Datastrukturer och Algoritmer (Python) 5p (5DV128)

2013-01-21 - 2013-03-27
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
dit05jhd G130219 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130416 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130416
ens10pod G130209 thomasj G130204 kallin G130227 thomasj G130313 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ens10tsn G130219 thomasj G130408 johane G130310 thomasj G130314 thomasj G130405 thomasj G130402 kallin G20130408
ens11aan G130219 thomasj G130207 thomasj G130310 thomasj G130325 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ens11jrg O130209 thomasj G130207 thomasj G130402 kallin
ens11jye G130402 kallin
ens11llr G130209 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130312 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130402
ens11mjn O130219 thomasj G130207 thomasj G130310 thomasj G130325 thomasj O130402 thomasj G130402 kallin
et08ead G130227 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G131113 kallin G131113 kallin G131101 kallin G20131113
ie09chm R130123 kallin R130123 kallin G130227 thomasj R130123 kallin G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie09jnl G130219 thomasj R130204 kallin G130310 thomasj R130204 kallin G130416 thomasj G130402 kallin G20130416
ie09sad G130209 thomasj G130204 johane G130312 thomasj G130325 thomasj G130411 thomasj G130402 kallin G20130411
ie10ebn R130123 kallin
ie10fyi R130204 kallin R130204 kallin
ie10ksn O130211 thomasj R130127 kallin R130127 kallin R130127 kallin
ie11asg G130405 thomasj G130207 thomasj G130310 thomasj G130312 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130405
ie11djn G130310 thomasj G130204 johane G130408 thomasj G130314 thomasj G130405 thomasj G130402 kallin G20130408
ie11ejn G130219 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130313 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11era G130209 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130312 thomasj G130415 thomasj G130402 kallin G20130415
ie11esm G130219 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130312 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130402
ie11fsg G130209 thomasj G130204 kallin G130227 thomasj G130313 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11fur G131106 thomasj G130204 johane G131106 thomasj G130904 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20131106
ie11fvm G130209 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130313 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130402
ie11gwg G130211 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130312 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130402
ie11hjn G130211 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130312 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130402
ie11ibg G131024 kallin G130204 johane U131203 kallin G131112 kallin G131121 kallin G131119 kallin
ie11jbd G130209 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130325 thomasj G130418 thomasj G130402 kallin G20130418
ie11jbm G130219 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130313 thomasj G130411 thomasj G130402 kallin G20130411
ie11jbn G131024 kallin G130204 johane G131024 kallin G130904 thomasj U131203 kallin G130402 kallin
ie11jdy G130209 thomasj G130204 kallin G130912 thomasj G130904 thomasj G130917 thomasj G130402 kallin G20130917
ie11jjn G130228 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130405 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130405
ie11jlm G130219 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130325 thomasj G130410 thomasj G130402 kallin G20130410
ie11jnn G130209 thomasj G130204 johane G130403 thomasj G130416 thomasj G130422 thomasj O130402 kallin
ie11kge G130219 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130313 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130402
ie11ljn G130209 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130605 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130605
ie11mdd G130402 kallin
ie11mhm G130404 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130313 thomasj G130909 thomasj G130402 kallin G20130909
ie11mlr G130209 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130312 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130402
ie11mnh G130209 thomasj G130204 kallin G130318 thomasj G130312 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11msg G130209 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130312 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11msm G130209 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130313 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130402
ie11mwg G130219 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130312 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11nps G150114 thomasj G141201 thomasj G150114 thomasj G130325 thomasj G141211 thomasj G130402 kallin G20150114
ie11pkr G130211 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130318 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11ran G130211 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130312 thomasj G130403 thomasj G130605 kallin G20130605
ie11rhm G130211 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130318 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11sad G130219 thomasj G130204 johane G130228 thomasj G130312 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11san G130209 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130325 thomasj G130404 thomasj G130402 kallin G20130404
ie11sjn G130219 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130312 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130402
ie11sjs G130310 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130326 thomasj G130411 thomasj G130402 kallin G20130411
ie11spn G130211 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130326 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11tbh G130209 thomasj G130204 kallin G130310 thomasj G130325 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11tme G130209 thomasj G130219 thomasj G130310 thomasj G130312 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11tmn G130211 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130312 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
ie11tpn G130213 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130325 thomasj G130408 thomasj G130402 kallin G20130408
ie11vbm G130219 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130312 thomasj G130416 thomasj G130402 kallin G20130416
ie12vlk G130209 thomasj G130204 johane G130310 thomasj G130313 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
kem09jhd G130207 thomasj K130325 thomasj G130904 thomasj O130402 kallin
kv11cgm O130219 thomasj G130209 thomasj G130318 thomasj G130312 thomasj O130402 thomasj G130402 kallin
kv11fbn G130209 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130313 thomasj G130924 thomasj G130402 kallin G20130924
oi11asn G131022 thomasj G130204 kallin G131022 thomasj G130325 thomasj G131128 thomasj G130402 kallin G20131128
oi11isd G130228 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130405 thomasj G130402 thomasj G130402 kallin G20130405
oi11jwu G130209 thomasj G130207 thomasj G130310 thomasj G130312 thomasj G130411 thomasj G130402 kallin G20130411
oi11omr G130209 thomasj G130204 kallin G130228 thomasj G130313 thomasj G130403 thomasj G130402 kallin G20130403
oi11rsg G130209 thomasj G130204 johane G130227 thomasj G130313 thomasj G130404 thomasj G130402 kallin G20130404
tm06ckn O130416 thomasj G130204 johane G130402 thomasj G130416 thomasj F130325 thomasj G130402 kallin
G55/88.71 %59/92.19 %58/96.67 %58/95.08 %55/91.67 %61/96.83 %
O5/8.06 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %2/3.33 %2/3.17 %
K0/0.00 %0/0.00 %1/1.67 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/1.67 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %1/1.67 %0/0.00 %1/1.67 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/3.23 %5/7.81 %0/0.00 %3/4.92 %1/1.67 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt62 st 64 st 60 st 61 st 60 st 63 st 53 st (88.33 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
johane: Johan Eliasson
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
kallin: Lena Kallin Westin