Distribuerade system 5p (5DV147)

2015-09-01 - 2015-11-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
c05mgv G150923 p-o (14p)
c10mjn G150928 p-o (12p) G151014 ewnetu (12p) G151025 ahmeda (8.5p) G151029 ewnetu (20p)
c10vlm G150923 p-o (14p) G151002 p-o (10p) G151014 ewnetu (11p) G151025 ahmeda (12p) G151029 ewnetu (20p)
c11agn U150916 p-o (0p) G151211 p-o (4.75p) G151014 ewnetu (11p) G151025 ahmeda (14.25p) G151211 ewnetu (20p)
c11jhr G150923 p-o (10p) G151014 ewnetu (9.5p) G151025 ahmeda (11.5p) G151211 ewnetu (20p)
c11omn G150929 p-o (10p) G150923 p-o (12p) G151014 ewnetu (12.5p) G151026 ahmeda (4.5p) G151211 ewnetu (20p)
c11tsg G150923 p-o (14p) G151021 p-o (6p) G151014 ewnetu (12.5p) G151025 ahmeda (15p) G151029 ewnetu (20p)
c12cfd U150916 p-o (0p) G150923 p-o (11p) G151014 ewnetu (7p) G151025 ahmeda (14p) G151113 ewnetu (20p)
c12end U150925 p-o (0p) G150923 p-o (16p) G151014 ewnetu (13.5p) G151025 ahmeda (16p) G151029 ewnetu (21p)
c12jbr G150925 p-o (10p) G151021 p-o (4p) G151014 ewnetu (11p) G151025 ahmeda (12.75p) G151209 ewnetu (20p)
c12jhn U150925 p-o (0p) G151021 p-o (7p) G151014 ewnetu (12p) G151025 ahmeda (15p) G151029 ewnetu (20p)
c12mkn U150925 p-o (0p) G150923 p-o (10p) G151014 ewnetu (12p) G151025 ahmeda (12p) G151029 ewnetu (21p)
c12msr U150925 p-o (0p) G151002 p-o (10p) G151014 ewnetu (14p) G151025 ahmeda (15p) G151029 ewnetu (20p)
c12osn U150925 p-o (0p) G150923 p-o (10p) G151014 ewnetu (12.5p)
c12pfg G151201 p-o (10p) G150923 p-o (10p) G151014 ewnetu (11.5p) G151025 ahmeda (12.5p) G151029 ewnetu (25p)
c12phn U150916 p-o (0p) G151002 p-o (10p) G151014 ewnetu (10p) G151025 ahmeda (13.5p) G151113 ewnetu (20p)
c12slm G150928 p-o (12p) G150923 p-o (10p) G151014 ewnetu (13.5p) G151029 ewnetu (20p)
c12smi G151201 p-o (10p) G150923 p-o (13p) G151014 ewnetu (11.5p) G151025 ahmeda (16p) G151126 ahmeda (5p) G151121 ewnetu (20p) G20151201(75.5p)
cse14ltn U150925 p-o (0p) G151002 p-o (10p) G151014 ewnetu (11.5p) G151025 ahmeda (14.5p) G151121 ahmeda (7p) G151211 ewnetu (20p)
dali G150928 p-o (10p) G150923 p-o (13p) G151014 ewnetu (12p) G151025 ahmeda (13p) G151121 ahmeda (11p) G151211 ewnetu (20p) G20151211(79p)
dv08ahd G151021 p-o (8p)
dv11ann G150918 p-o (12p) G150923 p-o (11p) G151014 ewnetu (11.5p) G151029 ewnetu (27p)
dv12rrt G151105 p-o (10p) G151021 p-o (6p) G151014 ewnetu (9p) G151025 ahmeda (10.25p) G151121 ahmeda (8p) U151211 ewnetu (0p)
dv12rwt G150918 p-o (12p) G150923 p-o (13p) G151014 ewnetu (12p) G151025 ahmeda (13.25p) G151029 ewnetu (27p)
dva95blt U150916 p-o (0p)
ens15bsf U150916 p-o (0p) G151021 p-o (5p) G151123 ewnetu (8.5p) G151025 ahmeda (5p) G151211 ewnetu (20p)
ens15sgr G151014 ewnetu (12.5p) G151025 ahmeda (15p) G151126 ahmeda (13p) G151121 ewnetu (20p)
et04mlg G151021 p-o (3p) G151014 ewnetu (10.5p)
id12jkg G151105 p-o (10p) G151021 p-o (5p) G151014 ewnetu (8p) G151025 ahmeda (13.75p) G151121 ahmeda (6p) U151211 ewnetu (0p)
mrc14kwt G150929 p-o (10p) G150923 p-o (13p) G151014 ewnetu (12.5p) G151025 ahmeda (15p) G151121 ahmeda (15p) G151211 ewnetu (20p) G20151211(85.5p)
oi11ahn G150924 p-o (11p) G150923 p-o (12p) G151014 ewnetu (13.5p) G151029 ewnetu (25p)
oi11lsm G150924 p-o (11p) G150923 p-o (12p) G151014 ewnetu (13p) G151029 ewnetu (25p)
oi12pjn G150925 p-o (10p) G151021 p-o (6p) G151014 ewnetu (9p) G151025 ahmeda (11.75p) G151209 ewnetu (20p)
thomasj G151005 p-o (10p) G150923 p-o (10p) G151014 ewnetu (12p) G151025 ahmeda (15p) U151211 ewnetu (0p)
G18/62.07 %31/100.00 %31/100.00 %25/100.00 %7/100.00 %26/89.66 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U11/37.93 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %3/10.34 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt29 st 31 st 31 st 25 st 7 st 29 st 3 st (42.86 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
ahmeda: Ahmed Aleyeldin
ewnetu: Ewnetu Bayuh Lakew
Kursansvarig
p-o: P-O Östberg