Introduktion till databashantering 5p (5DV119)

2015-01-19 - 2015-03-20
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
bio09otm G150321 mollevik (0p) G150311 mollevik (0p) G150309 thomasj (0p) G150324 thomasj (0p) G150324 thomasj (0p) G150414 mollevik (0p) G20150414(0p)
bio10ehd G150211 mollevik (26p) G150414 mollevik (10p) G150302 thomasj (10p) G150311 thomasj (15p) G150313 thomasj (5p) G150609 mollevik (0p) G20150609(66p)
bio10ofo G150211 mollevik (29p) G150609 mollevik (0p) I150314 labres-auto (p) G150508 thomasj (0p) G150313 thomasj (15p) U150609 mollevik (5p)
bio10skh G150226 mollevik (11p) G150615 mollevik (11p) G150303 thomasj (15p) G150311 thomasj (15p) G150512 thomasj (0p) G150617 mollevik (0p) G20150617(52p)
c04pnm G150211 mollevik (27p) G150226 mollevik (25p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (40p) G20150321(172p)
c07agr G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (27p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (45p) G20150321(182p)
c10fmg G150211 mollevik (22p) G150226 mollevik (26p) G150302 thomasj (20p) G150331 thomasj (0p) G150313 thomasj (25p) G150414 mollevik (0p) G20150414(93p)
c10mjn G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (30p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (25p) G150414 mollevik (30p) G20150414(170p)
c10slo G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (27p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (45p) G20150321(182p)
c11agn G150309 mollevik (0p) G150321 mollevik (0p) G150302 thomasj (0p) R150319 thomasj (0p) G150313 thomasj (10p) G150612 mollevik (0p) G20150612(10p)
c11dhn G150309 mollevik (0p) G150321 mollevik (0p) G150302 thomasj (0p) R150319 thomasj (0p) G150313 thomasj (10p) G150612 mollevik (0p) G20150612(10p)
c12arr G150211 mollevik (26p) G150308 mollevik (5p) G150302 thomasj (20p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150826 mollevik (0p) G20150826(101p)
c12bps G150226 mollevik (14p) G150308 mollevik (0p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (30p) G20150321(124p)
c12cfd G150226 mollevik (14p) G150308 mollevik (0p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (30p) G20150321(124p)
c12end G150211 mollevik (27p) G150308 mollevik (0p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (30p) G20150321(137p)
c12jbr G150211 mollevik (27p) G150308 mollevik (0p) G150304 thomasj (0p) G150311 thomasj (0p) G150313 thomasj (20p) G150414 mollevik (0p) G20150414(47p)
c12jhn G150211 mollevik (30p) G150308 mollevik (17p) G150303 thomasj (25p) G150311 thomasj (25p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (35p) G20150321(157p)
c12mbg G150211 mollevik (30p) G150308 mollevik (17p) G150303 thomasj (25p) G150311 thomasj (25p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (35p) G20150321(157p)
c12mkk G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (27p) G150302 thomasj (15p) G160922 jem (0p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (30p) G20160922(132p)
c12mkn G150211 mollevik (26p) G150321 mollevik (20p) G150302 thomasj (20p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150826 mollevik (0p) G20150826(116p)
c12mon G150211 mollevik (30p) G150308 mollevik (10p) G150302 thomasj (20p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150826 mollevik (0p) G20150826(110p)
c12msr G150211 mollevik (30p) G150308 mollevik (17p) G150303 thomasj (25p) G150311 thomasj (25p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (35p) G20150321(157p)
c12oor G150211 mollevik (27p) G150308 mollevik (0p) G150303 thomasj (25p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (25p) G150414 mollevik (10p) G20150414(107p)
c12pfg G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (19p) G150309 thomasj (25p) G150312 thomasj (15p) G150313 thomasj (30p) G150505 mollevik (0p) G20150505(119p)
c12phn G150211 mollevik (24p) G150308 mollevik (0p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (30p) G20150321(134p)
c12slm G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (30p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (25p) G150414 mollevik (30p) G20150414(170p)
c12smi G150226 mollevik (21p) G150226 mollevik (26p) G150302 thomasj (30p) G150312 thomasj (10p) G150313 thomasj (30p) G150505 mollevik (0p) G20150505(117p)
c12ton G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (27p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (45p) G20150321(182p)
dv05ias G150211 mollevik (30p) G150321 mollevik (18p) G150302 thomasj (30p) G150413 thomasj (15p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (40p) G20150413(163p)
dv11mgr G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (27p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (45p) G20150321(182p)
dv12ssd G150211 mollevik (27p) G150226 mollevik (19p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (25p) G150414 mollevik (5p) G20150414(126p)
dv12tkn G150211 mollevik (27p) G150226 mollevik (19p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (25p) G150414 mollevik (5p) G20150414(126p)
dv13agl G150211 mollevik (24p) G150308 mollevik (15p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (40p) G20150321(164p)
dv13ean G150211 mollevik (20p) G150308 mollevik (15p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (40p) G20150321(160p)
dv13esn G150211 mollevik (24p) G150308 mollevik (15p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (40p) G20150321(164p)
dv13jen G150211 mollevik (30p) G150505 mollevik (17p) G150512 thomasj (15p) G150311 thomasj (15p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (35p) G20150512(142p)
dv13mln G150211 mollevik (30p) G150308 mollevik (15p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (40p) G20150321(170p)
dv13thg G150211 mollevik (27p) G150226 mollevik (22p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (45p) G20150321(184p)
dv13vbn G150211 mollevik (30p) G150308 mollevik (0p) G150302 thomasj (15p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (25p) G160922 jem (0p) G20160922(90p)
dva95lsl G150211 mollevik (30p) O150226 mollevik (1p)
eeemil G150211 mollevik (27p) G150308 mollevik (0p) G150303 thomasj (25p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (25p) G150414 mollevik (10p) G20150414(107p)
ens09mhn G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (26p) G150302 thomasj (20p) G150316 thomasj (15p) G150313 thomasj (25p) G150505 mollevik (0p) G20150505(116p)
ens10pod G150211 mollevik (24p) G150321 mollevik (18p) G150309 thomasj (15p) G150311 thomasj (25p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (35p) G20150321(142p)
ens11aan G150211 mollevik (24p) G150321 mollevik (18p) G150309 thomasj (15p) G150311 thomasj (25p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (35p) G20150321(142p)
ens11afk G150308 mollevik (12p) G150321 mollevik (17p) G150303 thomasj (20p) G150311 thomasj (25p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (35p) G20150321(134p)
ens11pnn G150211 mollevik (27p) G150226 mollevik (22p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (45p) G20150321(184p)
ens13ahr G150211 mollevik (0p) G150321 mollevik (0p) G150311 thomasj (5p) G150311 thomasj (15p) G150313 thomasj (15p) G160123 mollevik (0p) G20160123(35p)
ens14ham G150321 mollevik (21p) G150415 mollevik (0p) O150302 thomasj (0p)
ens14rya O150211 mollevik (0p) G150415 mollevik (0p) O150302 thomasj (0p)
filip G150211 mollevik (27p) G150308 mollevik (0p) G150303 thomasj (25p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (25p) G150414 mollevik (10p) G20150414(107p)
ie11mnh G150308 mollevik (0p) G150308 mollevik (0p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (5p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (0p) G20150321(60p)
ie11pkr G150308 mollevik (0p) G150308 mollevik (0p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (5p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (0p) G20150321(60p)
ie12dan G150211 mollevik (26p) G150226 mollevik (24p) G150302 thomasj (20p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150414 mollevik (0p) G20150414(120p)
ie12flm G150211 mollevik (26p) G150226 mollevik (24p) G150302 thomasj (20p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150414 mollevik (0p) G20150414(120p)
ie12jsd G150211 mollevik (26p) G150226 mollevik (24p) G150302 thomasj (20p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150414 mollevik (0p) G20150414(120p)
ie12mhn G150211 mollevik (26p) G150226 mollevik (24p) G150302 thomasj (20p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150414 mollevik (0p) G20150414(120p)
mcs14yat G150211 mollevik (24p) G150415 mollevik (0p) G150331 thomasj (0p) G150323 thomasj (0p) G150313 thomasj (0p) G150615 mollevik (0p) G20150615(24p)
oi10sbn G150211 mollevik (22p) G150308 mollevik (17p) G150312 thomasj (25p) G150311 thomasj (25p) G150414 thomasj (25p) G150321 mollevik (25p) G20150414(139p)
oi10sjn G150211 mollevik (24p) G150308 mollevik (17p)
oi11omr G150211 mollevik (24p) G150321 mollevik (18p) G150309 thomasj (15p) G150311 thomasj (25p) G150313 thomasj (25p) G150321 mollevik (35p) G20150321(142p)
oi12fun G150211 mollevik (27p) G150226 mollevik (27p) G150302 thomasj (20p) G150311 thomasj (25p) G150313 thomasj (30p) G150609 mollevik (0p) G20150609(129p)
oi12mlw G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (29p) G150303 thomasj (25p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150609 mollevik (5p) G20150609(139p)
oi12pjn G150211 mollevik (27p) G150308 mollevik (0p) G150304 thomasj (0p) G150311 thomasj (0p) G150313 thomasj (20p) G150414 mollevik (0p) G20150414(47p)
tfy08fhl G150226 mollevik (21p) O150226 mollevik (3p)
tfy09sld G150211 mollevik (30p) G150226 mollevik (27p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (45p) G20150321(182p)
tfy10jbn G150211 mollevik (24p) G150308 mollevik (17p) G150312 thomasj (25p) G150311 thomasj (25p) G150414 thomasj (25p) G150321 mollevik (25p) G20150414(141p)
tfy11ebn G150211 mollevik (24p) G150321 mollevik (18p) G150302 thomasj (30p) G150312 thomasj (15p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (30p) G20150321(147p)
tfy12hsm G150211 mollevik (30p) G150308 mollevik (0p) G150302 thomasj (15p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (25p) G160922 jem (0p) G20160922(90p)
tfy12jsg G150226 mollevik (24p) G150308 mollevik (16p) G150302 thomasj (30p) G150311 thomasj (20p) G150313 thomasj (30p) G150321 mollevik (45p) G20150321(165p)
tm08ngn G150211 mollevik (30p) G150321 mollevik (17p) G150302 thomasj (25p) G150311 thomasj (30p) G150313 thomasj (20p) G150321 mollevik (30p) G20150321(152p)
G69/98.57 %68/97.14 %64/95.52 %63/96.92 %65/100.00 %64/98.46 %
O1/1.43 %2/2.86 %2/2.99 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/1.54 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %1/1.49 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %2/3.08 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt70 st 70 st 67 st 65 st 65 st 65 st 64 st (98.46 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mollevik: Johan Mollevik
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
hegner: Stephen J. Hegner