Objektorienterad programmeringsmetodik 5p (5DV133)

2015-03-20 - 2015-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
bio07mnn G150414 andrew G150525 niklasf G150531 filip G150601 filip G20150601
bio11lrm G150504 linao G150917 dali G150531 filip G150601 filip G20150917
c13arn R150708 niklasf G150526 filip G150601 dali G150618 dali G20150708
c13sln G150522 andrew
c13twm U150504 niklasf G150531 filip G150601 filip
c14acz G150504 linao G150526 linao G150531 filip G150627 filip G20150627
c14can U150827 niklasf G150513 andrew G150531 filip G150627 filip
c14dhm G150504 linao O150902 dali G150511 linao G150609 linao
c14fhm G150413 filip G150605 dali G150511 linao G150601 linao G20150605
c14flv G150510 dali G150504 linao G150511 linao G150601 linao G20150601
c14fok G150504 linao G150504 linao G150531 filip G150627 filip G20150627
c14gls G150421 filip G150525 andrew G150531 filip G150627 filip G20150627
c14hed G150422 andrew G150601 dali G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
c14hes G150512 andrew G150522 andrew G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
c14hht G150510 dali G150504 linao G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
c14inn G150428 niklasf G150525 andrew G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
c14jmt G150414 linao G160111 niklasf G150512 niklasf G150603 niklasf G20160111
c14jpn G150504 linao G150602 dali G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
c14jsm G150512 dali G150522 andrew G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
c14jsn G150504 linao G150511 andrew G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
c14jur G150422 andrew G150513 andrew G150511 linao G150609 linao G20150609
c14kdd G150504 linao G150602 dali G150511 linao G150609 linao G20150609
c14kgn G150504 filip G150602 dali G150601 dali G150618 dali G20150618
c14llk G150422 andrew G150511 andrew G150601 dali G150618 dali G20150618
c14lrk G150903 dali G150526 linao G150512 niklasf G150603 niklasf G20150903
c14lrl G150413 filip G150504 linao G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
c14mts G150602 dali O150827 linao G150601 dali G150618 dali
c14nbm G150504 linao G150526 filip G150601 dali G150618 dali G20150618
c14nbn G150414 andrew G150525 andrew G150511 linao G150601 linao G20150601
c14nnm G150414 andrew G150525 linao G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
c14oln G150512 andrew G150511 andrew G150531 filip G150601 filip G20150601
c14pan G150416 dali G150522 andrew G150512 niklasf G150531 niklasf G20150531
c14rdo G150414 linao G150601 dali G150512 niklasf G150531 niklasf G20150601
c14tht G150511 linao G150601 linao
c14tns G150526 niklasf G150504 linao G150511 linao G150601 linao G20150601
c14vfg G150504 linao G150511 andrew G150512 niklasf G150531 niklasf G20150531
c14vjn G150413 niklasf O150505 dali G150512 niklasf G150531 niklasf
danielh G150414 linao G150602 dali G150511 linao G150601 linao G20150602
didrik G150504 linao G150602 dali G150511 linao G150601 linao G20150602
dv13egg G150511 andrew G150903 johane G150512 niklasf G150609 niklasf G20150903
dv13llt G150525 filip
dv13nod U150901 niklasf G150511 linao G150601 linao
dv13pri O150831 johane
dv13tes G150424 filip G150525 filip G150511 linao G150601 linao G20150601
dv13trm G150510 dali G150608 niklasf G150511 linao G150601 linao G20150608
dv14bsn G150424 filip G150901 linao G150601 dali G150602 dali G20150901
dv14iht G150518 andrew G150526 linao G150601 dali G150618 dali G20150618
dv14jat G150512 andrew G150903 dali G150601 dali G150618 dali G20150903
dv14jbm G150424 filip G150504 linao G150531 filip G150601 filip G20150601
dv14jjy K150422 andrew G150531 filip G150601 filip
dv14jln G150422 andrew G150512 andrew G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
dv14oan G150424 filip G150522 andrew G150601 dali G150618 dali G20150618
dv14sbg G150428 filip G150522 andrew G150601 dali G150618 dali G20150618
dv14sen G150504 linao G150511 andrew G150511 linao G150601 linao G20150601
dv14vln G150526 dali G150525 niklasf G150511 linao G150601 linao G20150601
ens02sma O150422 andrew G150601 dali O150601 dali
ens12asa G150608 niklasf G150525 linao G150601 dali G150618 dali G20150618
ens12bjn G150512 andrew I160426 labres-auto G150531 filip G150601 filip
ens13jnm G150413 niklasf G150618 dali G150531 filip G150601 filip G20150618
ens13pdg I160511 labres-auto
ens14npn G150414 andrew G150525 niklasf G150531 filip G150601 filip G20150601
erikm G150504 dali G150504 linao G150601 dali G150602 dali G20150602
hed13nkn G150428 filip G150602 dali G150531 filip G150601 filip G20150602
id10jhn R150706 niklasf G150504 niklasf R150706 niklasf R150706 niklasf G20150706
id12bbi G150413 niklasf G150513 andrew G150531 filip G150601 filip G20150601
id12gnr R150619 niklasf R150619 niklasf R150619 niklasf
id13alm R150710 niklasf R150710 niklasf G150512 niklasf G150608 niklasf G20150710
id13efr R150710 niklasf G150813 dali G150512 niklasf G150608 niklasf G20150813
id13mbh G150827 niklasf I160428 labres-auto
id13mjn R150710 niklasf R150710 niklasf G150512 niklasf G150608 niklasf G20150710
id13sen R150710 niklasf R150710 niklasf G150512 niklasf G150608 niklasf G20150710
id14aba G150831 niklasf G150609 niklasf G150512 niklasf G150608 niklasf G20150831
id14ant G150424 filip G150504 linao G150601 dali G150602 dali G20150602
id14aog G150531 filip G150526 niklasf G150531 filip G150627 filip G20150627
id14cri G150414 linao G150511 andrew G150531 filip G150531 filip G20150531
id14dhn G150414 andrew G150827 niklasf G150531 filip G150601 filip G20150827
id14ejn G150413 niklasf O150505 dali G150601 dali G150628 dali
id14elk G150429 niklasf G150511 andrew G150531 filip G150601 filip G20150601
id14eon G150510 dali G150512 andrew G150511 linao G150601 linao G20150601
id14fgg G150413 niklasf G150518 linao G150601 dali G150602 dali G20150602
id14fjn G150412 linao G150504 linao G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
id14jgn G150424 filip G150526 niklasf G150531 filip G150627 filip G20150627
id14jji G150414 andrew G150525 niklasf G150531 filip G150601 filip G20150601
id14jkt G150413 niklasf G150504 linao G150511 linao G150601 linao G20150601
id14jld G150504 linao G150601 dali G150601 dali
id14llm G150414 linao G150510 dali G150601 dali G150618 dali G20150618
id14mbg G150608 dali G150504 linao G150511 linao G150601 linao G20150608
id14mcd G150424 filip G150522 andrew G150511 linao G150601 linao G20150601
id14mhg G150413 niklasf I160503 labres-auto G150601 dali G150628 dali
id14mhn G150424 filip G150602 dali G150601 dali G150618 dali G20150618
id14mnd G150413 niklasf G150827 niklasf G150531 filip G150627 filip G20150827
id14mnn G150608 niklasf G150530 andrew G150601 dali G150618 dali G20150618
id14msn G150504 linao G150601 andrew G150511 linao G150601 linao G20150601
id14mwn I160824 labres-auto G150602 dali G150601 dali G150618 dali
id14oon G150605 dali G150504 linao G150511 linao G150601 linao G20150605
id14rln G150422 andrew G150907 linao G150601 dali G150601 dali G20150907
id14sap G150421 linao G150504 linao G150511 linao G150601 linao G20150601
id14shd K150902 dali O150831 johane G150512 niklasf G150603 niklasf
id14sjn G150510 dali O150503 filip G150511 linao G150601 linao
id14tlk G150413 niklasf G150518 linao G150512 niklasf G150608 niklasf G20150608
id14vad G150504 niklasf G150603 andrew G150601 dali G150618 dali G20150618
id14vld G150908 dali G150526 linao G150531 filip G150531 filip G20150908
jakobl G150827 niklasf G150525 niklasf G150601 dali G150601 dali G20150827
jwestin G150413 niklasf G150504 niklasf G150512 niklasf G150603 niklasf G20150603
oi10mbd G150414 linao G150513 andrew G150511 linao G150601 linao G20150601
oi11hkm R150706 niklasf R150706 niklasf G150602 filip G150602 filip G20150706
oi14cwg G150603 dali G150511 andrew G150511 linao G150601 linao G20150603
oi14han G150413 filip G150504 linao G150601 dali G150628 dali G20150628
oi14lcn G150504 linao G150530 andrew G150601 dali G150628 dali G20150628
oi14mcg G150414 andrew G150601 dali G150618 dali
oi14vgm G150427 niklasf G150608 andrew G150601 dali G150618 dali G20150618
olofh G150413 niklasf G150512 andrew G150531 filip G150601 filip G20150601
tfy09dnn G150429 niklasf
tfy09hfg G150601 linao G150601 linao G150512 niklasf G150610 niklasf G20150610
tfy10vkn O150413 filip O150525 filip G150512 niklasf G150603 niklasf
tfy12aen G150416 dali G150503 filip G150511 linao G150609 linao G20150609
tfy14fst G150413 filip G150525 filip G150511 linao G150601 linao G20150601
tm09iwn G150414 andrew G150503 filip G150601 dali G150601 dali G20150601
G97/86.61 %93/83.78 %110/98.21 %109/98.20 %
O2/1.79 %8/7.21 %0/0.00 %1/0.90 %
K2/1.79 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/0.89 %2/1.80 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I2/1.79 %3/2.70 %0/0.00 %0/0.00 %
R8/7.14 %5/4.50 %2/1.79 %1/0.90 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt112 st 111 st 112 st 111 st 93 st (83.78 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
andrew: Andrew Wallace
dali: Adam Dahlgren Lindström
filip: Filip Allberg
linao: Lina Ögren
niklasf: Niklas Fries
Kursansvarig
bopspe: Anders Broberg