Interaktionsteknik 5p (5DV132)

2013-04-09 - 2013-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
aj G130419 lenap G130503 victorz G130517 lenap G130531 lenap G130611 lenap G20130611
c11mwi G130427 victorz G130603 lenap G130619 lenap G130530 lenap G130821 lenap G20130821
c12aln G130419 victorz G130514 lenap G130517 victorz
c12arr G130419 victorz G130514 lenap G130531 victorz G130530 lenap G130617 lenap G20130617
c12bps G130419 victorz G130514 lenap G130517 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
c12cfd G130419 victorz G130514 lenap G130517 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
c12end G130419 victorz G130514 lenap G130531 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
c12fso G130419 lenap G130524 victorz G130527 lenap G130610 lenap G130611 lenap G20130611
c12jbr G130422 lenap G130524 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
c12jhn G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130531 lenap G130611 lenap G20130611
c12jln G130419 victorz G130514 lenap G130517 victorz G130530 lenap G130613 victorz G20130613
c12jvr G130419 lenap G130524 victorz G130524 lenap G130530 lenap G130620 lenap G20130620
c12lkd G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130531 lenap G130613 lenap G20130613
c12mbg G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130531 lenap G130614 lenap G20130614
c12mkk G130419 lenap G130527 victorz G130527 lenap G130610 lenap G130611 lenap G20130611
c12mkn G130419 victorz G130514 lenap G130531 victorz G130530 lenap G130613 victorz G20130613
c12mon G130419 lenap G130503 victorz G130517 lenap G130603 lenap G130612 lenap G20130612
c12msr G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130531 lenap G130611 lenap G20130611
c12oor G130419 lenap G130524 victorz G130527 lenap G130531 lenap G130902 lenap G20130902
c12pfg G130419 lenap G130524 victorz G130527 lenap G130613 lenap G130613 victorz G20130613
c12phn G130419 lenap G130524 victorz G130527 lenap G130610 lenap G130820 lenap G20130820
c12pht G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130613 lenap G20130613
c12pln G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
c12slm G130419 lenap G130524 victorz G130524 lenap G130530 lenap G130821 lenap G20130821
c12smi G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
c12ton G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
c12vbn G130422 lenap G130524 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130618 lenap G20130618
dali G130419 lenap G130524 victorz G130524 lenap G130530 lenap G130902 lenap G20130902
dv11ann G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
dv11mrn G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
dv12ahn G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130620 lenap G20130620
dv12alg G130419 lenap G130522 victorz G130520 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
dv12bna G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz
dv12can G130419 lenap G130524 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
dv12cjn G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130530 lenap G130613 lenap G20130613
dv12clk G130419 victorz G130514 lenap G130517 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
dv12cln G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
dv12cls G130419 lenap G130522 victorz G130520 lenap G130530 lenap G130917 lenap G20130917
dv12csr G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130902 lenap G20130902
dv12dfn G130503 lenap G130522 victorz G130520 lenap G130530 lenap G130613 victorz G20130613
dv12dvd G130419 victorz G130524 lenap G130527 victorz G130614 lenap G130613 victorz G20130614
dv12enn G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap O130530 lenap G130613 victorz
dv12han G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
dv12ilr G130419 victorz G130524 lenap G130527 victorz G130531 lenap G130613 victorz G20130613
dv12jsm G130419 victorz G130524 lenap G130527 victorz G130617 lenap G130613 victorz G20130617
dv12kko G130419 lenap G130503 victorz G130517 lenap G130531 lenap G130611 lenap G20130611
dv12msn G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
dv12rhm G130419 lenap G130527 victorz G130527 lenap G130531 lenap G130614 lenap G20130614
dv12rrt G130419 lenap G130527 victorz G130527 lenap G130531 lenap G130613 lenap G20130613
dv12rsg G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130530 lenap O130611 lenap
dv12rwt G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130530 lenap G130613 victorz G20130613
dv12ssd G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
dv12tkn G130419 lenap G130527 victorz G130527 lenap G130531 lenap G130902 lenap G20130902
ens08lwl G130419 lenap G130503 victorz G130517 lenap G130531 lenap G130611 lenap G20130611
ens11afk G130419 victorz G130514 lenap G130531 victorz G130530 lenap G130613 lenap G20130613
ens11mcn G130419 victorz G130524 lenap G130527 victorz G130603 lenap G130611 lenap G20130611
ens12jwd G130419 victorz G130514 lenap G130527 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
hnk10aad G130419 lenap G130522 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
niklasf G130419 lenap G130524 victorz G130524 lenap G130530 lenap G130613 victorz G20130613
oi10cpn G130418 victorz G130514 lenap G130521 victorz G130530 lenap G130613 lenap G20130613
oi10sjn G130418 victorz G130514 lenap G130521 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
oi12pjn G130422 lenap G130524 victorz G130527 lenap G130530 lenap G130611 lenap G20130611
tfy09jnn G130419 victorz G130514 lenap G130517 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
tfy11ebn G130427 victorz G130603 lenap G130617 victorz G130530 lenap G130618 lenap G20130618
tfy11jsg G130427 victorz G130603 lenap G130617 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130617
tfy12jsg G130419 victorz G130514 lenap G130517 victorz G130530 lenap G130613 victorz G20130613
tm05men G130418 victorz G130514 lenap G130521 victorz G130530 lenap G130611 lenap G20130611
tm08ngn G130425 victorz G130514 lenap G130517 victorz G130530 lenap G130613 victorz G20130613
yhi04jeo G130419 lenap G130522 victorz G130520 lenap G130530 lenap G130613 lenap G20130613
G69/100.00 %69/100.00 %69/100.00 %66/98.51 %66/98.51 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/1.49 %1/1.49 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt69 st 69 st 69 st 67 st 67 st 65 st (97.01 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist