Programmering i Python 5p (5DV106)

2009-10-05 - 2009-11-03
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
dv03pav O091022 daniel O091019 daniel
dv06gkn G091009 daniel G091022 daniel G091027 daniel G091105 daniel G20091105
ens08fbm G091022 daniel G091020 daniel G091104 daniel G091105 daniel G20091105
ens09plm G091013 daniel O091029 daniel G091105 daniel
kv08ars K091010 daniel G091029 daniel
kv08dfn G091009 daniel G091029 daniel G091105 daniel G091106 daniel G20091106
kv08ema G091022 daniel G091029 daniel G091027 daniel G091105 daniel G20091105
kv08jbt G091022 daniel G091105 daniel G091102 daniel G091109 daniel G20091109
kv08jnd G091010 daniel G091029 daniel G091104 daniel G091109 daniel G20091109
kv08jon G091022 daniel G091022 daniel G091104 daniel G091105 daniel G20091105
kv08mhn G091022 daniel G091019 daniel G091028 daniel O091105 daniel
kv08mhs G091009 daniel K091019 daniel G091102 daniel G091105 daniel
kv08pdn G091012 daniel G091019 daniel G100416 pedher G100416 pedher G20100416
kv08shn G091010 daniel G091019 daniel O091027 daniel G091105 daniel
kv08svn G091009 daniel G091102 daniel G091104 daniel G091105 daniel G20091105
kv08tad O091010 daniel O091019 daniel
kv08tlm G091012 daniel O091019 daniel
mi06ljn G091013 daniel G091022 daniel G091105 daniel G100122 daniel G20100122
G15/83.33 %13/72.22 %13/92.86 %12/92.31 %
O2/11.11 %4/22.22 %1/7.14 %1/7.69 %
K1/5.56 %1/5.56 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt18 st 18 st 14 st 13 st 10 st (76.92 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
billing: Erik Billing
daniel: Daniel Sjölie
mattit: Matti Timgren
tors: Tor Sterner Johansson
Kursansvarig
pedher: Pedher Johansson