Interaktionsteknik 5p (5DV132)

2012-03-30 - 2012-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
aberg G120423 lenap G120515 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
alsu G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120604
c04pnm G120423 lenap G120515 lenap G120613 victorz G120604 lenap G20120613
c06asn G120423 lenap G120515 lenap G120613 victorz G120604 lenap G20120613
c08esn G120423 lenap G120515 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c09ics G120423 lenap G120514 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c10mjn G120423 lenap G120514 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c11agn G120423 lenap G120601 lenap G120607 victorz G120604 lenap G20120607
c11ajn G120423 lenap G120530 victorz G120618 lenap G120607 lenap G20120618
c11amm G120423 lenap G120530 victorz G120618 lenap G120604 lenap G20120618
c11ann G120423 lenap G120530 victorz G120618 lenap G120607 lenap G20120618
c11asg G120423 lenap G120515 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c11dhn G120423 lenap G120601 lenap G120607 victorz G120604 lenap G20120607
c11dkn G120423 lenap G120601 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c11egn G120502 lenap K120530 victorz G120618 lenap G120604 lenap
c11epm G120423 lenap G120601 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c11fbg G120423 lenap G120613 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120613
c11fpe G120423 lenap
c11ghm G120502 lenap G120703 lenap G120618 lenap G120604 lenap G20120703
c11hbl G120423 lenap G120601 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c11hsn G120502 lenap G120814 lenap G120618 lenap G120604 lenap G20120814
c11jhr G120423 lenap G120601 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c11jmm G120502 lenap G120621 lenap G120618 lenap G120604 lenap G20120621
c11jnn G120423 lenap G120515 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c11jpn G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120604
c11jvd G120423 lenap G120515 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c11len G120423 lenap G120613 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120613
c11log G120423 lenap G120525 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c11lst G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120605 lenap G20120605
c11mbn G120530 victorz G120618 lenap G120607 lenap
c11nbn G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120604
c11oan G120423 lenap G120530 victorz G120618 lenap G120604 lenap G20120618
c11omn G120423 lenap G120514 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
c11ren G120423 lenap G120530 victorz G120618 lenap G120607 lenap G20120618
c11rln G120423 lenap G120530 victorz G120618 lenap G120604 lenap G20120618
c11rog G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120604
c11sbd G120423 lenap G120530 victorz G120618 lenap G120604 lenap G20120618
c11ssr G120514 lenap G120613 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120613
c11tsg G120423 lenap G120530 victorz G120618 lenap G120607 lenap G20120618
c11vbk G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120604
c11vlg G120423 lenap G120613 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120613
c11wth G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120604
dv11abn G120423 lenap G120515 lenap G120613 victorz G120604 lenap G20120613
dv11alo G120423 lenap G120530 lenap G120613 victorz G120604 lenap G20120613
dv11apg G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120608 lenap G20120608
dv11cbg G120423 lenap G120530 lenap G120619 lenap G120607 lenap G20120619
dv11dpl G120423 lenap G120515 lenap G120613 victorz G120604 lenap G20120613
dv11elr G120423 lenap G120530 lenap G120613 victorz G120604 lenap G20120613
dv11flh G120423 lenap G120530 lenap G120613 victorz G120604 lenap G20120613
dv11gzn G120423 lenap G120530 lenap G120619 lenap G120607 lenap G20120619
dv11jan G120423 lenap G120530 lenap G120619 lenap G120607 lenap G20120619
dv11lad G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120605 lenap G20120605
dv11mgr G120423 lenap G120530 lenap G120613 victorz G120604 lenap G20120613
dv11mtn G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120605 lenap G20120605
dv11nak G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120608 lenap G20120608
dv11osi G120423 lenap G120514 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
dv11rlm G120423 lenap G120530 lenap G120613 victorz G120604 lenap G20120613
dv11sjn G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120608 lenap G20120608
dv11skg G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120608 lenap G20120608
dv11wbc G120423 lenap G120530 lenap G120619 lenap G120607 lenap G20120619
ens10olm G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120604
oi11ahn G120423 lenap G120601 lenap G120607 victorz G120604 lenap G20120607
oi11ejn G120423 lenap G120524 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
oi11hkm G120423 lenap G120524 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
oi11hms G120423 lenap G120524 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
oi11lsm G120423 lenap G120601 lenap G120607 victorz G120604 lenap G20120607
oi11mhn G120423 lenap G120524 lenap G120530 victorz G120604 lenap G20120604
tfy05fun G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120607 lenap G20120607
tfy09mkn G120426 lenap G120523 lenap O120530 lenap G120604 lenap
tfy11dht G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120604 lenap G20120604
timoteus G120423 lenap G120530 victorz G120530 lenap G120608 lenap G20120608
G70/100.00 %69/98.57 %69/98.57 %70/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %1/1.43 %0/0.00 %
K0/0.00 %1/1.43 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt70 st 70 st 70 st 70 st 67 st (95.71 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist