070208
lidman G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G070108 johnt G061219 olovy G070129 olovy G20070129
mi02mon G061121 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070121 olovy G070121 olovy G061219 johnt O070125 olovy
mikaelo G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070108 olovy G061214 olovy G061219 johnt G070129 johnt G20070129
pettter G061114 johnt G061117 olovy G061201 johnt G070104 olovy G070108 johnt G061219 olovy G070205 johnt G20070205
rasmusl G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G061220 johnt G061219 johnt G070213 olovy G20070213
tfy02cvn G061211 olovy G061211 olovy G061201 johnt G070108 johnt G070116 johnt G061219 olovy G070126 johnt G20070126
tfy99fsn G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G070121 olovy G061219 olovy G070130 olovy G20070130
tfy99mwt G061116 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070129 olovy G070121 olovy G061219 olovy G070130 olovy G20070130
tfy99tnn G061123 olovy G061121 olovy G070116 johnt G070116 johnt
tomasb G061114 olovy G061117 olovy G061214 olovy G070104 olovy G070124 johnt G061215 johnt G070129 olovy G20070129
tors G061114 johnt G061117 olovy G061214 olovy G070107 johnt G061220 johnt G061219 olovy G070126 johnt G20070126
G52/100.00 %51/96.23 %47/100.00 %46/95.83 %51/100.00 %46/97.87 %45/93.75 %
O0/0.00 %2/3.77 %0/0.00 %2/4.17 %0/0.00 %1/2.13 %3/6.25 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt52 st 53 st 47 st 48 st 51 st 47 st 48 st 36 st (76.60 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
johnt: John Talling
olovy: Olov Ylinenpää
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
marie: Marie Nordström