Programmering i C 5p (5DV158)

2015-09-01 - 2015-10-30
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c04jfj G151003 linao G151007 linao G151105 linao G151103 linao G20151105
cass G151003 linao G151007 linao G151028 linao G151106 linao G20151106
di00dfn G151007 erikm G151006 erikm G151105 erikm G151105 erikm G20151105
dv11sfd G151003 linao G151007 erikm G151028 linao G151106 linao G20151106
dv13mbi G151003 linao G151009 erikm O151210 linao
dv14aem K150923 erikm
dv14asd K150922 linao
dv14vjn G150924 erikm
dv15ahm G150924 erikm G151007 linao G151110 linao G151110 linao G20151110
dv15ahn G151028 erikm G151007 linao G151105 erikm G151120 linao G20151120
dv15alr G151007 erikm G151007 erikm G151106 linao G151125 linao G20151125
dv15anm G151003 linao G151007 linao G151028 erikm G151106 erikm G20151106
dv15aon G151007 linao G151007 linao G151105 erikm G151117 linao G20151117
dv15cia G151028 linao K151211 erikm G151120 linao G151211 erikm
dv15dfn G151007 linao G151007 linao G151105 erikm G151106 linao G20151106
dv15dta G151007 linao G151028 erikm K151211 erikm I160329 labres-auto
dv15ekn G151003 linao G151005 linao G151028 erikm G151106 erikm G20151106
dv15esm G150929 linao G151007 erikm G151028 erikm G151106 linao G20151106
dv15ewg G151005 linao G151007 erikm G151210 linao G151120 linao G20151210
dv15fld G151007 erikm G151028 linao G151105 linao G151119 erikm G20151119
dv15hpn G150925 linao G151007 linao G151106 linao G151125 linao G20151125
dv15hwm G151003 linao G151026 erikm G151106 linao G151106 linao G20151106
dv15jhn G151007 linao O151005 linao
dv15jjn G151007 erikm G151007 erikm G151105 erikm G151106 linao G20151106
dv15jvg O151210 linao O151210 linao
dv15lgr G151003 linao G151005 linao G151028 erikm G151113 linao G20151113
dv15mbm G151007 linao G151007 erikm G151110 linao G151110 linao G20151110
dv15mfd G151007 erikm G151028 linao G151211 erikm G151120 linao G20151211
dv15mfr K151003 linao
dv15mon G150925 linao G151028 erikm G151106 erikm G151106 erikm G20151106
dv15msn G150924 erikm G151210 linao G151105 erikm G151106 linao G20151210
dv15nkn G150925 linao G151007 linao G151106 linao G151106 erikm G20151106
dv15obg G151003 linao G151019 linao G151105 linao G151119 erikm G20151119
dv15oes G151007 erikm G151007 linao G151028 erikm G151103 linao G20151103
dv15ofd G151007 linao G151007 erikm G160407 linao G160406 linao G20160407
dv15pln G150924 erikm G151007 linao G151106 erikm G151120 linao G20151120
dv15pso G151028 erikm G151028 erikm G160215 linao G151117 linao G20160215
dv15rbt G151003 linao G151005 linao G151105 linao G151106 erikm G20151106
dv15san G150924 erikm G151013 erikm G151106 linao G151106 linao G20151106
dv15tam G151007 erikm G151007 linao G151106 erikm G151120 linao G20151120
dv15tsn G151007 erikm G151028 erikm O151020 linao
dv15vjn G151007 erikm G151007 erikm O151211 erikm O151210 linao
ens12jso G151007 erikm G151007 erikm G151214 linao G151106 erikm G20151214
ens13ilk G151003 linao G151102 linao G151102 linao G151103 linao G20151103
ens14dbd K151007 erikm
ens14fen I160912 labres-auto O151005 linao
et12swd G151007 erikm G151120 linao O151211 erikm G160829 erikm
hed14abk G151211 erikm I151015 labres-auto O151020 linao U151103 linao
hed14apn G150924 erikm G151007 erikm G151028 erikm G151106 erikm G20151106
hed14fsg G151003 linao G151019 linao G151028 erikm G151106 linao G20151106
hed14hsd G151007 erikm G151007 erikm G151105 linao G151106 linao G20151106
hed14htf G151003 linao G151028 linao G151028 erikm G151119 erikm G20151119
hed14kjn G151007 erikm G151026 erikm G151106 linao G151117 linao G20151117
hed14ksk G151007 erikm G151028 erikm G151028 erikm G151106 linao G20151106
hed14lan G151028 linao G151019 linao G151028 erikm G151106 linao G20151106
hed14llg G151005 linao G151019 linao G151106 linao G151120 linao G20151120
hed14lvg G150924 erikm G151007 linao G151028 linao G151110 linao G20151110
hed14mmi O150923 erikm
hed14ped G150925 linao G151007 erikm G151106 erikm G151106 erikm G20151106
hed14pfn G151007 erikm G151007 erikm G151106 erikm G151106 linao G20151106
hed14sri G151003 linao G151028 linao G151028 erikm G151106 linao G20151106
hed15jan G151007 erikm G151019 linao G151020 linao G151106 erikm G20151106
id13aen G150923 linao G151007 erikm G151028 erikm G151106 erikm G20151106
jave G151007 linao G151007 erikm G151028 erikm G151106 erikm G20151106
mian G150924 erikm G151007 erikm G151028 linao G151106 erikm G20151106
tfy04aen G150924 erikm O151006 erikm U151026 erikm
tfy04pbn O150923 erikm O151005 linao O151020 linao O151103 linao
G59/88.06 %54/88.52 %50/87.72 %51/91.07 %
O3/4.48 %5/8.20 %5/8.77 %3/5.36 %
K4/5.97 %1/1.64 %1/1.75 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %1/1.75 %1/1.79 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I1/1.49 %1/1.64 %0/0.00 %1/1.79 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt67 st 61 st 57 st 56 st 49 st (87.50 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
erikm: Erik Moström
linao: Lina Ögren
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström