Datastrukturer och algoritmer 5p (TDBA36)

2007-03-20 - 2007-05-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
adams G070511 tommy G070420 tommy G070921 kallin G070612 tommy G20070921
c01blm R070330 kallin G070420 tommy G070821 kallin G070917 kallin G20070917
c02nby G070910 kallin G070516 kallin G070910 kallin G070604 kallin G20070910
c03ers R070330 kallin G070420 tommy R070330 kallin G070611 larsson G20070611
c05ang G070602 tommy G070905 kallin
c05eon G070829 kallin G070525 kallin G070911 kallin G070604 kallin G20070911
c05esm R070327 kallin G070602 tommy G070516 larsson G070905 kallin G20070905
c05kcu R070402 kallin R070619 kallin G070510 kallin R070619 kallin G20070619
c05mbm R070405 kallin G070522 kallin R070405 kallin U070608 kallin
c05mro G070511 tommy G070522 kallin U070511 larsson U070608 kallin
c05nbn R070327 kallin R070327 kallin G070417 tommy R070327 kallin G20070417
c05psl R070327 kallin R070327 kallin G070504 kallin R070327 kallin G20070504
c05snn R070327 kallin G070420 tommy R070327 kallin U070924 kallin
c05vwg G070417 kallin G070420 tommy G070614 kallin G070612 tommy G20070614
c06aag G070424 kallin G070420 tommy G070507 kallin G070609 kallin G20070609
c06ahm G070417 kallin G070420 tommy G070504 kallin G070530 larsson G20070530
c06asn U070507 tommy U070525 tommy
c06ctl G070508 tommy G070602 tommy G070508 tommy G070607 tommy G20070607
c06dhg G070419 tommy G070420 tommy G070507 kallin G070611 larsson G20070611
c06edg G070419 kallin G070524 larsson G070524 tommy G070615 larsson G20070615
c06erk G070425 kallin G070602 tommy G070904 kallin U071001 kallin
c06gbm G070427 kallin G070420 tommy G070522 larsson G070611 larsson G20070611
c06jsn G070419 tommy G070517 kallin G070503 kallin G070525 kallin G20070525
c06jws G070427 kallin G070602 tommy G070822 kallin G070611 tommy G20070822
c06ksd G070507 tommy G070420 larsson G070924 kallin G070814 kallin G20070924
c06ksm G070430 tommy G070420 tommy G070510 kallin G070611 larsson G20070611
c06lnn G070427 kallin G070602 tommy G070511 larsson G070607 tommy G20070607
c06pjn G070417 kallin G070420 tommy G070510 kallin G070607 kallin G20070607
c06pln G070510 tommy G070524 tommy G120927 lockner U070528 larsson
c06rwd G070424 kallin G070420 tommy G070815 kallin G070917 kallin G20070917
c06thd G070427 kallin G070524 larsson G070507 kallin G070615 larsson G20070615
c06tmn G070422 kallin G070420 tommy G070508 tommy G070609 kallin G20070609
di05sed R070327 kallin R070327 kallin
dit04dlm R070330 kallin R070330 kallin G070418 kallin R070330 kallin G20070418
dit04kln R070327 kallin R070327 kallin U070524 tommy R070327 kallin
dit04rad G070427 kallin G070516 kallin G070910 kallin G070604 kallin G20070910
dit05ajn G070430 tommy R070411 kallin R070411 kallin
dit05jhd R070327 kallin R070327 kallin G070921 kallin R070327 kallin G20070921
dit05jpn G070508 tommy O070420 tommy R070411 kallin U070528 larsson
dit05lan G070427 tommy O070420 tommy G070829 kallin U070528 larsson
dit06aan G070418 kallin G070420 larsson G070830 kallin G070921 kallin G20070921
dit06ahl G070903 kallin G070420 larsson G070510 kallin G070612 larsson G20070903
dit06ajn G070508 tommy G070524 larsson G070518 tommy G070611 larsson G20070611
dit06ajs G070508 tommy G070521 kallin G070516 tommy G070604 kallin G20070604
dit06can G070508 tommy G070420 larsson G070514 larsson G070821 kallin G20070821
dit06cln U070425 kallin G070523 kallin G070507 kallin U070528 kallin
dit06djn G070511 tommy G070518 kallin G070516 larsson G070910 kallin G20070910
dit06ejn G070427 tommy G070602 tommy G070508 kallin G070611 tommy G20070611
dit06els G070417 kallin G070516 kallin G070821 kallin G070607 kallin G20070821
dit06erg G070417 kallin G070420 larsson G070524 tommy G070619 tommy G20070619
dit06fbk U070425 kallin G070420 larsson U070515 kallin U070611 larsson
dit06fjn G070815 kallin G070602 tommy G070515 kallin G070611 tommy G20070815
dit06jbk G070424 kallin G070523 kallin G070514 kallin U070528 kallin
dit06jnn G070427 kallin G070521 kallin G070507 kallin G070910 kallin G20070910
dit06jsg G070508 tommy G070518 kallin G070830 kallin G070910 kallin G20070910
dit06ksg G070502 kallin G070420 larsson G070904 kallin G070821 kallin G20070904
dit06lbd G070425 tommy G070516 kallin G070502 larsson G070607 kallin G20070607
dit06lwn G070417 kallin G070420 larsson G070511 larsson G070619 tommy G20070619
dit06mad G070507 tommy G070523 kallin G070522 larsson G070607 kallin G20070607
dit06mln G070508 tommy G070602 tommy G070830 kallin G070611 tommy G20070830
dit06mna G070427 tommy G070521 kallin G070910 kallin G070604 kallin G20070910
dit06njn G070507 tommy G070602 tommy G070612 tommy G070611 tommy G20070612
dit06nnn G070507 tommy G070525 kallin G070511 larsson G070604 kallin G20070604
dit06omr G070427 kallin G070521 kallin G070914 kallin G070910 kallin G20070914
dit06pcn G070503 tommy G070523 kallin G070511 kallin G070607 kallin G20070607
dit06sem G070424 kallin G070420 larsson G070910 kallin G070607 kallin G20070910
dv04nhg R070402 kallin
dv05ann R070331 kallin G070420 tommy R070331 kallin G070611 larsson G20070611
dv06asl G070417 kallin G070602 tommy G070520 tommy G070611 tommy G20070611
dv06cig G070507 tommy G070524 tommy G070831 kallin G070613 tommy G20070831
dv06gkn G070430 tommy G070829 kallin G071002 kallin G071002 kallin G20071002
dv06jon G070420 tommy G070611 larsson
dv06mge G070427 tommy G070524 larsson G070515 larsson G070530 larsson G20070530
dv06pas U070424 kallin G070420 tommy
dv06rem G070425 tommy G070524 larsson G070509 kallin G070530 larsson G20070530
ens02pkm G070424 kallin G070420 larsson U070510 kallin G070921 kallin
ens04kde G070424 kallin G070420 larsson G070627 kallin G070522 kallin G20070627
ens05hsn U070426 tommy O070420 larsson U070503 tommy
ens05jhz U070426 tommy O070420 larsson U070503 tommy
ens06jvm G070417 kallin G070420 larsson U070520 tommy U070611 larsson
ericj G070427 kallin G070420 larsson G070511 larsson G070814 kallin G20070814
kv05tgn G070508 tommy G070420 larsson G070524 tommy G070522 kallin G20070524
lidman G070427 kallin G070602 tommy G070516 tommy U071001 kallin
mikaelo G070424 kallin G070420 tommy G070607 kallin G070607 kallin G20070607
pettter G070419 tommy G070524 tommy G070503 kallin G070613 tommy G20070613
rasmusl G070507 tommy G070524 tommy U070427 kallin U070528 larsson
tfy03bmz G070426 kallin G070829 kallin G070511 larsson G070920 kallin G20070920
tfy03eon G070425 kallin G070829 kallin G070507 kallin G070920 kallin G20070920
tfy03ohm R070327 kallin G070420 larsson G070524 tommy G070924 kallin G20070924
tfy04agd G070830 kallin O070420 larsson G070828 kallin
tfy04azn G070430 tommy G070420 larsson G070829 kallin G070828 kallin G20070829
tfy04pan G070420 larsson
tfy05ten G070424 kallin O070420 larsson U070426 larsson G070828 kallin
tfy06eon G070426 kallin G070420 larsson G070829 kallin G070607 kallin G20070829
tfy06lon G070424 kallin G070420 larsson G070904 kallin G070612 larsson G20070904
tomasb G070420 kallin G070525 tommy G070509 kallin G070604 kallin G20070604
tors G070430 tommy G070517 kallin G070516 tommy G070525 kallin G20070525
victorz G070507 tommy G070524 larsson G070519 tommy G070611 larsson G20070611
G74/79.57 %82/84.54 %75/83.33 %71/77.17 %
O0/0.00 %6/6.19 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U6/6.45 %1/1.03 %9/10.00 %13/14.13 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R13/13.98 %8/8.25 %6/6.67 %8/8.70 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt93 st 97 st 90 st 92 st 71 st (78.89 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsson: Lars Larsson
tommy: Tommy Löfstedt
Kursansvarig
kallin: Lena Kallin Westin