Datastrukturer och algoritmer (Python) 5p (5DV150)

2015-01-19 - 2015-03-21
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c11nsm G150203 kallin G150216 c12oor G150212 c12oor G150309 c12oor G150330 c12oor G20150330
dit05fsr O151011 kallin O151011 kallin
ens10hed G150203 kallin O150307 ie11fvm G150212 ie11fvm
ens11jrg O150203 kallin R150122 kallin
ens11jye R150129 kallin G150216 c12oor G150212 ie11fvm G151110 kallin G151105 kallin G20151110
ens12sro G150203 kallin G150216 c12oor G150212 c12oor G150309 c12oor G150413 c12oor G20150413
ens14akn O150203 kallin
ie10efi G150611 kallin R150311 kallin R150311 kallin G150716 kallin G150420 kallin G20150716
ie10fyi O150203 kallin R150126 kallin R150126 kallin
ie10jjn R150122 kallin G150217 ie11fvm R150122 kallin G150329 ie11fvm G150329 ie11fvm G20150329
ie10jst R151012 kallin R151012 kallin R151012 kallin R151012 kallin G151015 kallin G20151015
ie10kka G150821 kallin G150624 kallin R150311 kallin G150624 kallin G150624 kallin G20150821
ie10olg G150203 kallin G150219 c12oor G150212 c12oor G150319 c12oor G150330 c12oor G20150330
ie10thn R150122 kallin G150216 ie11fvm R150122 kallin G150308 ie11fvm G150329 ie11fvm G20150329
ie12wjo O150203 kallin R150122 kallin R150122 kallin
ie13abn G150203 kallin G150216 ie11fvm G150212 c12oor G150308 ie11fvm G150330 ie11fvm G20150330
ie13aes G150203 kallin G150217 ie11fvm G150212 ie11fvm G150308 ie11fvm G150408 ie11fvm G20150408
ie13dht G151005 kallin G150416 c12oor G150212 c12oor G151123 kallin G151217 kallin G20151217
ie13efm G150203 kallin G150420 ie11fvm G150212 c12oor G150308 ie11fvm G150329 ie11fvm G20150420
ie13efr G150203 kallin G150307 ie11fvm G150212 ie11fvm G150308 ie11fvm G150420 ie11fvm G20150420
ie13fkn G150203 kallin G150224 c12oor G150212 c12oor G150309 c12oor G151019 kallin G20151019
ie13fon G150203 kallin G150224 c12oor G150212 ie11fvm G150330 c12oor O150902 c12oor
ie13frr G150203 kallin G150216 c12oor G150212 c12oor G150309 c12oor G150330 c12oor G20150330
ie13hen G150203 kallin G150216 ie11fvm G150212 ie11fvm G150308 ie11fvm G150902 c12oor G20150902
ie13hod G150203 kallin G150216 c12oor G150212 ie11fvm G150330 c12oor G150416 c12oor G20150416
ie13jfl G150203 kallin G150217 ie11fvm G150212 c12oor G150308 ie11fvm G150410 ie11fvm G20150410
ie13jhs G150203 kallin G150223 c12oor G150212 ie11fvm G150329 ie11fvm G150420 ie11fvm G20150420
ie13jjo G150203 kallin G150217 ie11fvm G150212 ie11fvm G150308 ie11fvm G150520 ie11fvm G20150520
ie13jlh G150203 kallin G150216 c12oor G150212 ie11fvm G150417 c12oor G150417 c12oor G20150417
ie13jrv G150203 kallin G150216 c12oor G150212 ie11fvm G150316 c12oor G150416 c12oor G20150416
ie13jsn G150203 kallin G150216 c12oor G150212 c12oor G150309 c12oor G150416 c12oor G20150416
ie13kks G150203 kallin G150223 c12oor G150212 c12oor G150324 c12oor G151015 kallin G20151015
ie13kla G150203 kallin G150224 c12oor G150212 ie11fvm G150408 c12oor G150416 c12oor G20150416
ie13lht G150203 kallin G150216 ie11fvm G150212 ie11fvm G150308 ie11fvm G150420 ie11fvm G20150420
ie13lnn G150203 kallin G150216 c12oor G150212 c12oor G150309 c12oor G150417 c12oor G20150417
ie13ltu G150203 kallin G150216 c12oor G150212 c12oor G150309 c12oor G150331 c12oor G20150331
ie13mam G150203 kallin G150223 c12oor G151009 kallin G151217 kallin G151217 kallin G20151217
ie13mdd G150203 kallin G150216 ie11fvm G150212 c12oor G150308 ie11fvm G150329 ie11fvm G20150329
ie13mln G150203 kallin G150216 c12oor G150212 c12oor G150319 c12oor G150417 c12oor G20150417
ie13njn G150203 kallin G150216 ie11fvm G150212 ie11fvm G150308 ie11fvm G150420 ie11fvm G20150420
ie13obe G150203 kallin G150217 ie11fvm G150212 ie11fvm G150331 ie11fvm G150520 ie11fvm G20150520
ie13ran G150203 kallin G150216 ie11fvm G150212 ie11fvm G150308 ie11fvm G150420 ie11fvm G20150420
ie13rjn G150203 kallin G150224 ie11fvm G150212 c12oor G150308 ie11fvm G150420 ie11fvm G20150420
ie13rlg G150203 kallin G150216 c12oor G150212 ie11fvm G150309 c12oor G150330 c12oor G20150330
ie13sag G150203 kallin G150216 c12oor G150323 c12oor G150331 c12oor G150330 c12oor G20150331
ie13shn G150203 kallin G150216 ie11fvm G150212 c12oor G150308 ie11fvm G150329 ie11fvm G20150329
ie13spn G150203 kallin G150224 c12oor G150212 ie11fvm G150918 kallin G160316 kallin G20160316
ie13tlm O150826 kallin O150216 c12oor G150212 ie11fvm
ie13yco G150203 kallin G150217 ie11fvm G150212 c12oor G150308 ie11fvm G150330 ie11fvm G20150330
ie14fry G150203 kallin G150225 c12oor G150212 c12oor
ie14man G150203 kallin O150216 ie11fvm G150212 c12oor
kv09jfn O150203 kallin
kv11tbg G150203 kallin G150307 ie11fvm G150212 c12oor G150409 ie11fvm O150329 ie11fvm
kv14mjn G150203 kallin G150216 ie11fvm G150212 ie11fvm
G43/79.63 %43/84.31 %43/84.31 %42/97.67 %41/95.35 %
O7/12.96 %4/7.84 %0/0.00 %0/0.00 %2/4.65 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R4/7.41 %4/7.84 %8/15.69 %1/2.33 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt54 st 51 st 51 st 43 st 43 st 41 st (95.35 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
c12oor: Oskar Ottander
ie11fvm: Filip Vikström
johane: Johan Eliasson
Kursansvarig
kallin: Lena Kallin Westin