Datastrukturer och Algoritmer (C) 5p (5DV127)

2012-01-23 - 2012-03-26
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
aberg G120301 victorz G120206 lockner G120301 lockner G120312 victorz G120327 mk G20120327
alsu G120301 victorz G120206 victorz G120320 victorz G120328 victorz G120417 thomasj G20120417
c03abm O120223 victorz G120213 victorz G120402 victorz
c04pnm G120213 victorz G120206 lockner G120322 thomasj G121123 kallin G120416 mk G20121123
c06asn G120304 mk G120221 johane G120320 victorz G120315 mk G120418 victorz G20120418
c08esn G120418 victorz G120206 johane G120308 lockner G120910 lockner G120417 thomasj G20120910
c09mld K120307 thomasj O120223 victorz
c10ang R120205 johane R120205 johane R120205 johane G120405 mk
c10fmg R120312 johane R120312 johane R120312 johane G120405 mk R120312 johane G20120405
c10mjn G121113 kallin G120206 lockner G121113 kallin G120312 mk G121114 kallin G20121114
c10njn G120213 thomasj G120206 victorz G120312 mk R120205 johane
c11agn G120213 mk G120206 johane G120402 victorz G120327 thomasj G120417 thomasj G20120417
c11ajn G120319 johane G120209 lockner G120318 thomasj G120327 thomasj G120417 thomasj G20120417
c11amm G120325 victorz G120213 victorz G120305 mk G120416 mk G120416 mk G20120416
c11ann G120223 victorz G120206 johane G120325 victorz G120327 thomasj G120504 victorz G20120504
c11asg G120228 victorz G120206 johane G120229 thomasj G120315 mk G120612 johane G20120612
c11dhn G120215 mk G120206 johane G120319 thomasj G120327 thomasj G120417 victorz G20120417
c11dkn G120403 thomasj G120206 lockner G120403 victorz G120403 victorz G120327 mk G20120403
c11eas G120307 thomasj G120206 johane U120319 thomasj
c11egn U120307 thomasj G120206 victorz U120318 thomasj U120327 thomasj O120330 victorz
c11epm G120226 lockner G120206 johane G120305 mk G120315 mk G120924 kallin G20120924
c11fbg G120502 mk G120206 johane G120909 lockner G120327 thomasj G120909 lockner G20120909
c11ghm G120305 mk G120206 lockner G120302 lockner G120403 victorz O120403 victorz
c11hbl G120213 mk G120206 victorz G120910 thomasj G120315 mk G120911 lockner G20120911
c11hsn G120307 thomasj G120213 johane G120913 lockner G120315 mk G120927 lockner G20120927
c11jhr G120321 thomasj G120206 johane G120407 victorz G120403 victorz G121114 kallin G20121114
c11jmm G120417 victorz G120206 victorz G120301 thomasj G120315 mk G120419 victorz G20120419
c11jnn G120213 mk G120206 johane G120229 thomasj G120312 victorz G120327 mk G20120327
c11jpn G120213 thomasj G120206 victorz G120402 victorz G120314 victorz G120403 thomasj G20120403
c11jvd G120213 victorz G120206 lockner G120305 mk G120315 mk G120403 mk G20120403
c11len G120312 victorz G120206 johane G120301 thomasj G120312 victorz G120327 mk G20120327
c11log G120213 lockner G120206 lockner G120301 victorz G120312 thomasj G120326 lockner G20120326
c11lst G120301 victorz G120206 lockner G120305 mk G120910 lockner G120417 thomasj G20120910
c11mbn U120307 thomasj G120206 lockner U120319 thomasj
c11nbn G120308 thomasj G120206 victorz G120312 mk G120327 thomasj G120417 victorz G20120417
c11oan G120307 thomasj G120206 johane G120321 thomasj G120323 mk G120416 mk G20120416
c11omn G120319 thomasj G120206 victorz G121113 kallin O120909 lockner
c11ren G120213 victorz G120206 victorz G120402 victorz G120314 mk G120415 victorz G20120415
c11rln U120229 lockner G120206 johane G120416 mk K120401 victorz
c11rog G120301 victorz G120206 lockner G120305 mk G120314 mk G120403 victorz G20120403
c11sbd G120307 thomasj G120206 johane G120318 thomasj G120323 mk G120914 lockner G20120914
c11sen G120214 mk G120206 victorz
c11ssr U120316 johane G120229 johane
c11tsg G120920 lockner G120206 johane G120305 mk G120327 thomasj G120415 victorz G20120920
c11vbk G120213 victorz G120206 johane G120229 thomasj G120328 victorz G120403 lockner G20120403
c11vlg G120301 victorz G120206 johane G120312 mk G120312 victorz G120327 mk G20120327
c11wth G120213 victorz G120206 lockner G120402 victorz G120314 victorz G120403 mk G20120403
dv08gny G120227 thomasj G120213 victorz G121113 kallin
dv10aht R120206 johane R120206 johane R120206 johane G120323 mk G120415 victorz G20120415
dv11ajn G120316 johane G120206 lockner G120305 mk G120330 thomasj U120415 victorz
dv11alo G120305 mk G120206 victorz G120301 victorz G120312 victorz G120404 victorz G20120404
dv11apg G120213 mk G120206 johane G120301 victorz G120312 thomasj G120417 victorz G20120417
dv11can G120419 victorz G120206 johane G120312 mk O120312 victorz O120403 thomasj
dv11cbg O120320 victorz G120206 johane U120326 victorz G120403 victorz
dv11dpl G120307 thomasj G120206 johane O120909 lockner G120314 lockner
dv11elr G120305 mk G120206 victorz G120301 thomasj G120328 victorz G120405 mk G20120405
dv11flh G120223 victorz G120206 johane G120305 mk G120312 victorz G120416 mk G20120416
dv11gzn G120301 victorz G120209 johane U120318 thomasj G120327 thomasj
dv11jan G120301 victorz G120206 johane U120316 lockner G120327 thomasj
dv11lad G120305 mk G120209 lockner G120403 victorz G120312 victorz O120403 victorz
dv11mgr G120223 victorz G120206 victorz G120302 lockner G120312 victorz G120327 mk G20120327
dv11mtn G120213 mk G120206 lockner G120301 victorz G120312 victorz O120403 victorz
dv11nak G120229 victorz G120206 johane G120306 lockner G120312 thomasj G120403 thomasj G20120403
dv11osi G120419 victorz G120211 lockner G120305 mk G120509 thomasj G120417 thomasj G20120509
dv11rlm G120402 victorz G120206 johane G120325 victorz G120312 victorz G120909 lockner G20120909
dv11sjn G120213 mk G120206 lockner G120305 mk G120312 victorz G120415 victorz G20120415
dv11skg G120213 mk G120206 johane G120301 victorz G120326 mk G120403 thomasj G20120403
dv11wbc G120305 mk G120206 johane U120319 thomasj G120328 victorz O120403 thomasj
dv17aen G120217 mk G120206 victorz O120327 victorz
ens02ghs G120206 johane G120312 mk
ens05hsn R120228 johane R120228 johane I120228 lockner G120327 thomasj R120228 johane
ens05jhz R120221 johane R120221 johane I120228 lockner G120327 thomasj R120221 johane
ens06sag G120327 lockner G120206 johane G120305 mk G120328 victorz G120327 mk G20120328
ens07azk G120213 thomasj G120206 lockner G120305 mk G120314 lockner G120417 thomasj G20120417
ens08aeg G120307 thomasj G120206 victorz G120315 lockner U120402 lockner O120401 victorz
ens08aod G120308 thomasj G120206 victorz O120301 victorz U120402 lockner O120401 victorz
ens08lwl G120213 mk G120206 lockner G120305 mk G120312 victorz G120326 lockner G20120326
ens08uhr G120312 victorz G120315 victorz
ens09gdl G120226 lockner G120206 johane G120312 mk R120130 johane R120130 johane G20120312
ens10olm G120403 johane G120321 johane G120403 johane G120426 johane G120515 johane G20120515
ens11afn G120213 mk G120206 victorz G120301 thomasj G120323 mk G120417 thomasj G20120417
ens11alg O120228 victorz G120213 victorz U120319 thomasj O120312 lockner
ens11elk G120307 thomasj G120206 victorz G120318 thomasj U120320 lockner O120327 mk
ens11mks G120307 thomasj G120206 lockner U120319 thomasj O120312 lockner
ens11swn G120308 thomasj G120206 lockner G120318 thomasj G120323 mk O120327 mk
ens11ten O120228 victorz G120206 victorz U120319 thomasj U120320 lockner
et99gpn G120412 thomasj G120206 victorz G120318 thomasj G120412 thomasj G120416 mk G20120416
hmp10afn G120301 victorz G120213 victorz G120412 thomasj G120412 thomasj O120402 victorz
hmp10hjn G120223 victorz G120213 victorz G120412 thomasj G120412 thomasj U120323 lockner
id10mmt G120322 lockner G120206 lockner G120405 mk R120207 johane G140416 johane G20140416
id11abe G120213 victorz G120206 johane G120325 victorz G120323 mk G120403 victorz G20120403
id11acn G120305 victorz G120206 johane K120326 victorz G120323 mk
id11agd G120402 victorz G120206 johane G120318 thomasj G120323 mk G120404 victorz G20120404
id11ahh G120213 mk G120206 lockner G120301 thomasj G120323 mk G120330 victorz G20120330
id11chz G120312 thomasj G120206 johane G120504 victorz G120402 thomasj G120903 thomasj G20120903
id11enn G120403 thomasj G120213 victorz G120229 thomasj G120327 thomasj G120416 mk G20120416
id11iml G120909 lockner G120206 johane G120305 mk G120402 victorz G120918 lockner G20120918
id11led G120213 mk G120206 victorz G120402 victorz G120328 victorz G120418 thomasj G20120418
id11mjn K120226 lockner G120206 lockner U120325 victorz G120403 victorz
id11mnn G120307 thomasj G120206 lockner G120305 mk G120327 thomasj R140901 johane G20140901
id11phm G120509 thomasj G120206 johane G120315 lockner G120328 victorz G120415 victorz G20120509
id11swm G120308 thomasj G120206 johane U120319 thomasj G120315 mk O120327 mk
id11vwd G120312 thomasj G120206 lockner G120402 victorz G120402 thomasj G120504 victorz G20120504
kem10iek G120305 mk G120211 lockner G120315 mk
oi08esk G120226 lockner O120909 lockner
oi09lhm G120307 lockner G120206 lockner R120131 johane
oi10djn G120403 lockner R140211 johane O120301 victorz G120315 mk G120416 mk
oi10lfm G120910 lockner G120213 lockner O120301 victorz G120326 mk G121123 kallin
oi10zhn R120213 johane R120213 johane R120213 johane G120424 victorz G120416 mk G20120424
oi11ahn G120315 mk G120213 johane G120301 thomasj G120416 victorz G120416 victorz G20120416
oi11ejn G120222 victorz G120206 johane G120301 thomasj G120312 victorz G120326 lockner G20120326
oi11hkm G120403 victorz G120209 johane G120403 thomasj G120312 thomasj G120418 thomasj G20120418
oi11hms G120301 lockner G120206 johane G120301 thomasj G120312 victorz G120327 mk G20120327
oi11lsm G120301 victorz G120213 victorz G120326 victorz G120319 victorz G120403 thomasj G20120403
oi11mhn G120301 victorz G120206 johane G120305 mk G120312 thomasj G120403 thomasj G20120403
oi11msd G120301 victorz G120206 lockner G120403 victorz G120312 thomasj G120327 mk G20120403
tfy05fun G120206 johane
tfy08aol R120207 johane R120207 johane R120207 johane R120207 johane G120416 mk G20120416
tfy08fhl G121107 thomasj G120206 johane G121113 kallin
tfy08jhd G120213 thomasj G120206 lockner G120402 victorz G120312 victorz G120403 lockner G20120403
tfy08phd G120213 thomasj G120206 lockner G120305 mk G120312 victorz G120403 lockner G20120403
tfy09aan G120307 thomasj G120206 victorz G120307 mk O120909 lockner O120403 thomasj
tfy09jst G120309 victorz G120206 victorz G120417 victorz G120328 victorz G120403 thomasj G20120417
tfy09mkn U120307 thomasj G120211 lockner
tfy09msg G120307 thomasj G120206 johane G120402 victorz G120326 mk O120402 victorz
tfy11dht G120914 lockner G120314 johane G120514 johane G120426 johane G120919 lockner G20120919
tfy11rnn G120213 mk G120206 johane G120301 thomasj G120314 lockner G120327 mk G20120327
timoteus G120214 mk G120209 victorz G120402 victorz G120326 mk G120403 thomasj G20120403
tm08jsn G120213 thomasj G120206 johane G120301 thomasj G120314 lockner G120419 victorz G20120419
tm10mbr G120305 mk G120206 victorz G120305 mk G120315 mk G120417 thomasj G20120417
G108/85.71 %121/93.08 %94/78.99 %103/87.29 %80/77.67 %
O4/3.17 %1/0.77 %5/4.20 %5/4.24 %15/14.56 %
K2/1.59 %0/0.00 %1/0.84 %0/0.00 %1/0.97 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U5/3.97 %0/0.00 %12/10.08 %5/4.24 %2/1.94 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %2/1.68 %0/0.00 %0/0.00 %
R7/5.56 %8/6.15 %5/4.20 %5/4.24 %5/4.85 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt126 st 130 st 119 st 118 st 103 st 81 st (78.64 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lockner: Niclas Lockner
mk: Marcus Karlsson
thomasj: Thomas Johansson
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson