Interaktionsteknik 5p (5DV132)

2016-03-29 - 2016-05-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
bio10afa G160412 lenap G160503 linao G160520 linao G160527 lenap
bio13ajr G160412 victorz G160510 linao G160517 linao G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c09mld G160412 victorz G160510 linao G160517 linao G160527 lenap G160603 lenap G20160603
c13lst G160412 victorz G160517 linao G160517 linao G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c14els G160412 victorz G160513 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160825 lenap G20160825
c14hvr G160419 lenap G160603 victorz G160602 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160603
c14jhn G160426 victorz G160517 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160916 lenap G20160916
c14jln G160426 victorz G160517 victorz G160517 victorz
c14mms G160523 lenap
c15abv G160412 lenap G160503 linao G160517 linao G160530 lenap G160523 lenap G20160530
c15aem G160412 lenap G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160530 lenap G20160530
c15aen G160419 lenap G160517 linao G160525 linao G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15avz G160412 victorz G160510 linao G160517 linao G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15awl G160412 victorz G160510 linao G160517 linao G160527 lenap G160825 lenap G20160825
c15ced G160412 victorz G160517 linao G160517 linao G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15edg G160603 linao G160603 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160603
c15ege G160413 lenap G160429 linao G160905 lenap G160527 lenap G160825 lenap G20160905
c15emg G160412 linao G160511 lenap G160517 lenap G160527 lenap G160524 lenap G20160527
c15ewn G160412 victorz G160429 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15fcn G160419 lenap G160517 linao G160525 linao G160527 lenap G160916 lenap G20160916
c15fko G160412 linao G160603 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160603
c15fln G160412 victorz G160429 victorz G160516 victorz G160527 lenap G160603 lenap G20160603
c15jan G160412 linao G160603 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160603
c15jar G160412 victorz G160513 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15jhd G160905 lenap G160907 lenap G160907 lenap G160527 lenap G160603 lenap G20160907
c15jho G160419 lenap G160517 linao G160525 linao G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15jod G160412 lenap G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15jpg G160412 victorz G160517 linao G160517 linao G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15knn G160419 lenap G160603 victorz G160602 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160603
c15mjn G160412 victorz G160429 victorz G160516 victorz G160527 lenap G160603 lenap G20160603
c15mlk G160905 lenap G160921 lenap G160921 lenap G160527 lenap G160603 lenap G20160921
c15mry G160905 lenap G160907 lenap G160907 lenap G160527 lenap G160905 lenap G20160907
c15mst G160412 victorz G160429 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15mvl G160412 victorz G160513 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15nhn G160412 victorz G160429 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15nkn G160413 lenap G160429 linao G160905 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160905
c15osn G160905 lenap G160908 lenap G160908 lenap G160527 lenap G160905 lenap G20160908
c15pad G160412 victorz G160429 victorz G160516 victorz G160527 lenap G160524 lenap G20160527
c15son G160412 victorz G160513 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15tjd G160412 lenap G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15tlg G160412 lenap G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160603 lenap G20160603
c15tsn G160419 lenap G160517 linao G160525 linao G160527 lenap G160523 lenap G20160527
c15ved G160419 lenap G160603 victorz G160602 victorz G160527 lenap G160524 lenap G20160603
c15vgn G160413 lenap G160429 linao G160905 lenap G160527 lenap G160526 lenap G20160905
cass G160412 lenap G160524 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160602 lenap G20160602
dv11sfd G160412 linao G160429 lenap G160516 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
dv12enn G160412 lenap G160503 linao G160517 linao G160530 lenap G160523 lenap G20160530
dv14jlg G160412 linao G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160623 lenap G20160623
dv14tbl G160412 victorz G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160825 lenap G20160825
dv15ahn G160412 lenap G160524 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160603 lenap G20160603
dv15alr G160412 lenap G160503 linao G160517 linao G160530 lenap G160603 lenap G20160603
dv15anm G160412 linao G160429 lenap G160516 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
dv15aon G160412 linao G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160603 lenap G20160603
dv15dfn G160412 linao G160511 lenap G160517 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
dv15esm G160412 lenap G160503 linao G160520 linao G160527 lenap G160526 lenap G20160527
dv15ewg G160412 linao G160511 lenap G160517 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
dv15fld G160412 victorz G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
dv15hpn G160414 lenap G160503 linao G160520 linao G161025 lenap G160901 lenap G20161025
dv15hwm G160412 linao G160429 lenap G160516 lenap G160527 lenap G160617 lenap G20160617
dv15jjn G160412 lenap G160524 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160524 lenap G20160527
dv15lgr G160412 victorz G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160530 lenap G20160530
dv15mfd G160412 linao G160511 lenap G160517 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
dv15mon G160412 lenap G160503 linao G160520 linao G160527 lenap G160603 lenap G20160603
dv15msn G160412 linao
dv15nkn G160412 linao G160429 lenap G160516 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
dv15obg G160412 linao G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160603 lenap G20160603
dv15oes G160412 linao G160513 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160524 lenap G20160527
dv15pln G160412 lenap G160524 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160602 lenap G20160602
dv15pso G160412 victorz G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160603 lenap G20160603
dv15rbt G160412 linao G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160603 lenap G20160603
dv15san G160412 victorz G160510 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
dv15tam G160412 lenap G160503 linao G160517 linao G160530 lenap G160608 lenap G20160608
dv15tbg G160412 victorz G160429 lenap G160520 lenap G160527 lenap G160523 lenap G20160527
ens09uhe G160426 victorz G160517 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160527
ens12asa K160411 lenap G160825 lenap
et12kls G160412 victorz G160517 linao G160517 linao G160527 lenap G160523 lenap G20160527
et12swd G160412 linao G160513 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160527
jave G160412 linao G160513 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160531 lenap G20160531
mian G160412 linao G160513 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160527
oi10vsm G160412 lenap G160503 linao G160520 linao G160527 lenap G160523 lenap G20160527
oi14jnd G160426 victorz G160517 victorz G160517 victorz G160527 lenap G160530 lenap G20160530
tm13dvd G160412 victorz G160429 victorz G160516 victorz G160527 lenap G160523 lenap G20160527
williamv G160413 lenap G160429 linao G160905 lenap G160527 lenap G160524 lenap G20160905
G81/98.78 %80/100.00 %80/100.00 %79/100.00 %80/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K1/1.22 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt82 st 80 st 80 st 79 st 80 st 78 st (98.73 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
linao: Lina Ögren
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist