Operativsystem 5p (5DV171)

2017-08-29 - 2017-10-30
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c14flv I170919 labres-auto
c14pan I170920 labres-auto
dv15lgr I170923 labres-auto
ens12asa I170925 labres-auto
hed14mba I170923 labres-auto
olofh I170923 labres-auto
G0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I6/100.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt6 st 0 st 0 st 0 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
dali: Adam Dahlgren Lindström
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström