IT-projekt - Utveckla morgondagens digitala tjänst: från idé till produkt 5p (5DV146)

2013-06-10 - 2013-09-01
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
dv09ssm G130805 thomasj G130917 thomasj G130908 thomasj G130917 thomasj G20130917
dv11flh G130805 thomasj G130917 thomasj G130908 thomasj G130917 thomasj G20130917
dva95blt G130805 thomasj
ens09slg G130805 thomasj G130917 thomasj G130908 thomasj G130917 thomasj G20130917
id11abe G130805 thomasj G130917 thomasj G130908 thomasj G130917 thomasj G20130917
ie09jnn G130827 thomasj G130917 thomasj G130908 thomasj G130917 thomasj G20130917
kv09med G130805 thomasj G130917 thomasj G130908 thomasj G130917 thomasj G20130917
G7/100.00 %6/100.00 %6/100.00 %6/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt7 st 6 st 6 st 6 st 6 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
thomasj: Thomas Johansson