Datakommunikation och internet 5p (5DV198)

2017-08-28 - 2017-11-03
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
bio12esn G170913 dali
bio12mbn R170913 dali
dv13egg G170913 dali
dv13llt G170913 dali
dv14jat G170913 dali
dv15pln G170913 dali
ens12bjn G170913 dali
ens13fan G170913 dali
ens16art O170913 dali
ens16ean G170913 dali
et16btt G170913 dali
id15jhn G170913 dali
id16abd G170913 dali
id16aem O170913 dali
id16afk G170913 dali
id16apn G170913 dali
id16cln G170913 dali
id16cme G170913 dali
id16den G170913 dali
id16dvs G170913 dali
id16ehg O170913 dali
id16emt O170913 dali
id16fyo O170913 dali
id16hbd O170913 dali
id16iwd G170913 dali
id16jhd O170913 dali
id16jpn O170913 dali
id16len O170913 dali
id16mzn O170913 dali
id16psh G170913 dali
id16rrl O170913 dali
id16sdm O170913 dali
id16sjn G170913 dali
id16szn O170913 dali
id16vom O170913 dali
id16wan G170913 dali
oi16aen O170913 dali
oi16fkn G170913 dali
oi16jsn G170913 dali
oi16ohn G170913 dali
tfy13djn G170913 dali
G25/60.98 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
O15/36.59 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/2.44 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt41 st 0 st 0 st 0 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
dali: Adam Dahlgren Lindström
jwestin: Jonathan Westin
mattiasa: Mattias Åsander
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson