Datastrukturer och Algoritmer (C) 5p (5DV127)

2013-01-21 - 2013-03-27
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
aj G130204 rebecka G130204 victorz G130228 rebecka G130311 rebecka G130403 rebecka G130402 kallin G20130403
c03abm G130228 c07shd R130128 johane R130128 johane G130408 c07shd G130417 c07shd G130402 kallin G20130417
c04fjn G130228 rebecka G130204 rebecka G130228 rebecka G130404 rebecka G130403 rebecka G130402 kallin G20130404
c09mld K130227 thom G130208 thom O130227 thom
c10hml G130219 victorz G130206 c07shd G140327 johane G140327 johane R130123 kallin G130904 johane G20140327
c11gbd K130227 thom K130227 thom G130402 kallin
c11mwi U130227 c07shd K130208 rebecka F130227 c07shd O130312 c07shd G130402 kallin
c11omn R130125 johane R130125 johane R130125 johane G130422 c07shd G130418 c07shd G130402 kallin G20130422
c11rln K130210 victorz R130127 kallin U130423 victorz G130403 victorz G130401 victorz G130402 kallin
c11ssr G130211 c07shd R130123 kallin G130319 c07shd G130410 c07shd G130418 c07shd G130402 kallin G20130418
c12akn G130228 victorz G130204 rebecka O130225 victorz
c12aln G130227 thom G130208 thom G130404 thom G130408 thom U130412 thom O130402 kallin
c12arr G130227 c07shd G130204 rebecka G130228 c07shd G130408 c07shd G130424 c07shd G130402 kallin G20130424
c12bps G130211 victorz G130204 rebecka G130228 victorz G130402 victorz G130408 victorz G130402 kallin G20130408
c12cfd G130211 thom G130204 victorz G130313 thom G130404 rebecka G130404 thom G130402 kallin G20130404
c12cwg F130205 c07shd G130211 c07shd O130312 c07shd G130404 kallin
c12end G130211 victorz G130204 rebecka G130318 victorz G130402 victorz G130403 victorz G130402 kallin G20130403
c12fso G130228 c07shd G130204 rebecka G130408 c07shd G130408 c07shd G130918 thom G130402 kallin G20130918
c12ggn G130211 rebecka G130204 victorz G130311 rebecka G130918 rebecka G130408 rebecka G130402 kallin G20130918
c12jbr G130204 thom G130204 victorz G130228 thom G130408 thom G130408 thom G130402 kallin G20130408
c12jhn G130228 rebecka G130204 rebecka G130228 rebecka G130313 rebecka G130411 rebecka G130402 kallin G20130411
c12jvr G130205 c07shd G130206 victorz G130316 c07shd G130415 c07shd G130411 c07shd G130402 kallin G20130415
c12lkd G130228 rebecka G130204 victorz G130313 rebecka U130404 rebecka U130416 rebecka G130402 kallin
c12mbg G130313 thom G130204 thomasj G130313 thom G130918 rebecka G130404 thom G130402 kallin G20130918
c12mkk G130225 rebecka G130207 thom G130313 rebecka G130408 rebecka G130411 rebecka G130402 kallin G20130411
c12mkn G130218 rebecka G130204 victorz G130325 rebecka G130404 rebecka G130419 rebecka G130402 kallin G20130419
c12mon G130204 rebecka G130204 victorz G130228 rebecka G130405 thom G130403 rebecka G130402 kallin G20130405
c12msr G130218 c07shd G130211 c07shd G130422 c07shd G130313 c07shd G130417 c07shd G130402 kallin G20130422
c12oor G130210 victorz G130204 rebecka G130314 victorz G130312 victorz G130401 victorz G130402 kallin G20130402
c12osn G130410 c07shd G130207 victorz G130227 c07shd G130313 victorz G130418 c07shd G130402 kallin G20130418
c12pfg G130313 thom G130204 rebecka G130313 thom G130408 thom G130410 thom G130402 kallin G20130410
c12phn G130214 rebecka G130204 rebecka G130228 rebecka G130404 rebecka G130403 rebecka G130402 kallin G20130404
c12pht G130219 rebecka G130206 c07shd G130304 rebecka G130311 rebecka G130411 rebecka G130402 kallin G20130411
c12pln G130210 victorz G130204 rebecka U130314 victorz G130403 victorz G130402 kallin
c12prn U130227 c07shd U130403 c07shd
c12slm G130210 victorz G130204 rebecka G130314 victorz G130313 victorz G130408 victorz G130402 kallin G20130408
c12smi G130228 victorz G130206 victorz G130313 victorz G130408 thom G130401 victorz G130402 kallin G20130408
c12ton G130828 johane G130228 victorz G130920 johane G130313 victorz G130930 johane G130402 kallin G20130930
c12vbn G130314 thom G130204 thomasj G130228 thom G130408 thom G130408 thom G130402 kallin G20130408
c12vst G130206 c07shd
dali G130211 victorz G130204 rebecka G130314 victorz G130312 victorz G130403 victorz G130402 kallin G20130403
dit06fod G130205 c07shd G130204 rebecka G130408 c07shd G130408 c07shd G130422 c07shd G130402 kallin G20130422
dv11ann G130210 victorz G130211 victorz G130408 victorz G130408 c07shd G130903 rebecka G130402 kallin G20130903
dv11cbg G130305 rebecka R130127 kallin G130327 rebecka R130127 kallin G130426 rebecka G130402 kallin G20130426
dv11dpl R130127 kallin R130127 kallin K130225 victorz R130127 kallin
dv11mrn G130227 c07shd G130606 c07shd G130408 c07shd G131112 kallin G130422 c07shd G130402 kallin G20131112
dv12ahn G130403 rebecka G130204 rebecka R140926 johane G141007 kallin G141110 kallin G130402 kallin G20141110
dv12alg G130211 victorz G130206 c07shd G130314 victorz G130909 rebecka G130413 victorz G130402 kallin G20130909
dv12bna O130210 victorz G130206 victorz G130313 c07shd O130402 kallin
dv12can G130227 thom G130204 victorz G130227 thom G130405 thom G130404 thom G130402 kallin G20130405
dv12cjn G130211 rebecka G130204 thomasj G130228 rebecka G130408 rebecka G130411 rebecka G130402 kallin G20130411
dv12clk G130219 victorz G130204 thomasj G130314 victorz G130402 victorz G130403 victorz G130402 kallin G20130403
dv12cln G130211 victorz G130211 victorz U130404 rebecka G130402 kallin
dv12cls G130211 victorz G130211 victorz G130318 victorz K130903 thom O130401 victorz G130402 kallin
dv12csr G130227 c07shd G130211 c07shd G130316 c07shd G130408 thom G130909 rebecka G130402 kallin G20130909
dv12dfn G130227 thom G130204 thomasj G130408 thom G130402 kallin
dv12dvd G130228 c07shd G130204 johane G130227 c07shd G130611 victorz G130903 thom G130904 johane G20130904
dv12enn G130211 victorz G130211 victorz K130225 victorz O130312 victorz O130903 rebecka G130402 kallin
dv12han G130313 thom G130204 rebecka G130228 thom G130408 thom G130411 thom G130402 kallin G20130411
dv12ilr G130219 victorz G130228 victorz G130318 victorz G130403 victorz G130909 rebecka G130402 kallin G20130909
dv12jsm G130227 c07shd G130204 johane G131024 kallin G131203 kallin G131204 kallin G130402 kallin G20131204
dv12kko G130204 rebecka G130204 rebecka G130228 rebecka G130405 thom G130423 rebecka G130402 kallin G20130423
dv12ksn F130227 c07shd O130211 c07shd U130403 c07shd
dv12msn G130211 c07shd G130204 thomasj G130228 c07shd G130408 rebecka G130411 c07shd G130402 kallin G20130411
dv12rhm G130311 rebecka G130207 rebecka G130228 rebecka G130408 c07shd G130411 rebecka G130402 kallin G20130411
dv12rrt G130228 c07shd G130225 c07shd G130228 c07shd G130408 c07shd G130422 c07shd G130402 kallin G20130422
dv12rsg O130316 c07shd G130204 thomasj O130227 c07shd O130312 c07shd G130402 kallin
dv12rwt G130205 c07shd G130206 c07shd G130316 c07shd G130313 c07shd G130403 c07shd G130402 kallin G20130403
dv12ssd G130227 c07shd G130206 c07shd G130228 c07shd G130405 thom G130903 rebecka G130402 kallin G20130903
dv12tkn G130212 rebecka G130206 thom G130311 rebecka G130313 rebecka G130416 rebecka G130402 kallin G20130416
dva95blt G130210 victorz G130204 victorz G130314 victorz G130313 victorz G130413 victorz G130402 kallin G20130413
ens02ghs R130123 kallin R130123 kallin
ens08nbd G130204 thom G130207 rebecka G130313 thom G130313 thom G130415 thom G130402 kallin G20130415
ens09jwr G130212 c07shd G130204 thomasj G130228 c07shd G131218 johane G130419 c07shd G130402 kallin G20131218
ens09mhn G130204 rebecka G130204 victorz G131024 kallin G130311 rebecka G130403 rebecka G130402 kallin G20131024
ens10abd G130211 thom G130204 victorz G130313 thom G130408 thom G130404 thom G130402 kallin G20130408
ens11afk G130211 thom G130204 rebecka G130227 thom G130918 rebecka G130404 thom G130402 kallin G20130918
ens11elk R130123 kallin R130123 kallin R130123 kallin O130312 victorz G130402 kallin
ens11jgn G130211 rebecka G130204 johane G130313 rebecka G130422 rebecka G130422 rebecka G130402 kallin G20130422
ens11mcn G130228 thom G130204 rebecka G130404 thom G130408 thom G130410 thom G130402 kallin G20130410
ens11pnn K130226 victorz G130204 thomasj O130225 victorz
ens12ahi G130211 rebecka G130204 thomasj G130327 rebecka G130404 rebecka G130422 rebecka G130402 kallin G20130422
ens12jwd G130211 c07shd G130208 victorz G130227 c07shd G130422 c07shd G130404 kallin
et11mpn G130311 victorz G130207 victorz G130423 victorz K130903 rebecka G130903 rebecka G130402 kallin
hed12dtg G130306 c07shd G130204 thomasj G130227 c07shd G130404 rebecka G130418 c07shd G130402 kallin G20130418
hnk10aad G130903 thom G130211 rebecka G130918 rebecka G130408 thom G130404 thom G130904 johane G20130918
id09ccg G130305 thom G130208 thom G130313 thom R130204 kallin G130404 thom G130402 kallin G20130404
id09nre O130205 c07shd R130204 johane
id09pgn G130211 rebecka G130211 rebecka G130408 rebecka R130123 kallin G131119 kallin G130402 kallin G20131119
id10abk G130905 rebecka G130207 victorz G130408 rebecka G130905 rebecka G130918 thom G130904 johane G20130918
id10eer G130204 thom G130204 rebecka G130313 thom R130214 johane G130413 victorz G130402 kallin G20130413
id10jhn G130204 rebecka G130204 rebecka U130311 rebecka G130402 kallin
id10mla G130210 victorz G130204 rebecka G130930 kallin G131011 kallin G130413 victorz G130402 kallin G20131011
id10pbn G130313 thom G130204 rebecka G130304 thom G131011 kallin G130410 thom G130402 kallin G20131011
id10rjn G130305 rebecka G130204 rebecka R130214 johane G130402 kallin
id11nmi G130228 victorz G130206 victorz G130414 victorz G130419 victorz G130918 thom G130402 kallin G20130918
id11pnn G130211 victorz G130204 rebecka G130314 victorz G130319 c07shd G130413 victorz G130402 kallin G20130413
id11swm R130127 kallin R130127 kallin G130316 c07shd R130127 kallin G130903 thom G130402 kallin G20130903
id12abm G130214 thom G130206 thom G130909 rebecka G130408 thom G130909 rebecka G130402 kallin G20130909
id12adn G130227 thom G130204 rebecka G130313 thom G130405 thom G130918 thom G130402 kallin G20130918
id12afg G130227 thom G130204 thomasj G130313 thom G130408 thom G130418 thom G130402 kallin G20130418
id12api G130227 c07shd G130204 rebecka G130321 c07shd G130408 c07shd G130411 c07shd G130402 kallin G20130411
id12bbi G130227 thom G130208 thom G130918 thom G130918 johane R140825 johane G130402 kallin G20140825
id12cfr G130313 thom G130204 victorz G130313 thom G130408 thom G130412 thom G130402 kallin G20130412
id12cjn G130227 rebecka G130204 rebecka U130227 rebecka G130405 thom O130403 rebecka G130402 kallin
id12dbk G130228 rebecka G130211 rebecka G130311 rebecka G130313 rebecka G130403 rebecka G130402 kallin G20130403
id12drg G130211 c07shd G130204 rebecka G131101 kallin G130408 c07shd G131203 kallin G130402 kallin G20131203
id12eht G130225 rebecka G130204 rebecka G130327 rebecka G130313 rebecka G130411 rebecka G130402 kallin G20130411
id12fgn G130311 rebecka G130204 johane G130313 rebecka G130408 rebecka G130403 rebecka G130402 kallin G20130408
id12fhg G130211 rebecka G130204 johane G130311 rebecka G130313 rebecka G130416 rebecka G130402 kallin G20130416
id12fwr G130227 c07shd G130207 rebecka G130321 c07shd G130403 c07shd G130903 rebecka G130402 kallin G20130903
id12gnr G130226 victorz G130204 rebecka G130314 victorz G130412 victorz G130419 victorz G130402 kallin G20130419
id12hsm G130227 c07shd G130207 rebecka G130319 c07shd G130403 c07shd G130422 c07shd G130402 kallin G20130422
id12jag G130227 c07shd G130207 rebecka G130319 c07shd G130408 c07shd G130418 c07shd G130402 kallin G20130418
id12jkg G130211 rebecka G130204 rebecka O130918 rebecka G130918 rebecka G140218 johane G130402 kallin
id12jln G130228 victorz G130206 victorz G130314 victorz G130408 victorz G131121 kallin G130402 kallin G20131121
id12jnn G130228 victorz G130204 rebecka G130318 victorz G130918 johane G130402 kallin
id12jwn G130228 c07shd G130204 rebecka G130316 c07shd G130408 thom G130415 c07shd G130402 kallin G20130415
id12jzn G130212 c07shd G130212 c07shd G130403 c07shd G130403 c07shd G130422 c07shd G130402 kallin G20130422
id12kjn G130211 rebecka G130204 rebecka G130228 rebecka G130404 rebecka G130403 rebecka G130402 kallin G20130404
id12ksg G130205 c07shd G130207 rebecka G130227 c07shd G130408 c07shd G130417 thom G130402 kallin G20130417
id12man G130211 thom G130204 rebecka G130228 thom G130313 thom G130404 thom G130402 kallin G20130404
id12men G130228 thom G130204 victorz G130313 thom G130408 thom G130912 thomasj O130402 kallin
id12pan G130227 thom G130204 rebecka G130918 rebecka G130313 rebecka G130402 kallin
id12rdt G130211 rebecka G130204 johane G130327 rebecka G130422 rebecka G130423 rebecka G130402 kallin G20130423
id12rse G130227 c07shd G130204 victorz G130316 c07shd G130408 c07shd G130422 c07shd G130402 kallin G20130422
id12sie G130204 rebecka G130204 rebecka G130311 rebecka G130404 rebecka G130411 rebecka G130402 kallin G20130411
id12sjs G131101 kallin G130313 rebecka G131024 kallin G130408 rebecka G131203 kallin G130402 kallin G20131203
id12tbk G130227 thom G130204 rebecka G130313 thom G130408 thom G130408 thom G130402 kallin G20130408
id12tmb G130221 victorz G130228 victorz G130412 victorz G130909 rebecka G130909 rebecka G130402 kallin G20130909
id12vgn G130305 rebecka G130204 johane G130311 rebecka G130408 rebecka G130416 rebecka G130402 kallin G20130416
kem10iek R130123 kallin R130123 kallin G130311 rebecka R130123 kallin O130403 rebecka G130402 kallin
kv09owm G130228 c07shd G130204 rebecka O130316 c07shd G130403 c07shd O130403 c07shd G130402 kallin
niklasf G130227 thom G130204 victorz G130318 thom G130404 rebecka G130404 thom G130402 kallin G20130404
oi09olk F130227 c07shd O130225 victorz
oi10ahm G130219 rebecka G130207 thom U130311 rebecka G130404 rebecka O130403 rebecka G130402 kallin
oi10cpn G130211 victorz G130211 victorz G130225 victorz G130403 victorz G130403 victorz G130402 kallin G20130403
oi10djn R130218 johane R130219 johane R130218 johane R130218 johane
oi10jan G130305 c07shd G130211 c07shd G130403 c07shd G130313 victorz G130418 c07shd G130402 kallin G20130418
oi10jln G130211 c07shd G130211 c07shd G130305 c07shd G130404 rebecka G130403 c07shd G130402 kallin G20130404
oi10lfm R130218 johane R130218 johane R130218 johane R130218 johane
oi10mbd G130204 thom G130204 rebecka G130227 thom G130313 c07shd G130404 thom G130402 kallin G20130404
oi10nan G130313 thom G130208 thom G130228 thom G130405 thom G130411 thom G130402 kallin G20130411
oi10oli G130307 victorz G130213 victorz G130307 victorz G130403 victorz G130403 victorz G130402 kallin G20130403
oi10omn G130211 victorz G130211 victorz G130413 victorz G130313 victorz G130403 victorz G130402 kallin G20130413
oi10sjn G130307 rebecka G130206 thom G130322 rebecka G130404 rebecka G130909 rebecka G130402 kallin G20130909
oi10vsm G130228 victorz G130208 victorz G130903 thom G130905 rebecka G130402 kallin
oi11amn G130403 victorz G130204 rebecka O130311 victorz U130403 victorz G130402 kallin
oi11dmi K130210 victorz
oi11ika G130204 rebecka G130204 rebecka G130311 rebecka G130404 rebecka G130412 rebecka G130402 kallin G20130412
oi11jfg U130405 thom U130227 thom U130403 victorz G130402 kallin
oi11jfr G130211 thom G130204 rebecka G130313 thom G130405 thom G130410 thom G130402 kallin G20130410
oi11jlg G130320 victorz G130226 victorz G130314 victorz G130320 victorz G130413 victorz G130402 kallin G20130413
oi11jnn G130211 johane G130204 rebecka G130314 victorz G130320 victorz G130413 victorz G130402 kallin G20130413
oi11jsn G130228 c07shd G130204 rebecka G130228 c07shd G130319 c07shd G130418 c07shd G130402 kallin G20130418
oi11mkr G130221 rebecka G130204 rebecka G130313 rebecka G130313 thom G130411 rebecka G130402 kallin G20130411
oi11nid U130311 rebecka G130204 rebecka O130227 rebecka G130405 thom G130402 kallin
oi11nnd G130423 victorz G130204 rebecka G130321 victorz G131112 kallin G130413 victorz G130402 kallin G20131112
oi11prt K130205 c07shd U130403 c07shd
oi12inn G130220 victorz G130204 rebecka G130314 victorz G130408 c07shd G130408 victorz G130402 kallin G20130408
oi12len G130227 thom G130204 rebecka G130313 thom G130408 c07shd G130410 thom G130402 kallin G20130410
oi12min G130311 rebecka G130204 rebecka G130918 thom G130918 rebecka G140131 johane G130402 kallin G20140131
oi12mwm G130211 c07shd G130204 rebecka G130316 c07shd G130408 c07shd G130422 c07shd G130402 kallin G20130422
oi12pjn G130225 rebecka G130204 victorz G130311 rebecka G130918 rebecka G130403 rebecka G130402 kallin G20130918
tfy06ktl G130316 c07shd G130204 thomasj G130316 c07shd G130408 c07shd G130408 c07shd G130402 kallin G20130408
tfy07lbn G130206 thom G130204 victorz G130228 thom G130405 thom G130404 thom G130402 kallin G20130405
tfy07ojn G130227 thom G130204 rebecka G130228 thom G130408 victorz G130402 kallin
tfy08fhl R130127 kallin R130127 kallin R130127 kallin G130408 victorz O131119 kallin G130402 kallin
tfy08jsg G130227 c07shd G130204 thomasj G130228 c07shd R130123 kallin G130408 c07shd G130402 kallin G20130408
tfy09aan O130403 rebecka O130403 rebecka
tfy09ajn G130228 rebecka G130204 rebecka G130313 rebecka G130404 rebecka G130403 rebecka G130402 kallin G20130404
tfy09hfg U130227 thom G130204 johane O130227 thom O130312 thom G130402 kallin
tfy09jhz G130211 rebecka G130228 rebecka G130228 rebecka G130405 thom G130411 rebecka G130402 kallin G20130411
tfy09jmn G130211 victorz G130204 thomasj G130228 victorz G130408 thom G130413 victorz G130402 kallin G20130413
tfy09jnn G130211 victorz G130204 thomasj G130228 victorz G130402 victorz G130403 victorz G130402 kallin G20130403
tfy09kon G130211 victorz G130204 thomasj G130228 victorz G130403 victorz G130403 victorz G130402 kallin G20130403
tfy09lvn G130211 rebecka G130204 rebecka G130313 rebecka G130404 rebecka G130411 rebecka G130402 kallin G20130411
tfy09msg R130127 kallin R130127 kallin R130127 kallin R130127 kallin G130416 thom G130402 kallin G20130416
tfy09sag G130204 thom G130204 johane G130228 thom G130408 thom G130408 thom G130402 kallin G20130408
tfy10dek G130211 thom G130204 victorz G130904 rebecka G130313 thom G131101 kallin G131101 kallin G20131101
tfy10eln G130210 victorz G130211 victorz G130228 victorz G130403 c07shd G130412 victorz G130402 kallin G20130412
tfy10esg G130205 c07shd G130204 victorz G130228 c07shd G130313 c07shd G130417 c07shd G130402 kallin G20130417
tfy10hst G130227 c07shd G130204 victorz G130313 c07shd G130422 c07shd G130418 c07shd G130402 kallin G20130422
tfy10jbn G130211 thom G130204 johane G130313 thom G130403 victorz G130403 victorz G130402 kallin G20130403
tfy10jpa G130219 victorz G130204 victorz G130403 victorz G130408 thom G130408 victorz G130402 kallin G20130408
tfy10jvr G130304 c07shd G130204 victorz G130304 c07shd G130422 c07shd G130422 c07shd G130402 kallin G20130422
tfy10ljn G130204 rebecka G130206 c07shd G130227 rebecka G130404 rebecka G130403 rebecka G130402 kallin G20130404
tfy10lln G130213 johane G130219 victorz G130225 victorz G130403 victorz G130408 victorz G130402 kallin G20130408
tfy10mps G130211 johane G130213 victorz G130313 victorz G130403 victorz G130403 victorz G130402 kallin G20130403
tfy10sak G130204 thom G130204 rebecka G130227 thom G130408 thom G130404 thom G130402 kallin G20130408
tfy10tln G130211 victorz G130206 victorz G130314 victorz G130313 victorz G130401 victorz G130402 kallin G20130402
tfy10tsn G130205 c07shd G130204 victorz G130228 c07shd G130403 c07shd G130417 c07shd G130402 kallin G20130417
tfy10vjn G130204 rebecka G130204 rebecka G130307 rebecka G130403 victorz G130403 rebecka G130402 kallin G20130403
tfy10vkn K130306 rebecka G130206 c07shd G130313 rebecka K130419 c07shd O130403 rebecka O130402 kallin
tfy11ebn G130204 thom G130204 victorz G130313 thom G130506 c07shd O131119 kallin G130402 kallin
tfy11jsg G130227 c07shd G130307 johane G130321 c07shd G130506 c07shd G130419 thom G130402 kallin G20130506
tfy11mog U130227 c07shd K130211 c07shd
tfy12jsg G130211 c07shd G130204 rebecka G130316 c07shd G130408 c07shd G130904 rebecka G130402 kallin G20130904
tm08ngn G130206 thom G130904 rebecka G130402 kallin
tm09mpn G130211 victorz G130204 thomasj G130314 victorz G130403 victorz G130419 victorz G130402 kallin G20130419
tm11ran G130227 thom G130204 rebecka G130314 thom G130408 thom G130904 thom G130402 kallin G20130904
tm12lss G130211 c07shd G130204 rebecka G130227 c07shd G130313 c07shd G130904 rebecka G130402 kallin G20130904
yhi04jeo G130904 thom G130208 thom G130313 thom G130909 rebecka G130904 thom G130402 kallin G20130909
G171/85.93 %178/89.90 %161/86.10 %161/85.19 %154/90.59 %183/97.86 %
O3/1.51 %1/0.51 %10/5.35 %7/3.70 %10/5.88 %4/2.14 %
K7/3.52 %3/1.52 %2/1.07 %3/1.59 %0/0.00 %0/0.00 %
F3/1.51 %0/0.00 %1/0.53 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U6/3.02 %2/1.01 %7/3.74 %4/2.12 %2/1.18 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R9/4.52 %14/7.07 %6/3.21 %14/7.41 %4/2.35 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt199 st 198 st 187 st 189 st 170 st 187 st 151 st (88.82 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
c07shd: Staffan Hörnlund
rebecka: Rebecka Gulliksson
thom: Thom Jönsson
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson