Effektiva algoritmer och problemkomplexitet 5p (5DV117)

2012-09-04 - 2012-11-06
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Lab 10 Lab 11 Resultat
c05mgv G120911 drewes G121002 drewes G120926 drewes G121004 drewes G121210 drewes G121112 drewes G121024 drewes G121107 drewes G121202 drewes
c05vwg G120918 drewes G121002 drewes G120926 drewes G121010 drewes G121010 drewes U121107 drewes G121024 drewes U121202 drewes
c07mka G120926 drewes G121010 drewes U121010 drewes G121202 drewes U121024 drewes U121107 drewes U121202 drewes
c08ahm G120911 drewes G121002 drewes G120926 drewes G121004 drewes G121010 drewes G121017 drewes G121024 drewes G121202 drewes G121107 drewes G121202 drewes
c08fsm G120918 drewes G121002 drewes G120926 drewes G121004 drewes G121024 drewes G121107 drewes G121024 drewes G121202 drewes G121202 drewes
c08mhn G120925 drewes G121002 drewes G121010 drewes G121005 drewes G121010 drewes G121017 drewes G121024 drewes G121202 drewes G121202 drewes
c09flg U120926 drewes U121002 drewes
c09vjn G120918 drewes G121002 drewes G121010 drewes G121004 drewes G121024 drewes G121017 drewes U121106 drewes G121202 drewes G121202 drewes G130128 drewes G121202 drewes
cse10asi G121002 drewes U121010 drewes G121004 drewes G121024 drewes U121107 drewes U121106 drewes U121202 drewes U121202 drewes G130415 drewes
cse10bsi U120926 drewes U121002 drewes U121010 drewes G121202 drewes U121024 drewes U121106 drewes
ens11rre U120926 drewes U121002 drewes U121010 drewes U121202 drewes
ens12dds G120918 drewes G121002 drewes G120926 drewes G121010 drewes G121010 drewes G121107 drewes G121024 drewes G121107 drewes U121202 drewes G130128 drewes G121202 drewes
mcs11ani I130908 drewes I130922 drewes I131003 drewes
mcs11kfs G120925 drewes G121002 drewes G120926 drewes G121004 drewes G121010 drewes G121107 drewes G121106 drewes I130228 drewes G121202 drewes G130301 drewes G121203 drewes
mcs11phn U120925 drewes U121002 drewes U121010 drewes U121203 drewes U121024 drewes U121107 drewes U121106 drewes U121202 drewes U121107 drewes U121202 drewes
thomasj G120911 drewes G121002 drewes G120926 drewes G121004 drewes G121010 drewes G121017 drewes G121106 drewes G121202 drewes G121202 drewes G121202 drewes
zechner G120926 drewes G121010 drewes G120926 drewes G121004 drewes G121010 drewes U121202 drewes G121024 drewes G121106 drewes G121202 drewes
G11/68.75 %12/70.59 %10/62.50 %13/92.86 %11/78.57 %8/61.54 %9/69.23 %8/72.73 %8/72.73 %4/100.00 %5/55.56 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U4/25.00 %4/23.53 %5/31.25 %1/7.14 %3/21.43 %5/38.46 %4/30.77 %2/18.18 %3/27.27 %0/0.00 %4/44.44 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I1/6.25 %1/5.88 %1/6.25 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/9.09 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt16 st 17 st 16 st 14 st 14 st 13 st 13 st 11 st 11 st 4 st 9 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
drewes: Frank Drewes