Avancerade distribuerade system 5p (5DV153)

2016-11-03 - 2017-01-17
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
benj G161208 dali (10p) G170112 dali (10p) G161202 dali (0p) G170201 dali (37p)
c10jnn G170112 dali (10p) U170620 dali (p) G161215 dali (0p) G170201 dali (30p)
c12arr G170112 dali (10p) G170124 dali (10p) G161215 dali (0p) G170201 dali (30p)
c12bps G170112 dali (10p) G161216 dali (10p) G170113 dali (0p) G170201 dali (30p)
c12cfd G170112 dali (10p) G170124 dali (10p) G170113 dali (0p) G170201 dali (30p)
c12mkn R161107 dali (10p) G170112 dali (10p) G161215 dali (0p) G170201 dali (30p)
c12oor G170114 dali (10p) G170114 dali (10p) O170113 dali (0p) G161215 dali (0p)
c12ton G170114 dali (10p) G170114 dali (10p) U170111 dali (0p) G161211 dali (0p) G170201 dali (38p)
c13arn G170123 dali (13p) O170112 dali (0p) G161215 dali (0p) G170201 dali (33p)
c13enn G170123 dali (12p) G170113 dali (13p) G161215 dali (0p) G170201 dali (36p)
c13evk G170112 dali (10p) G170113 dali (11p) G161215 dali (0p) G170201 dali (30p)
c13fmg U161208 dali (0p) G170620 dali (10p) G170202 dali (10p) G161215 dali (0p) G170201 dali (30p)
c13jnn G170123 dali (14p) G170112 dali (10p) G161215 dali (0p) G170201 dali (30p)
c13ljn G170123 dali (12p) G161215 dali (10p) G161215 dali (0p) G170201 dali (33p)
c13mjn U161208 dali (0p)
dv13lan U161215 dali (0p) G161215 dali (0p)
eeemil G170114 dali (10p) G170112 dali (10p) G161211 dali (0p) G170201 dali (38p)
ens11afk G170112 dali (10p) G170112 dali (10p) G161215 dali (0p) G170201 dali (30p)
ens16aun U161208 dali (0p) U161215 dali (0p) G170113 dali (0p)
ens16mgz U161208 dali (0p) U161215 dali (0p) O170112 dali (0p) G170113 dali (0p)
id12jkg O161208 dali (0p)
lidell G170123 dali (14p) G170113 dali (12p) G161202 dali (0p) G170201 dali (37p)
oi12min O161208 dali (0p)
tfy13dbd G161208 dali (10p) G161215 dali (10p) G161215 dali (0p) G170201 dali (36p)
G15/68.18 %17/85.00 %1/16.67 %21/100.00 %17/100.00 %
O2/9.09 %0/0.00 %3/50.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U4/18.18 %3/15.00 %2/33.33 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/4.55 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt22 st 20 st 6 st 21 st 17 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
dali: Adam Dahlgren Lindström
Kursansvarig
p-o: P-O Östberg