Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar 5p (5DV122)

2016-11-01 - 2017-02-01
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
anserud U161129 ringdahl G170221 ringdahl
bio11lso I170806 labres-auto
bio12mlt G161213 ringdahl G170221 ringdahl G20170221
c12bps G170111 ringdahl G170109 ringdahl G20170111
c12cfd G161129 ringdahl G170109 ringdahl G20170109
c12mbg G161202 ringdahl O170103 ringdahl
c13arm G161209 ringdahl G170118 ringdahl G20170118
c13njn G161210 ringdahl G170109 ringdahl G20170109
c13ppn G161130 ringdahl G170118 ringdahl G20170118
dali G161213 ringdahl
dv11ann G161130 ringdahl G170309 ringdahl G20170309
dv11osi G161130 ringdahl G170109 ringdahl G20170109
dv12clk R170502 ringdahl G170220 ringdahl G20170502
dv14jln G161210 ringdahl G170309 ringdahl G20170309
dv15msn G161201 ringdahl G170110 ringdahl G20170110
ens16kdz G170221 ringdahl O170222 ringdahl
ens16mmk G161210 ringdahl G170309 ringdahl G20170309
jwestin G161210 ringdahl
mcs14yat R170228 ringdahl G170221 ringdahl G20170228
mcs16ayr G161210 ringdahl G170221 ringdahl G20170221
mrc16ake O170607 ringdahl
mrc16jlk O170222 ringdahl
mrc16msr I170907 labres-auto G170221 ringdahl
mrc16sli G170301 ringdahl
mrc16xdg G170301 ringdahl G170110 ringdahl G20170301
tfy09jnn R170502 ringdahl G170220 ringdahl G20170502
tm08jsn R170613 ringdahl G170221 ringdahl G20170613
G18/69.23 %19/86.36 %
O1/3.85 %3/13.64 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U1/3.85 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I2/7.69 %0/0.00 %
R4/15.38 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt26 st 22 st 17 st (77.27 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
ringdahl: Ola Ringdahl