Datastrukturer och Algoritmer (Python) 5p (5DV128)

2012-01-23 - 2012-03-26
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
bio04dsl G120302 lockner G120206 lockner G120909 lockner G120326 mk G120416 lockner G20120909
bio07ald G120213 mk G120206 johane G120306 lockner G120314 lockner G120327 mk G20120327
bio08mbt G120228 lockner G120206 johane G120305 mk G120314 lockner G120403 lockner G20120403
dv10don G120320 lockner G120213 lockner G120305 mk R120301 kallin G120327 mk G20120327
ens10gwn G120222 mk G120206 lockner G120305 mk G120323 mk G120416 mk G20120416
ens10nan O120213 lockner G120206 johane O120229 lockner G120326 mk
ens10rlg G120909 lockner G120206 johane G120308 lockner G120315 mk G120412 mk G20120909
ens11alm G120315 lockner G120206 johane G120302 lockner G120312 mk G120403 lockner G20120403
ens11sen G120213 lockner G120206 johane
ie09chm G120213 mk G120206 johane G120312 mk
ie09csn G120213 mk G120206 lockner G120312 mk G120320 lockner G120403 lockner G20120403
ie09ejn G120213 mk G120206 johane G120304 mk G120312 mk G120416 lockner G20120416
ie09hhm G120222 mk G120206 kallin G121113 kallin G120420 lockner G120327 mk G20121113
ie09jlg G120214 lockner G120206 johane G120302 lockner G120322 lockner G120403 lockner G20120403
ie09jnl U120921 lockner G120206 johane U120921 lockner G120312 mk
ie09jnm G120226 lockner G120206 johane G120312 mk G120420 lockner G120910 lockner G20120910
ie09mad G120213 mk G120206 kallin G120305 mk G120312 lockner G120404 lockner G20120404
ie09oan G120223 mk G120228 lockner G120305 mk G120320 lockner G120327 mk G20120327
ie09pwg G120214 mk G120206 lockner G120312 mk G120312 mk G120327 mk G20120327
ie10agt G120312 mk G120213 kallin G120305 mk G120420 lockner G120420 lockner G20120420
ie10ajn G120229 lockner G120209 johane G120302 lockner G120903 lockner G120327 mk G20120903
ie10apn G120217 mk G120206 lockner G120305 mk G120403 lockner G120418 lockner G20120418
ie10awg G120213 mk G120210 lockner G120315 lockner G120319 lockner G120403 lockner G20120403
ie10clm G120213 mk G120206 kallin G120305 mk G120319 lockner G120402 mk G20120402
ie10cst G120329 mk G120223 lockner G120419 lockner G120315 mk G120328 mk G20120419
ie10dle G120213 mk G120206 johane G120229 lockner G120319 lockner G120403 lockner G20120403
ie10ebn O120213 lockner G120210 lockner
ie10efi G141009 kallin G120206 johane U141202 kallin
ie10emm G120213 mk G120206 johane G120302 lockner G120312 lockner G120411 lockner G20120411
ie10ern G120229 lockner G120206 johane G120305 mk G120315 mk G120403 lockner G20120403
ie10ewn G120315 lockner G120206 lockner G120302 lockner G120319 lockner G120416 lockner G20120416
ie10fpn G120216 mk G120206 lockner G120302 lockner G120312 mk G120327 mk G20120327
ie10fyi G120502 mk G120206 lockner O120227 mk
ie10gtt G120213 lockner G120206 lockner G120305 mk G120319 lockner G120403 lockner G20120403
ie10hgn G120913 lockner G120206 johane G120305 mk G120909 lockner G120416 mk G20120913
ie10hlm G120226 lockner G120206 johane G120312 mk G120319 lockner G120327 mk G20120327
ie10jjn O120213 lockner G120206 johane G120326 mk
ie10jrm G120214 mk G120206 lockner G120305 mk G120418 lockner G120405 mk G20120418
ie10jst G120213 mk G120206 lockner G120502 mk G150929 kallin
ie10kka U120229 lockner G120206 johane
ie10knd G120213 mk G120206 johane G120305 mk G120322 lockner G120327 mk G20120327
ie10ksn U120229 lockner G120206 lockner O120227 mk G120312 mk G120404 mk
ie10lgg G120215 mk G120206 kallin G120302 lockner G120312 mk G120327 mk G20120327
ie10lsn G120214 mk G120206 lockner G120305 mk G120312 mk G120404 lockner G20120404
ie10mbm G120302 lockner G120210 lockner G120302 lockner G120312 mk G120329 mk G20120329
ie10mbn G120213 lockner G120207 kallin G120305 mk G120312 mk G120403 mk G20120403
ie10mcv G120213 lockner G120206 johane G120305 mk G120403 lockner G120403 lockner G20120403
ie10mem G120213 mk G120206 lockner G120315 lockner G120315 lockner G120420 lockner G20120420
ie10mhd G120226 lockner G120206 johane G120305 mk G120315 mk G120327 mk G20120327
ie10mmr G120213 mk G120206 johane G120307 lockner G120315 lockner G120420 lockner G20120420
ie10mod G120213 mk G120210 lockner G120302 lockner G120319 lockner G120405 mk G20120405
ie10rwn G120213 mk G120206 lockner G120305 mk G120315 mk G120405 mk G20120405
ie10ssn G120222 mk G120206 kallin G120302 lockner G120903 lockner G120412 mk G20120903
ie10thn G120206 kallin
kv08mhs G120213 mk G120206 johane G120305 mk G120320 lockner G120327 mk G20120327
kv08shn G120213 lockner G120206 johane G120305 mk G120320 lockner G120404 mk G20120404
kv10asm G120213 lockner G120206 lockner G120305 mk G120323 mk G120327 mk G20120327
kv10dlh G120214 mk G120206 johane G120315 lockner G120326 mk G120403 lockner G20120403
oi10djn G120213 victorz
oi10eed G120217 mk G120206 johane G120312 mk G120323 mk G120416 mk G20120416
oi10lfm O120213 victorz
oi10lvn G120216 mk G120222 lockner G120314 lockner G120319 mk G120909 lockner G20120909
tfy99tnn G120316 lockner G120315 mk G120302 lockner G120315 mk R120314 kallin G20120316
tm05men G120213 mk G120206 johane G120305 mk G120326 mk G120403 lockner G20120403
G55/88.71 %63/100.00 %51/92.73 %55/98.21 %50/96.15 %
O4/6.45 %0/0.00 %3/5.45 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U3/4.84 %0/0.00 %1/1.82 %0/0.00 %1/1.92 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/1.79 %1/1.92 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt62 st 63 st 55 st 56 st 52 st 50 st (96.15 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
johane: Johan Eliasson
lockner: Niclas Lockner
mk: Marcus Karlsson
Kursansvarig
kallin: Lena Kallin Westin