Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar 5p (5DV122)

2014-11-04 - 2015-01-31
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
alsu G141209 ringdahl G150108 ringdahl G20150108
c07een G141208 ringdahl
c09snn R150113 ringdahl G150113 ringdahl G20150113
c10lna G141209 ringdahl G150112 ringdahl G20150112
c10njn G141219 ringdahl G150123 ringdahl G20150123
c11dkn G141201 ringdahl G150126 ringdahl G20150126
c11jhr G141210 ringdahl G150126 ringdahl G20150126
c11jmm G141215 ringdahl G150107 ringdahl G20150107
c11jpn G141222 ringdahl G150112 ringdahl G20150112
c11tsg G141209 ringdahl G150112 ringdahl G20150112
dv11alo G141222 ringdahl G150123 ringdahl G20150123
dv11elr G141210 ringdahl G150123 ringdahl G20150123
dv12msn G141209 ringdahl G150113 ringdahl G20150113
dv12rhm G141208 ringdahl G150113 ringdahl G20150113
dv12rwt G141208 ringdahl G150108 ringdahl G20150108
dv12tkn G141219 ringdahl G150126 ringdahl G20150126
ens10gwn G150413 ringdahl
ens10olm G141209 ringdahl G150108 ringdahl G20150108
ens11mcn G141218 ringdahl U150127 ringdahl
ens14cwf G141212 ringdahl U150127 ringdahl
ens14ghn G141219 ringdahl
ens14jst G141218 ringdahl U150127 ringdahl
ens14pjh G150113 ringdahl
id10kpn R150108 ringdahl G150126 ringdahl G20150126
ie10jnf G141212 ringdahl G150107 ringdahl G20150107
kv10asm G141222 ringdahl
mcs11phn G141222 ringdahl G150413 ringdahl G20150413
mrc14aaz G141212 ringdahl G150123 ringdahl G20150123
mrc14kwt G141218 ringdahl G150123 ringdahl G20150123
oi10esr G141222 ringdahl G150126 ringdahl G20150126
tm08jsn G141219 ringdahl
G29/93.55 %22/88.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %3/12.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R2/6.45 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt31 st 25 st 22 st (88.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
ringdahl: Ola Ringdahl