Datorgrafik och visualisering 5p (5DV111)

2010-11-08 - 2011-01-14
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c05ben G101201 pedher G110128 pedher G101201 pedher G20110128
c05mgv O101202 pedher F101202 pedher
c06ctl G101202 pedher G110128 pedher G101201 pedher G20110128
c06erk G110131 pedher G101207 pedher
c06thd G101201 pedher G110128 pedher G101201 pedher G20110128
c07jbn G101207 pedher G110204 pedher G101201 pedher G20110204
c07jhr G101207 pedher G110128 pedher G101207 pedher G20110128
c07jng G101202 pedher G110128 pedher G101201 pedher G20110128
c07jns G101202 pedher G110128 pedher G101201 pedher G20110128
c07mhm G101202 pedher G110128 pedher G101201 pedher G20110128
c07pbd G101207 pedher G110128 pedher G101201 pedher G20110128
c07rwd G101202 pedher G110131 pedher G101201 pedher G20110131
dv07fvk G101202 pedher G101201 pedher
dv07lnn G101202 pedher G101201 pedher
dv08jmh G101202 pedher G110131 pedher G101201 pedher G20110131
ericj G101208 pedher G101201 pedher
int06gra O101207 pedher G101201 pedher
lucasl G101202 pedher G110128 pedher G101201 pedher G20110128
mange G101207 pedher G110128 pedher G101201 pedher G20110128
tfy01len I101202 pedher O110131 pedher
tfy06tsm G101221 pedher G110131 pedher G101201 pedher G20110131
tfy07tbd G110202 pedher G110202 pedher G101201 pedher G20110202
G19/86.36 %15/93.75 %20/95.24 %
O2/9.09 %1/6.25 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %1/4.76 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I1/4.55 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt22 st 16 st 21 st 15 st (93.75 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
pedher: Pedher Johansson