Applikationsutveckling i Java 5p (5DV135)

2013-11-07 - 2014-01-17
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
aj G131129 jem G131209 johane G131219 jem G140107 johane G140124 johane G140128 johane G20140128
c10mjn G140212 jem G131209 johane G131219 johane G140219 johane G140124 johane U140117 johane
c11agn R140207 johane R140207 johane R140207 johane R140207 johane R140207 johane U140918 johane
c11ajn G131204 jem R131219 johane G131219 johane R131219 johane R131219 johane
c11hsn O131129 jem R131117 johane R131117 johane R131117 johane R131117 johane
c11nbn R131108 johane R131108 johane R131108 johane R131108 johane R131108 johane
c11omn G131202 jem G131211 ericj G140107 ericj G140131 jem G140124 johane G140128 ericj G20140131
c11ssr G131205 jem
c12arr G140214 ericj G131209 johane G140107 ericj G140129 jem G140124 johane G140214 jem G20140214
c12bps G131204 ericj G131209 johane G140107 ericj G140129 jem G140124 johane G140130 ericj G20140130
c12cfd G131204 johane G131209 jem G140115 johane G140120 jem G140114 johane G140128 johane G20140128
c12end G131210 johane G131209 jem G131219 jem G140216 ericj G140428 johane G140513 johane G20140513
c12fso G141120 jem G131209 jem G140107 ericj G140303 ericj
c12jbr G131205 johane G131209 jem G131219 johane G140108 johane G140124 johane G140214 ericj G20140214
c12jhn G140107 ericj G131209 johane G131219 jem G140129 jem G140124 johane G140129 ericj G20140129
c12jln G131203 jem G131211 ericj G140428 johane G140113 jem G140506 johane G140210 jem G20140506
c12jvr G131209 jem G131211 ericj G140107 ericj G140128 ericj G140114 johane G140128 ericj G20140128
c12mbg G131205 jem G131209 jem G131219 johane G140108 johane G140124 johane G140204 ericj G20140204
c12mkk K131203 ericj G131209 johane
c12mkn G131209 johane G131209 johane G131219 jem G140123 johane G140124 johane
c12mon G131204 johane G131209 johane G131219 jem G140109 johane G140126 johane G140210 jem G20140210
c12msr G140107 ericj G131209 jem G140107 ericj G140303 ericj G140124 johane G140218 johane G20140303
c12oor G131202 jem G131209 johane G140107 ericj G140129 jem G140123 johane G140915 johane G20140915
c12pfg G131211 jem G131209 jem G140115 johane G140120 jem G140124 johane G140210 jem G20140210
c12phn G131205 jem G131209 johane G131219 jem G140129 jem G140114 johane G140210 jem G20140210
c12pht G131203 ericj G131211 ericj G140107 ericj G140128 ericj G140123 johane G140526 johane G20140526
c12slm G131204 jem G131209 johane G131219 johane G140114 johane G140117 johane G140506 jem G20140506
c12smi G131205 ericj G131211 ericj G131219 jem G140128 jem G140129 johane G140207 johane G20140207
c12ton G131202 johane G131209 jem G131219 jem G140216 ericj G140123 johane G140129 johane G20140216
dali G140515 johane G131209 johane G131219 johane G140115 johane G140114 johane G140219 johane G20140515
dv08ahd G131211 ericj G131209 johane G131219 johane G140220 johane G140117 johane G140605 johane G20140605
dv11ann G131203 ericj G131209 jem G131219 johane G140109 johane G140124 johane G140212 jem G20140212
dv11apg G140120 ericj R131118 johane R131118 johane R131118 johane G140114 johane G140216 ericj G20140216
dv11can R131113 johane R131113 johane R131113 johane R131113 johane R131113 johane G140216 ericj G20140216
dv11cbg G140113 jem G131209 jem G131219 johane G140121 johane G140114 johane G140219 ericj G20140219
dv11dpl G140228 johane R131117 johane R131117 johane R131117 johane R131117 johane
dv11gzn R131119 johane R131119 johane R131119 johane R131119 johane G140126 johane O140206 jem
dv11mrn G131212 johane G131209 johane G140107 ericj G140129 jem G140124 johane O140206 jem
dv12ahn G131205 ericj G131211 ericj G131219 jem G140123 ericj G140124 johane G140124 ericj G20140124
dv12alg G131216 johane G131211 ericj G131219 jem G140123 ericj G140124 johane G140210 jem G20140210
dv12can G131205 jem G131209 jem G131219 johane G140109 johane G140126 johane G140128 ericj G20140128
dv12cjn G131203 ericj G131211 ericj G131219 johane G140129 johane G140115 johane G140225 jem G20140225
dv12clk G131205 johane G131209 jem G131219 jem G140216 ericj G140123 johane G140204 johane G20140216
dv12csr G140121 ericj G131211 ericj G140107 ericj G140128 ericj G140114 johane K140206 jem
dv12dvd G140118 ericj G131209 johane G140107 ericj G140604 johane G140428 johane
dv12han G131210 johane G131210 johane G131219 johane G140109 johane G140124 johane G140129 ericj G20140129
dv12ilr G140519 johane G131211 johane G140107 ericj G140604 johane G140115 johane G140519 johane G20140604
dv12kko G131204 jem G131211 ericj G131219 jem G140113 jem G140114 johane G140128 ericj G20140128
dv12msn G131203 ericj G131209 jem G131219 jem G140216 ericj G140115 johane G140128 ericj G20140216
dv12rhm G131203 ericj G131211 ericj G131219 johane G140129 johane G140117 johane G140212 jem G20140212
dv12rwt G131203 johane G131211 ericj G140428 johane G140128 ericj G140506 johane G140129 ericj G20140506
dv12tkn G131204 johane G131211 ericj G131219 jem G140113 jem G140114 johane G140129 ericj G20140129
dva95blt G131204 ericj G131211 ericj G140107 ericj G140131 jem G140114 johane
ens11afk G131203 ericj G131209 jem G140115 johane G140120 jem G140114 johane G140214 jem G20140214
ens11mcn G131203 ericj G131209 jem G131219 johane G140123 johane G140225 jem
id10mbg G131204 johane G131209 jem G131219 johane G140107 johane G140126 johane G140128 ericj G20140128
id10mla G131204 johane G131211 ericj G131219 jem G140123 ericj G140417 johane G140125 ericj G20140417
niklasf G131203 jem G131209 jem G140115 johane G140120 jem G140117 johane G140129 johane G20140129
oi10esr G131203 jem G131209 jem G140107 ericj G140303 ericj G140428 johane G140319 jem G20140428
oi12pjn G131205 jem G131209 johane G131219 jem G140123 johane G140123 johane G140216 ericj G20140216
te03mwn R140207 johane R140207 johane R140207 johane R140207 johane R140207 johane G140128 johane G20140207
tfy08fhl G131209 johane G131219 jem G140129 jem
tfy09jnn G131205 johane G131211 ericj G131219 johane G140129 johane G140123 johane G140129 johane G20140129
tfy11jsg G131209 johane G131211 ericj G131219 johane G140129 johane G140124 johane G140312 jem G20140312
tfy12jsg G131210 johane G131209 jem G140107 ericj G140303 ericj G140204 johane G140210 jem G20140303
tm05men G131203 ericj G131211 ericj G131219 jem G140131 jem G140124 johane G140210 jem G20140210
tm08ngn G131212 johane G131209 johane G161219 johane G140129 jem G140905 johane G140903 johane G20161219
tm09avd G131203 ericj G131209 johane G140107 ericj G140604 johane G140115 johane G140127 ericj G20140604
yhi04jeo G131204 johane G131211 ericj G131219 jem G140123 ericj G140117 johane G140227 jem G20140227
G61/89.71 %59/86.76 %59/88.06 %58/86.57 %57/89.06 %53/91.38 %
O1/1.47 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %2/3.45 %
K1/1.47 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/1.72 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %2/3.45 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R5/7.35 %9/13.24 %8/11.94 %9/13.43 %7/10.94 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt68 st 68 st 67 st 67 st 64 st 58 st 52 st (89.66 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
ericj: Eric Jönsson
jem: Jan-Erik Moström
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson