Datormoln 5p (5DV131)

2012-03-29 - 2012-06-09
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c07nsl G120504 tordsson G120516 tordsson G120724 tordsson G20120724
c07pwn G120512 tordsson G120621 tordsson G120705 tordsson G20120705
c07trl G120504 tordsson G120516 tordsson G120724 tordsson G20120724
c08aon G120504 tordsson G120521 tordsson G121009 tordsson G20121009
c08hhn G120504 tordsson G120521 tordsson G120904 tordsson G20120904
c08ktg G120504 tordsson G120516 tordsson G120704 tordsson G20120704
c08llg G120514 tordsson G120629 tordsson G120629 tordsson G20120629
c08mhn G120504 tordsson G120516 tordsson G120618 tordsson G20120618
c08mln G120504 tordsson G120516 tordsson G120903 tordsson G20120903
c08owd G121212 tordsson G130225 tordsson G121009 tordsson G20130225
c08psm G120504 tordsson G120516 tordsson G120629 tordsson G20120629
c08rrg G120504 tordsson G120516 tordsson G120903 tordsson G20120903
c08tnn G120504 tordsson G120521 tordsson G120904 tordsson G20120904
cse10bsi G120516 tordsson G120516 tordsson G120705 tordsson G20120705
dv07lnn G120512 tordsson G120621 tordsson G120705 tordsson G20120705
dv08ieg G120504 tordsson G120516 tordsson G120704 tordsson G20120704
dv08ten G120514 tordsson G120629 tordsson G120629 tordsson G20120629
mcs11kfs G120504 tordsson G120516 tordsson G120618 tordsson G20120618
sebgrohn G120504 tordsson G120516 tordsson G120629 tordsson G20120629
selome G120504 tordsson G120516 tordsson G120705 tordsson G20120705
G20/100.00 %20/100.00 %20/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt20 st 20 st 20 st 20 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
espling: Daniel Espling
Kursansvarig
tordsson: Johan Tordsson