Effektiva algoritmer och problemkomplexitet 5p (5DV117)

2013-09-03 - 2013-11-03
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Resultat
c09lrn K131124 drewes G130926 drewes G131009 drewes G131023 drewes K131124 drewes G131118 drewes G131122 drewes
c09mpu K131124 drewes G130926 drewes K131124 drewes G131023 drewes G131124 drewes G131118 drewes G131123 drewes
c09rll K131124 drewes G130926 drewes G131009 drewes G131023 drewes G131124 drewes G131118 drewes G131123 drewes
c09snn K131124 drewes G131124 drewes G131124 drewes G131023 drewes K131126 drewes U131201 drewes G131121 drewes G140513 drewes
c10bnn G131124 drewes G130926 drewes G131124 drewes G131023 drewes G131124 drewes G131118 drewes G131122 drewes
c10jln G131124 drewes G130926 drewes G131124 drewes G131023 drewes G131024 drewes G131118 drewes G131123 drewes
c10slo K131124 drewes G130926 drewes G131124 drewes G131023 drewes G131024 drewes I131202 drewes
cse10bsi U131124 drewes K131124 drewes U131201 drewes U140513 drewes
dv05ias U131124 drewes G131124 drewes G131009 drewes G131023 drewes G131118 drewes U130930 drewes G140526 drewes
dv08llt G130910 drewes G130926 drewes G131009 drewes G131023 drewes G131124 drewes G131118 drewes G131121 drewes
dv09len K131124 drewes G130926 drewes G131009 drewes G131023 drewes G131024 drewes G131118 drewes G131121 drewes
dv09ssm K131124 drewes G130926 drewes G131009 drewes G131023 drewes G131024 drewes G131118 drewes G131123 drewes
ens05bbl U131124 drewes G131124 drewes G131009 drewes U131124 drewes G131118 drewes U131021 drewes
ens13jmo U131124 drewes G131124 drewes G131124 drewes K131124 drewes G131124 drewes G131118 drewes G131120 drewes G140404 drewes
esteban U131124 drewes
et04mlg K131124 drewes U131124 drewes U131009 drewes
johano G131201 drewes G131201 drewes G131201 drewes G131201 drewes K131201 drewes K131201 drewes
mcs11ani U131124 drewes U131124 drewes U131124 drewes U131124 drewes U131201 drewes
mcs11hdb U131124 drewes G130926 drewes U131124 drewes U131124 drewes U131021 drewes G140825 drewes
mcs11phn G131124 drewes K131124 drewes G131023 drewes U131124 drewes K131201 drewes U131121 drewes U140513 drewes
mcs13jbm G131124 drewes G130926 drewes G131009 drewes G131023 drewes G131024 drewes G131118 drewes G131122 drewes
rebecka G130910 drewes G130926 drewes G131009 drewes G131023 drewes G131024 drewes G131118 drewes G131121 drewes
G6/30.00 %18/90.00 %15/78.95 %15/75.00 %11/68.75 %13/68.42 %12/70.59 %4/66.67 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K8/40.00 %0/0.00 %2/10.53 %1/5.00 %4/25.00 %2/10.53 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U6/30.00 %2/10.00 %2/10.53 %4/20.00 %1/6.25 %3/15.79 %5/29.41 %2/33.33 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/5.26 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt20 st 20 st 19 st 20 st 16 st 19 st 17 st 6 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
drewes: Frank Drewes