Datastrukturer och algoritmer för ingenjörer 5p (TDBA47)

2006-08-29 - 2006-10-24
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
bio02cmn G060928 denniso G061012 denniso G061114 denniso G20061114
bio03cog G061002 denniso G061012 denniso G061114 denniso G20061114
bio03ipi G060925 denniso G061012 denniso G061114 denniso G20061114
bio03snn G060928 denniso G061114 denniso
c03jpn G060928 denniso G061117 denniso G070115 denniso G20070115
c05fam G061030 denniso G061114 denniso G061114 denniso G20061114
c05kad G061019 denniso G061009 denniso G061114 denniso G20061114
c05kcu G060928 denniso
c05ppn O060925 denniso
c06asn O060925 denniso
c06een G060928 denniso G061031 denniso G061124 denniso G20061124
di01jan G060928 denniso G061012 denniso G061113 denniso G20061113
di05cnk G061114 denniso G061031 denniso G061110 denniso G20061114
di05fll G061110 denniso G061110 denniso G061114 denniso G20061114
di05jkn G061114 denniso G061114 denniso G061114 denniso G20061114
di05jnn G061021 denniso G061021 denniso G061114 denniso G20061114
di05mln G060928 denniso G061031 denniso G061110 denniso G20061110
di05mpn G060928 denniso G061031 denniso G061110 denniso G20061110
di05msn G061124 denniso G061110 denniso G061110 denniso G20061124
di05nfm G061108 denniso G061108 denniso G061108 denniso G20061108
di05nst G061004 denniso G061106 denniso G061114 denniso G20061114
di05sed G070703 johane G070703 johane G061114 denniso G20070703
di05tfr G061020 denniso G061108 denniso G061108 denniso G20061108
dit03mln G061114 denniso G061218 denniso G061218 denniso G20061218
dit04jng G061005 denniso G061114 denniso G061114 denniso G20061114
dit04rad K061110 denniso O061011 denniso
dit04sin G061005 denniso G061114 denniso G061114 denniso G20061114
ens03gza O060925 denniso O061009 denniso
mattiasa G060925 denniso G061124 denniso G061113 denniso G20061124
tfy01kln G060928 denniso G061106 denniso G061114 denniso G20061114
tfy03kcn G060929 denniso G070715 johane G070715 johane G20070715
tfy04alo G061002 denniso G071001 denniso
tfy04bmn O061004 denniso O061009 denniso
tfy04gwm G061002 denniso G061114 denniso G061114 denniso G20061114
tfy04jjs G061020 denniso G061114 denniso G061124 denniso G20061124
tfy04jng G061114 denniso G061031 denniso G061114 denniso G20061114
tfy04lgm O061011 denniso K061031 denniso
tfy04mfn G061020 denniso G061114 denniso G061114 denniso G20061114
tfy04mon G060928 denniso G061012 denniso G061114 denniso G20061114
tfy04mrl G061020 denniso G061114 denniso G061113 denniso G20061114
G34/85.00 %32/88.89 %32/100.00 %
O5/12.50 %3/8.33 %0/0.00 %
K1/2.50 %1/2.78 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt40 st 36 st 32 st 31 st (96.88 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson