Datakommunikation och datornät 5p (5DV166)

2016-08-29 - 2017-10-31
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
bio11lrm G161002 niklasf G161111 dali G20161111
c01blm G161002 niklasf G161027 dali G20161027
c13sln G161005 niklasf O170126 niklasf
c14acz G161002 niklasf
c14can G160919 niklasf G161028 dali G20161028
c14fhm G160919 niklasf G161027 dali G20161027
c14flv G160920 niklasf G161027 dali G20161027
c14fok G160919 niklasf G161108 niklasf G20161108
c14gls G161002 niklasf
c14hed G160919 niklasf G161027 dali G20161027
c14hes G160919 niklasf G161025 niklasf G20161025
c14hht G161005 niklasf G161207 dali G20161207
c14inn G160919 niklasf G161027 dali G20161027
c14jmt G161002 niklasf G161216 dali G20161216
c14jsm G160919 niklasf G161025 niklasf G20161025
c14jsn G161004 niklasf O161027 dali
c14jur G160919 niklasf G161027 dali G20161027
c14kdd G161002 niklasf G161216 dali G20161216
c14llk G161002 niklasf O161027 dali
c14lrk G161002 niklasf G161216 dali G20161216
c14lrl G160920 niklasf G161111 niklasf G20161111
c14nbm G160919 niklasf G161027 dali G20161027
c14nbn G160919 niklasf G161028 dali G20161028
c14nnm G161005 niklasf G170112 niklasf G20170112
c14oln G160919 niklasf G161027 dali G20161027
c14pan G160920 niklasf G161021 niklasf G20161021
c14rdo G160919 niklasf G161103 niklasf G20161103
c14tns G160919 niklasf G161103 niklasf G20161103
c14vfg G160920 niklasf G161021 niklasf G20161021
c99mln G161002 niklasf G161027 dali G20161027
danielh G160919 niklasf G161103 niklasf G20161103
didrik G160919 niklasf G161027 dali G20161027
dv11mrn G160919 niklasf G161027 dali G20161027
dv11osi G160920 niklasf G161027 dali G20161027
dv13tes G161002 niklasf G170113 niklasf G20170113
dv13trm G161002 niklasf G170113 niklasf G20170113
dv14iht G160919 niklasf G161025 niklasf G20161025
dv14jbm G161005 niklasf G170126 niklasf G20170126
dv14msi G161002 niklasf G161111 dali G20161111
dv14oan G160919 niklasf G161025 niklasf G20161025
dv14vln G161005 niklasf O161021 niklasf
ens12asa G170120 niklasf
ens13jnm G160919 niklasf G161108 niklasf G20161108
erikm G161005 niklasf G161207 dali G20161207
id06nfs U160919 niklasf
id14ejn G161004 niklasf
jakobl G160919 niklasf G161027 dali G20161027
jwestin G160920 niklasf G161111 niklasf G20161111
oi11nnd G161002 niklasf O161027 dali
oi14vgm G160919 niklasf G161027 dali G20161027
olofh G160919 niklasf G161103 niklasf G20161103
tfy14fst G161005 niklasf
G51/98.08 %41/89.13 %
O0/0.00 %5/10.87 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U1/1.92 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt52 st 46 st 41 st (89.13 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
dali: Adam Dahlgren Lindström
niklasf: Niklas Fries
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson