Programmeringsteknik för ingenjörer 5p (TDBA39)

2007-03-19 - 2007-06-01
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
di06asm G070418 denniso G070521 denniso G070522 denniso O070531 denniso
di06bog G070504 denniso G070515 denniso G070525 denniso G070705 denniso G20070705
di06dpk G070504 denniso G070615 denniso
di06elk G070418 denniso G071005 denniso G070601 denniso G071005 denniso G20071005
di06hon G070418 denniso G070522 denniso G070522 denniso G070705 denniso G20070705
di06jmn G070418 denniso G070530 denniso G070522 denniso G070601 denniso G20070601
di06rbd G070511 denniso G070521 denniso G070522 denniso G070601 denniso G20070601
di06srn G070418 denniso G070521 denniso G070522 denniso G070705 denniso G20070705
ei03pon G070504 denniso O070502 denniso K070522 denniso
ei04apn G070420 denniso G070504 denniso G070601 denniso G070705 denniso G20070705
ei04thm G070420 denniso G070521 denniso G070601 denniso G070705 denniso G20070705
ei05alh G070420 denniso O070502 denniso K070521 denniso O070531 denniso
ei06jjr G070504 denniso G070522 denniso G070522 denniso G070705 denniso G20070705
ei06knn G070504 denniso G070530 denniso G070522 denniso G070705 denniso G20070705
ei06mnn K070420 denniso O070502 denniso
ei06mty G070424 denniso U070522 denniso G070615 denniso
ens05dan G070504 denniso G070504 denniso G070521 denniso G070705 denniso G20070705
ens06smz G070420 denniso G070508 denniso G070522 denniso G070705 denniso G20070705
kem06end R070502 denniso G070522 denniso G070705 denniso G070904 johane G20070904
kem06esd G070418 denniso G070504 denniso G070610 denniso G070601 denniso G20070610
mattit G070418 denniso G070521 denniso G070525 denniso G070705 denniso G20070705
G19/90.48 %16/80.00 %16/88.89 %17/89.47 %
O0/0.00 %3/15.00 %0/0.00 %2/10.53 %
K1/4.76 %0/0.00 %2/11.11 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %1/5.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/4.76 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt21 st 20 st 18 st 19 st 15 st (83.33 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson