Applikationsutveckling i Java 5p (5DV135)

2012-11-08 - 2013-01-19
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
aberg G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130124 rebecka G20130201
alsu G121204 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130202 johane G130123 rebecka G20130202
andrel G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130114 johane G130123 espling G20130123
c04pnm G130108 espling G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130131 espling G20130201
c06asn G121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130202 johane G130207 rebecka G20130207
c07msn U130131 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130202 johane
c08esn G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130114 johane G130123 rebecka G20130123
c08jhm U130131 espling
c11agn G130121 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130201 johane
c11ajn G121210 rebecka G130114 espling G130202 johane
c11ann G121205 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130123 espling G20130201
c11asg G121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 rebecka G20130201
c11dhn G130110 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130114 johane
c11dkn G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130202 johane G130123 rebecka G20130202
c11epm G121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130114 johane G130130 espling G20130130
c11fbg G121203 espling G121210 johane G121220 johane G130114 espling
c11hbl G130130 espling G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 espling G20130201
c11hsn O121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130202 johane
c11jhr O121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130123 johane G130202 johane O130123 rebecka
c11jmm G121203 espling G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130123 rebecka G20130201
c11jnn G121203 espling G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130114 johane G130124 rebecka G20130124
c11jpn G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130923 johane G20130923
c11jvd G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130114 johane G130123 espling G20130123
c11len G121203 rebecka G121206 johane G121220 johane G130114 rebecka G130114 johane G130123 rebecka G20130123
c11log G121203 rebecka G121210 johane G130408 johane G130114 rebecka G130422 johane G130123 espling G20130422
c11lst G121203 espling G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130202 johane
c11nbn G130909 johane G121212 johane G121220 johane G130114 rebecka G130202 johane U130925 johane
c11oan G121210 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 rebecka G20130201
c11ren G121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130130 espling G20130201
c11rog G121203 espling G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130124 rebecka G20130201
c11sbd G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130422 johane G20130422
c11tsg G121203 rebecka G121212 rebecka G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 rebecka G20130201
c11vbk G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130114 johane G130123 espling G20130123
c11vlg G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130202 johane G130123 espling G20130202
c11wth G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130225 espling G20130225
dv11alo G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130123 espling G20130201
dv11apg O121205 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 espling O130123 rebecka
dv11can G121203 espling G121212 rebecka G121220 johane G130114 espling G130114 johane U130913 johane
dv11dpl G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130201 johane
dv11elr G121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130123 rebecka G20130201
dv11flh G121203 espling G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130202 johane G130123 espling G20130202
dv11gzn G121204 rebecka G121212 rebecka G121220 johane G130114 espling
dv11mgr G130320 johane G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130114 johane G130910 johane G20130910
dv11nak G121203 espling G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130130 espling G20130201
dv11rlm G121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 rebecka G130202 johane G130123 rebecka G20130202
dv11sjn G121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130114 johane G130304 espling G20130304
dv11skg G121203 espling G121212 rebecka G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 rebecka G20130201
dva95blt G121210 rebecka
ens09rak G121203 espling G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130211 johane G130123 rebecka G20130211
ens10olm G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 espling G20130201
id09ccg G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 espling G20130201
id09ern G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130202 johane G130123 rebecka G20130202
id09jjn G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130114 johane G130123 espling G20130123
id09jlm G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 rebecka G20130201
id09pgn G121203 rebecka G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 espling G20130201
oi11ahn G121210 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130208 rebecka G20130208
oi11ejn G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 espling G20130201
oi11hkm G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane O130124 johane
oi11hms G121203 espling G121210 johane G130408 johane G130114 espling G130422 johane G130123 rebecka G20130422
oi11lsm G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130201 johane G130123 espling G20130201
oi11mhn G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 espling G130202 johane G130123 rebecka G20130202
oi11msd G121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130207 espling G20130207
te03mwn G121203 espling G121210 johane G130408 johane G130114 espling G130422 johane U130422 johane
tfy09aan G121203 rebecka G121210 johane G121220 johane G130114 espling
timoteus G121203 rebecka G121212 rebecka G121220 johane G130114 espling G130201 johane G130123 rebecka G20130201
wikner G121203 espling G121210 rebecka G121220 johane G130114 rebecka G130202 johane G130913 johane G20130913
G58/92.06 %65/100.00 %63/100.00 %64/100.00 %60/100.00 %48/88.89 %
O3/4.76 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %3/5.56 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/3.17 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %3/5.56 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt63 st 65 st 63 st 64 st 60 st 54 st 48 st (88.89 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
espling: Daniel Espling
rebecka: Rebecka Gulliksson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson