Datastrukturer och algoritmer 5p (5DV108)

2010-01-18 - 2010-03-22
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
andrel G100224 mikaelo G100401 mollevik G100326 mikaelo G20100401
c04jtn O100304 mollevik
c05rsn O100317 mollevik G100326 mikaelo
c07tan G100222 mollevik G100304 mollevik
c09ann G100319 mollevik G100302 thomasj G100322 mollevik G20100322
c09dlk G100901 johane G100326 mikaelo G100326 mikaelo G20100901
c09eon G100323 thomasj G100326 mikaelo G100902 johane G20100902
c09flg U100326 mikaelo
c09knn G100216 thomasj G100302 thomasj G100324 thomasj G20100324
c09lrn G100219 mikaelo G100326 mikaelo G100401 mollevik G20100401
c09mjn G100301 thomasj G100317 mollevik G100324 thomasj G20100324
c09mpu G100902 johane G100326 mikaelo G100324 thomasj G20100902
c09phd G100913 johane G100316 mikaelo G100324 mollevik G20100913
c09pls O100215 thomasj G100302 thomasj
c09rll G100303 mikaelo G100317 mollevik G100324 thomasj G20100324
c09snn G100301 thomasj G100325 mollevik G100408 mikaelo G20100408
c09vjn G100215 thomasj G100317 mollevik G100324 thomasj G20100324
dv07ajn G100310 thomasj G100310 thomasj G100323 thomasj G20100323
dv08gny O100215 thomasj
dv09dbg G100224 mikaelo G100317 mollevik G100323 thomasj G20100323
dv09ejn G100222 mikaelo G100316 thomasj G100324 mollevik G20100324
dv09len G100224 mikaelo G100329 thomasj G100326 mikaelo G20100329
dv09pht G100304 mollevik G100401 mollevik G100322 mollevik G20100401
dv09rlm G100310 thomasj G100302 thomasj G100326 mikaelo G20100326
dv09rln G100301 thomasj U120921 lockner G100414 thomasj
dv09ssm G100307 mikaelo G100326 mikaelo G100326 mikaelo G20100326
dv09vlm G100809 johane G100301 mollevik G100322 mollevik G20100809
ens08abn G100302 thomasj G100311 mollevik G100326 mikaelo G20100326
ens08kbm G100913 johane G100310 thomasj G100407 mikaelo G20100913
ens09rak G100317 mollevik G100314 mikaelo G100324 mollevik G20100324
et09nlg T100317 mollevik
et09tvr G100329 thomasj G100326 mikaelo U100322 mollevik
id08cwa R100126 johane G100310 thomasj R100126 johane G20100310
id08fnl R100121 johane G100302 thomasj R100121 johane G20100302
id09abd G100310 thomasj G100310 thomasj G100407 mikaelo G20100407
id09adn G100303 mikaelo O100301 mollevik
id09bnn G100301 mollevik G100301 mollevik G100324 mollevik G20100324
id09ccg G100301 mollevik
id09dsn G100301 mollevik G100316 thomasj G100414 thomasj G20100414
id09efn G100216 thomasj G100316 thomasj G100401 mollevik G20100401
id09ehl G100224 mikaelo G100326 mikaelo G100323 thomasj G20100326
id09ejn G100303 mikaelo G100310 thomasj G100324 mollevik G20100324
id09elg T100317 mollevik
id09ern G100301 thomasj G100326 mikaelo R140605 johane G20140605
id09hmi U100218 johane G100310 thomasj G100330 thomasj
id09ihk G100224 mikaelo G100310 thomasj G100331 mikaelo G20100331
id09jjn G100224 mikaelo G100304 thomasj G100326 mikaelo G20100326
id09jlm G100228 mikaelo G100304 thomasj G100324 mollevik G20100324
id09mfn G100215 mollevik G100307 mikaelo G100322 mollevik G20100322
id09nre U100224 mollevik G100326 mikaelo
id09pgn G100301 mollevik
id09usm G100304 mollevik G100319 mikaelo G100323 thomasj G20100323
ie09msl U100224 mollevik
jonask G100301 mollevik G100301 mollevik G100324 thomasj G20100324
lockner G100215 thomasj G100326 mikaelo G100323 thomasj G20100326
oi09aan U100307 mikaelo O100302 thomasj
peterh U100410 johane G100330 mikaelo
tfy08jsg G100304 thomasj
wikner G100317 mollevik G100326 mikaelo G100407 mikaelo G20100407
G42/80.77 %49/87.50 %40/90.91 %
O4/7.69 %2/3.57 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U4/7.69 %3/5.36 %1/2.27 %
T0/0.00 %2/3.57 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/3.85 %0/0.00 %3/6.82 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt52 st 56 st 44 st 40 st (90.91 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mikaelo: Mikael Öhman
mollevik: Johan Mollevik
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson