Testkurs 5p (5DV999)

2014-09-11 - 2014-09-21
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Resultat
id06bar K161110 mattiasa (p)
mattiasa G170208 mattiasa (p) G150928 mattiasa (2p) I161028 labres-auto (p) I170419 labres-auto (p) G170906 mattiasa (p)
G1/50.00 %1/100.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K1/50.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %1/100.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/100.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt2 st 1 st 1 st 0 st 0 st 1 st 1 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mattiasa: Mattias Åsander
Kursansvarig
stric: Tomas Forsman