Avancerade distribuerade system 5p (5DV153)

2014-11-03 - 2015-01-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
aberg G141210 p-o (5p) G150115 p-o (4p) G150112 ahmeda (0p) G150116 p-o (2p) G141208 jakub (0p) G150116 p-o (13p) G20150116(24p)
c04pnm U141124 jakub (0p) U141203 ahmeda (0p) U150122 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (5p)
c07agr G141212 ahmeda (0p) G141210 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150120 p-o (2p) G141209 jakub (0p) G150116 p-o (0p)
c08esn G141202 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150112 ahmeda (0p) G141208 jakub (0p) G150116 p-o (13p)
c10ajn G141204 ahmeda (0p) G141210 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150120 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (10p)
c10eat G141212 ahmeda (0p) G141216 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150114 jakub (0p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (10p)
c10fmg G141218 ahmeda (0p) G141216 jakub (0p) G150123 jakub (0p) G150113 jakub (0p) B150115 ahmeda (0p)
c10njn G141218 ahmeda (0p) U141203 ahmeda (0p) U150122 jakub (0p) G150114 jakub (0p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (10p)
c10slo U141124 jakub (0p) U141203 ahmeda (0p) U150122 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G141209 jakub (0p) G150116 p-o (0p)
c11epm G141204 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G141209 jakub (0p) G150116 p-o (8p)
c11hbl G141203 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150123 jakub (0p) G141215 jakub (0p)
c11jmm G141204 ahmeda (0p) G141217 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150116 p-o (4p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (5p)
c11jnn G141204 ahmeda (0p) G150116 p-o (5p) G150119 ahmeda (0p) G150119 p-o (5p) G141206 jakub (0p) G150116 p-o (8p) G20150119(18p)
c11jpn G141218 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150702 jakub (0p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (7p)
c11jvd G150113 p-o (3p) G150115 p-o (4p) G150120 ahmeda (0p) G150121 p-o (2p) G141206 jakub (0p) G150116 p-o (8p) G20150121(17p)
c11len G141205 ahmeda (0p) G141211 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150113 jakub (0p) G141210 jakub (0p) G150116 p-o (15p)
c11log G141218 ahmeda (0p) G141216 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150120 jakub (0p) G141209 jakub (0p) G150118 p-o (0p)
c11oan G141204 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) U150126 jakub (0p) G141215 jakub (0p)
c11rog G141212 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150119 p-o (3p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (7p)
c11sbd U141119 jakub (0p) G141216 jakub (0p) U150122 jakub (0p) U150112 jakub (0p) G141210 jakub (0p) G150116 p-o (15p)
c11vbk G141205 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150120 jakub (0p) G141209 jakub (0p) G150116 p-o (8p)
c11vlg G141204 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) G150115 ahmeda (0p) U150122 jakub (0p) G141210 jakub (0p) G150116 p-o (15p)
c11wth G141205 ahmeda (0p) G141216 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150120 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (7p)
ens14cwf G141204 ahmeda (0p) G150115 p-o (4p) U150122 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G141215 jakub (0p)
ens14jmn U141124 jakub (0p) U141203 ahmeda (0p) U150122 jakub (0p) U150122 jakub (0p) U141206 jakub (0p)
oi10osm G141210 p-o (4p) G141217 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150119 ahmeda (0p) G141208 jakub (0p) G150116 p-o (9p)
oi10zhn G141204 ahmeda (0p) G141212 jakub (0p) U150122 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G141208 jakub (0p) G150116 p-o (9p)
oi11ejn G141216 ahmeda (0p) G141216 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150112 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (3p)
oi11hkm G141215 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150121 jakub (0p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (3p)
oi11hms G141213 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150114 jakub (0p) G141209 jakub (0p) G150118 p-o (0p)
oi11mhn G141205 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150112 jakub (0p) G141209 jakub (0p) G150116 p-o (0p)
oi11msd G141205 ahmeda (0p) G141215 jakub (0p) U150122 jakub (0p) G150120 jakub (0p) G141215 jakub (0p) G150116 p-o (3p)
G28/87.50 %28/87.50 %5/15.62 %23/71.88 %30/93.75 %27/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U4/12.50 %4/12.50 %27/84.38 %9/28.12 %1/3.12 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/3.12 %0/0.00 %
Totalt32 st 32 st 32 st 32 st 32 st 27 st 3 st (11.11 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
ahmeda: Ahmed Aleyeldin
jakub: Jakub Krzywda
luis: Luis Tomas
Kursansvarig
p-o: P-O Östberg