Artificiell intelligens - grunderna 5p (5DV121)

2013-09-02 - 2013-11-15
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c10ajn G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
c10bnn G131017 thomasj G131125 thomasj G20131125
c10eat G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
c10fmg G131017 thomasj G131125 thomasj G20131125
c10jln G131017 thomasj G131125 thomasj G20131125
c10lna G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
c10njn G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
c10slo G131017 thomasj G131125 thomasj G20131125
c12jvr G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
dit02ajn G131017 thomasj G131125 thomasj G20131125
dv11nak G131017 thomasj G131209 thomasj G20131209
dv11skg G131017 thomasj G131209 thomasj G20131209
ens04kde R131001 thomasj R131001 thomasj G20131001
ens10jfn G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
ens13era G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
ens13pps G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
ens13sha G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
ens13yaa G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
et04mlg G140311 thomasj G131206 thomasj G20140311
id10abk G131024 thomasj G140122 thomasj G20140122
id11abe G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
id11agd G131017 thomasj G131125 thomasj G20131125
id11ahh G131017 thomasj G131125 thomasj G20131125
id11chz G131017 thomasj G131209 thomasj G20131209
id11enn G131017 thomasj G131125 thomasj G20131125
id11iml G131017 thomasj G140122 thomasj G20140122
id11led G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
id11vwd G131017 thomasj G131209 thomasj G20131209
kv11ckn G131017 thomasj
kv11fbn G131017 thomasj
kv11mrm G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
kv11tbg G131017 thomasj G140226 thomasj G20140226
mcs13jbm G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
mrc12gyz G131022 thomasj G131118 thomasj G20131118
mrc12pvn G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
mrc12sbi G131022 thomasj G131118 thomasj G20131118
mrc12tjv G131022 thomasj G131118 thomasj G20131118
mrc13ead G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
mrc13hli G141202 thomasj G141202 thomasj G20141202
mrc13mmn G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
mrc13smd G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
mrc13vph G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
mrc13yyn G131017 thomasj G140612 thomasj G20140612
oi10osm G131017 thomasj G131206 thomasj G20131206
oi10zhn G131017 thomasj G131206 thomasj G20131206
tfy11jsg G131017 thomasj G140226 thomasj G20140226
timoteus G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
tm05men G131017 thomasj G131115 thomasj G20131115
G47/97.92 %45/97.83 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R1/2.08 %1/2.17 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt48 st 46 st 46 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
fonooni: Benjamin Fonooni
jaya: Jayalakshmi Baskar
Kursansvarig
thomasj: Thomas Johansson