Artificiell intelligens - grunderna 5p (5DV121)

2012-09-04 - 2012-11-06
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c03jlt G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
c06jsn G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
c07mka G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
c07msn G121011 thomasj O121116 thomasj
c08sln G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
c09knn G121011 thomasj G121120 thomasj G20121120
c09lrn G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
c09mjn G121011 thomasj G121120 thomasj G20121120
c09mpu G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
c09pls G121011 thomasj G121120 thomasj G20121120
c09rll G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
c09snn G130227 thomasj G121116 thomasj G20130227
dv09ejn G130227 thomasj G121116 thomasj G20130227
dv09len G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
dv10den G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
dv10mhm G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
ens04kde G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
ens08ram G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
ens10gwn G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
ens10lpt G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
ens12gbr O121015 thomasj
ens12ilt G121012 thomasj G121116 thomasj G20121116
ens12mst G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
ens12ple G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
ens12rdy G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
id09apr G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
id10aod G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
id10eer G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
id10esm G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
id10jen G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
id10jhn G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
id10kpn G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
id10lfg G121011 thomasj G130502 thomasj G20130502
id10mbg G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
id10mla G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
id10mmt G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
id10pbn G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
id10rjn G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
id10sph G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
id10von G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
ie10jnf G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
jonask G121011 thomasj G121120 thomasj G20121120
kv10asm G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
kv10djs G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
kv10dlh G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
kv10fld G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
kv10han G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
kv10jbk G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
kv10jlg G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
kv10khg G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
kv10lsn G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
lockner G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
mcs10vmn G121011 thomasj R121007 billing G20121011
oi10esr G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
oi10lsg G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
rebecka G121011 thomasj G121119 thomasj G20121119
tfy09sld G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
thom G121011 thomasj G121116 thomasj G20121116
tm09avd G121011 thomasj G130502 thomasj G20130502
G58/98.31 %56/96.55 %
O1/1.69 %1/1.72 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %1/1.72 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt59 st 58 st 57 st (98.28 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
jaya: Jayalakshmi Baskar
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
billing: Erik Billing