Datastrukturer och algoritmer (Python) 5p (5DV150)

2014-01-20 - 2014-03-26
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
bio09jan G140311 c12oor G140321 c12oor G140213 c12oor G140814 c12oor G141106 kallin G20141106
bio10khn G140311 c12oor G140321 c12oor G140213 c12oor G140317 c12oor G140814 c12oor G20140814
bio12dsg G140317 c12oor F140211 ie11fvm G140213 c12oor
bio12esn G140317 c12oor G140224 c12oor G140217 johane G140427 c12oor G141106 kallin G20141106
dv12dfn G140213 ie11fvm
ens08aod K140306 c12oor O140321 c12oor G140213 c12oor O140312 c12oor
ens11eag G140212 c12oor G140219 c12oor G140213 c12oor
ens11jrg R140601 johane
ens11jye G140311 ie11fvm F140212 ie11fvm
ens13ahr G140220 ie11fvm G140213 ie11fvm G140213 c12oor G140311 ie11fvm G140403 ie11fvm G20140403
ie09gnm G140213 ie11fvm G140317 c12oor G140210 c12oor G140425 c12oor G140404 c12oor G20140425
ie10ebn G140220 ie11fvm G140220 ie11fvm G140213 ie11fvm G140508 ie11fvm G140325 ie11fvm G20140508
ie10thn G140311 ie11fvm F140212 ie11fvm R140205 kallin
ie12act G140220 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 c12oor G140311 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
ie12afs G140204 ie11fvm G140320 ie11fvm G140213 ie11fvm G140313 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
ie12bjn G140211 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 ie11fvm G140311 ie11fvm G140325 ie11fvm G20140325
ie12cdn G140209 c12oor G140224 c12oor G140213 c12oor G140402 c12oor G140513 c12oor G20140513
ie12cfn G140211 ie11fvm G140213 ie11fvm G140213 ie11fvm G140311 ie11fvm G140325 ie11fvm G20140325
ie12dan G140211 ie11fvm G140318 ie11fvm G140213 c12oor G140901 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140901
ie12eht G140212 c12oor G140419 c12oor G140213 c12oor G140402 c12oor G140425 c12oor G20140425
ie12flm G140212 c12oor G140224 c12oor G140213 ie11fvm G140402 c12oor G140404 c12oor G20140404
ie12fmh G140220 ie11fvm G140329 ie11fvm G140213 ie11fvm G140403 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
ie12gas G140212 c12oor G140224 c12oor G140213 c12oor G140402 c12oor G140429 c12oor G20140429
ie12jak G140220 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 ie11fvm G140311 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
ie12jem G140220 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 c12oor G140311 ie11fvm G140901 ie11fvm G20140901
ie12jen G140210 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 ie11fvm G140311 ie11fvm G140325 ie11fvm G20140325
ie12jln G140211 ie11fvm G140708 ie11fvm G140213 c12oor G140311 ie11fvm G140708 ie11fvm G20140708
ie12jlt G140220 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 c12oor G140311 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
ie12jnd G140212 c12oor G140321 c12oor G140213 c12oor G140402 c12oor G140429 c12oor G20140429
ie12jsd G140212 c12oor G140224 c12oor G140213 ie11fvm G140402 c12oor G140402 c12oor G20140402
ie12jsr G140211 ie11fvm G140220 ie11fvm G140213 c12oor G140311 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
ie12led G140204 ie11fvm G140224 c12oor G140213 ie11fvm G140402 c12oor G140402 c12oor G20140402
ie12lld G140211 ie11fvm G140424 ie11fvm G140213 ie11fvm G140403 ie11fvm G140508 ie11fvm G20140508
ie12loa G140308 c12oor G140224 c12oor G140213 ie11fvm G140402 c12oor G140404 c12oor G20140404
ie12lsn G140212 c12oor G140218 c12oor G140213 ie11fvm G140402 c12oor G140404 c12oor G20140404
ie12mbm G140220 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 ie11fvm G140415 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
ie12mbn G140204 ie11fvm G140220 ie11fvm G140213 ie11fvm G140313 ie11fvm G140901 ie11fvm G20140901
ie12mhn G140210 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 c12oor G140311 ie11fvm G140325 ie11fvm G20140325
ie12mlg G140210 ie11fvm G141110 kallin G140213 c12oor G140901 ie11fvm G140902 ie11fvm G20141110
ie12mlm G140213 ie11fvm G140220 ie11fvm G140210 c12oor G140311 ie11fvm G140325 ie11fvm G20140325
ie12mon G140212 c12oor G140419 c12oor G140213 c12oor G140311 c12oor G140425 c12oor G20140425
ie12msn G140209 c12oor G140224 c12oor G140213 ie11fvm G140402 c12oor G140402 c12oor G20140402
ie12nfn G140210 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 c12oor G140311 ie11fvm G140403 ie11fvm G20140403
ie12pln G140211 ie11fvm G140220 ie11fvm G140213 ie11fvm G140401 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
ie12rsg G140403 c12oor G140404 c12oor G140213 c12oor G140402 c12oor G140425 c12oor G20140425
ie12sat G140211 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 ie11fvm G140311 ie11fvm G140901 ie11fvm G20140901
ie12sgg G140211 ie11fvm G140218 c12oor G140213 ie11fvm G140402 c12oor G140404 c12oor G20140404
ie12spn G140403 c12oor G140321 c12oor G140213 c12oor G140404 c12oor G140404 c12oor G20140404
ie12stn G140308 c12oor G140312 c12oor G140213 ie11fvm G140402 c12oor G140427 c12oor G20140427
ie12vnk G140211 c12oor G140218 c12oor G140213 c12oor G140402 c12oor G140404 c12oor G20140404
ie12wjo O140306 c12oor G140224 c12oor G140213 ie11fvm
kv11ckn G140212 c12oor R140121 kallin G140213 c12oor R140121 kallin R140121 kallin G20140213
kv11mrm G140212 c12oor R140121 kallin G140213 c12oor R140121 kallin R140121 kallin G20140213
kv12cnn G140220 ie11fvm G140901 ie11fvm O140311 ie11fvm
kv12dss G140305 c12oor G140319 c12oor G140213 c12oor G140901 ie11fvm G140901 ie11fvm G20140901
kv12ffn G140220 ie11fvm G140213 ie11fvm G140213 ie11fvm G140311 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
kv12gor O140209 c12oor F140211 ie11fvm
kv12jen O140209 c12oor O140901 ie11fvm G140213 c12oor
kv12nbs G140220 ie11fvm G140311 ie11fvm G140213 c12oor G140901 ie11fvm G140901 ie11fvm G20140901
kv12osn G140220 ie11fvm G140220 ie11fvm G140213 c12oor G140311 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
kv12srt G140220 ie11fvm G140220 ie11fvm
kv12tld G140220 ie11fvm G140220 ie11fvm G140213 ie11fvm G140313 ie11fvm G140325 ie11fvm G20140325
oi09lhm G140304 ie11fvm G140304 ie11fvm G140213 ie11fvm G140311 ie11fvm G140325 ie11fvm G20140325
oi12akr G140210 ie11fvm G140220 ie11fvm G140213 ie11fvm G140311 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140415
oi12arm G140212 c12oor G140407 johane G140213 c12oor G141106 kallin G140407 johane G20141106
oi12elg G140212 c12oor G140224 c12oor G140213 c12oor G140317 c12oor G140404 c12oor G20140404
oi12jbn G140210 ie11fvm G140220 ie11fvm G140213 ie11fvm G140402 c12oor G140404 c12oor G20140404
oi12kma G140212 c12oor G140224 c12oor G140214 c12oor G140402 c12oor G140408 c12oor G20140408
oi12mvg G140212 c12oor G140224 c12oor G140213 c12oor G140319 c12oor G140513 c12oor G20140513
oi12pdk G140212 c12oor G140224 c12oor G140214 c12oor G140402 c12oor G140425 c12oor G20140425
oi12vpn G140212 c12oor G140224 c12oor G140214 c12oor G140311 c12oor G140425 c12oor G20140425
tfy09sld G140220 ie11fvm G140213 ie11fvm G140213 ie11fvm G140311 ie11fvm G140325 ie11fvm G20140325
tfy11jln G140211 ie11fvm G140901 ie11fvm G140213 ie11fvm G140401 ie11fvm G140415 ie11fvm G20140901
tfy12lne G140212 c12oor G140327 c12oor G140213 c12oor G140402 c12oor G140404 c12oor G20140404
G67/94.37 %64/88.89 %69/97.18 %60/93.75 %60/96.77 %
O3/4.23 %2/2.78 %0/0.00 %2/3.12 %0/0.00 %
K1/1.41 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %4/5.56 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %2/2.78 %2/2.82 %2/3.12 %2/3.23 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt71 st 72 st 71 st 64 st 62 st 62 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
c12oor: Oskar Ottander
ie11fvm: Filip Vikström
Kursansvarig
kallin: Lena Kallin Westin