Programmering i C 5p (5DV114)

2011-10-10 - 2011-11-08
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c06sbt F111103 wikner F111103 wikner F111103 wikner
c11dkn G111029 id10kpn G111025 ringdahl
c11ghm G111020 mr G111028 javid G111103 javid G111107 marie G20111107
c11ihn F111101 c10slo
c11jhm F111026 victorz F111026 victorz F111102 victorz
c11sen G111025 ringdahl
c11ssr G111018 thomasj G111103 thomasj G120228 jonny
dv09ejn G111025 victorz G111025 victorz G111108 victorz G111213 jonny G20111213
dv11abn G111020 victorz G111110 victorz O111102 victorz G111129 rebecka
dv11ajn G111018 thomasj G111103 thomasj G111123 thomasj G111129 rebecka G20111129
dv11alo G111018 javid G111025 javid G111103 mr G111117 rebecka G20111117
dv11ann G111028 marie G111117 c10slo G111110 marie G111117 rebecka G20111117
dv11apg G111018 ringdahl G111025 id10kpn G111102 ringdahl G111201 rebecka G20111201
dv11can G111018 tm09avd G111026 tm09avd G111103 tm09avd G111129 rebecka G20111129
dv11cbg G111026 tm09avd G111026 tm09avd G111115 tm09avd G111201 rebecka G20111201
dv11dpl G111018 rebecka G111025 rebecka G111109 rebecka G111129 rebecka G20111129
dv11elr G111018 thomasj G111025 thomasj G111108 thomasj G111129 rebecka G20111129
dv11flh G111027 c10slo G111117 c10slo G111117 c10slo G111117 rebecka G20111117
dv11gzn G111026 rebecka G111025 rebecka G111114 rebecka G111117 rebecka G20111117
dv11hhr G111025 victorz O111024 victorz F111102 victorz
dv11jan G111018 victorz G111024 victorz G111114 victorz G111117 rebecka G20111117
dv11jbu O111017 marie F111101 c10slo
dv11lad G111018 javid G111025 javid G111115 mr G111201 rebecka G20111201
dv11lpn U111101 tm09avd U111109 tm09avd U111115 tm09avd
dv11mgr G111018 wikner G111025 wikner G111110 wikner G111201 rebecka G20111201
dv11mil G111021 c08ahm O111024 mattiasa
dv11mrn G111017 javid G111101 javid U111110 mr G111129 rebecka
dv11nak G111018 javid G111025 javid G111103 mr G111117 rebecka G20111117
dv11ose G111018 c10slo F111101 c10slo
dv11osi G111024 wikner G111116 mr G111116 wikner G111201 rebecka G20111201
dv11pem F111101 c10slo
dv11rlm G111018 c08ahm G111025 c08ahm G111102 c08ahm G111117 rebecka G20111117
dv11sfd F111107 id10kpn F111107 id10kpn F111107 id10kpn
dv11sjn G111018 ringdahl G111025 ringdahl G111102 ringdahl G111201 rebecka G20111201
dv11skg G111018 mr G111025 javid G111103 javid G111201 rebecka G20111201
dv11tnn G111103 id10kpn U111103 id10kpn F111107 id10kpn
dv11vbm G111026 c08ahm K111024 c08ahm G111201 rebecka
dv11wbc G111116 wikner G111114 mr G111116 wikner G111129 rebecka G20111129
ei03pon G111021 id10kpn G111111 id10kpn G111111 id10kpn G111213 jonny G20111213
ens02sma G111109 mattiasa G111109 mattiasa G111115 mattiasa G111117 c10slo G20111117
ens08lwl G111018 c10slo G111024 marie G111103 marie G111117 rebecka G20111117
ens08rkl G111018 tm09avd G111122 tm09avd G111122 tm09avd G111213 jonny G20111213
ens11afn G111116 c10slo G111116 c10slo G111116 c10slo G111128 c10slo G20111128
ens11alg G111018 c10slo G111129 marie G111123 c10slo G111117 c10slo G20111129
ens11arn G111018 tm09avd G111109 tm09avd G111122 tm09avd G111128 c10slo G20111128
ens11elk G111018 rebecka G111101 rebecka G111102 rebecka G111117 c10slo G20111117
ens11jwf F111107 id10kpn F111107 id10kpn F111107 id10kpn
ens11mhm G111024 wikner O111103 wikner U111117 wikner F111114 c10slo
ens11mii G111018 thomasj G111103 thomasj G131107 marie G111128 c10slo G20131107
ens11mks G111019 ringdahl G111103 id10kpn G111207 id10kpn G111130 c10slo G20111207
ens11swn G111020 mattiasa G111025 c08ahm G111104 c08ahm G111130 c10slo G20111130
ens11ten G111018 tm09avd G111026 tm09avd G111103 tm09avd G111130 c10slo G20111130
ens11vsg G111018 mr G111103 wikner G111116 wikner G111130 c10slo G20111130
tfy09mkn G111025 victorz G111102 victorz G111114 victorz G111130 c10slo G20111130
timoteus G111020 mr G111024 javid G111103 javid G111129 rebecka G20111129
G46/88.46 %41/80.39 %37/72.55 %39/97.50 %
O1/1.92 %3/5.88 %1/1.96 %0/0.00 %
K0/0.00 %1/1.96 %0/0.00 %0/0.00 %
F4/7.69 %4/7.84 %10/19.61 %1/2.50 %
U1/1.92 %2/3.92 %3/5.88 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt52 st 51 st 51 st 40 st 36 st (90.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
c08ahm: Anders Häggström
c10slo: Stefan Losjö
id10kpn: Karl Petersson
javid: Javid Jou
marie: Marie Nordström
mattiasa: Mattias Åsander
mr: Mikael Rännar
rebecka: Rebecka Gulliksson
ringdahl: Ola Ringdahl
thomasj: Thomas Johansson
tm09avd: Anna Viklund
victorz: Victor Zamanian-Abasy
wikner: Mikael Eriksson Vikner
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson