Interaktionsteknik 5p (5DV112)

2011-03-29 - 2011-05-30
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c10ajn G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10amn G110415 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10ang G110609 victorz G110609 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110609
c10bnn G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10ddd G110609 victorz G110609 victorz G110531 victorz G110527 victorz G20110609
c10dis G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10eat G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10elk G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10flg G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10fmg G110415 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10hml G110609 victorz O110609 victorz O110610 victorz O110609 victorz
c10jln G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10lna G110601 victorz G110609 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110609
c10njn G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10slo G110415 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
c10vlm G110415 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
dv10aht G110428 victorz G110524 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
dv10den G110414 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
dv10don G110414 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
dv10mhm G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
dv10mjn G110601 victorz G110609 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110609
dv10ran G110414 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
dv10tvm G110414 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
ens08xcg G110419 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
ens09arm G110601 victorz G110609 victorz
ens10jfn G110428 victorz G110524 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
ens10sjn G110419 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
id09jnf G110419 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
oi10khn G110419 victorz G110516 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
oi10osm G110428 victorz G110524 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
oi10zhn G110428 victorz G110524 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
rebecka G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
tfy08fhl G110601 victorz G110609 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110609
thom G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
yhi04jgg G110415 victorz G110531 victorz G110531 victorz G110524 victorz G20110531
G35/100.00 %34/97.14 %33/97.06 %33/97.06 %
O0/0.00 %1/2.86 %1/2.94 %1/2.94 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt35 st 35 st 34 st 34 st 33 st (97.06 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
lej: Lars-Erik Janlert